Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Cena starosty Prahy 1 ve studentské kategorii celostátní soutěže Grafika roku 2008 byla předána
19-8-2009

Cena starosty Prahy 1 ve studentské kategorii celostátní soutěže Grafika roku 2008 byla předána

PRAHA 19. srpna 2009, Praha 1

I letos měl starosta městské části Praha 1 tu čest předat za naši městskou část Cenu starosty Prahy 1, která je každoročně udělována vynikajícímu grafickému dílu, oceněnému ve studentské kategorii celostátní soutěže Grafika roku. MČ Praha 1 věnuje tuto cenu, spojenou s odměnou ve výši 10 tisíc korun, už od roku 1997 a letos ji obdržel student Bedřich Marek z Univerzity Hradec Králové.

Dne 19. srpna předala ředitelka soutěže Simeona Hošková starostovi oceněný grafický list Bedřicha Marka.

Soutěž pořádá občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik, jemuž patří velký dík, protože nejen odborníkům je jasné, že organizační i finanční zajištění takovéto akce je velmi nelehkým úkolem a že doba přeje bohužel spíše věcem prvoplánovějším, masovějším, a tedy komerčnějším.

Ocenit musíme i autory, v případě této soutěže skutečně všech generací, kteří se nenechali odradit od nelehké cesty výtvarného umělce a kteří nabízejí české i zahraniční veřejnosti své autentické a originální vidění světa kolem nás.

„Přál bych našemu výtvarnému umění více soutěží, jako je Grafika roku. Její přínos k posilování estetického vnímání lidí i k propagaci umění je neoddiskutovatelný a veskrze záslužný. Proto koneckonců tato soutěž oslavila už patnáct let. I proto stojí za to ji podporovat“, řekl starosta Hejma.

BEDŘICH MAREK. Nar. 4. 7. 1983 v Liberci. Studia: SOU nábytkářské, Liberec (truhlář pro výrobu nábytku); SŠ aplikované kybernetiky, Hradec Králové (obor Virtuální grafika); Vyšší odborná škola grafická, Jihlava (obor Mediální umělecká tvorba); Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta, Grafická tvorba-multimédia (I. ročník). V umělecké tvorbě spojuje různá média (video, fotografie, zvuk), neurčitost a krásu viděného snoubí s racionální jednoduchostí. Ocenění: Cena ve studentské kategorii, Grafika roku 2008. Internetová galerie děl: http://budlix.deviantart.com

V případě zájmu o další informace kontaktujte prosím:

Jitka Vaculíková, odd. vnějších vztahů KAS ÚMČ Praha 1
Tel.: 221 097 175, e-mail: jitka.vaculikova@praha1.cz


Denní aktuální informace najdete na: http://www.praha1.cz


Foto z předávání Ceny starosty Prahy 1 ve studentské kategorii celostátní soutěže Grafika roku 2008

Foto z předávání Ceny starosty Prahy 1 ve studentské kategorii celostátní soutěže Grafika roku 2008

Foto z předávání Ceny starosty Prahy 1 ve studentské kategorii celostátní soutěže Grafika roku 2008