Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Archiv volebního období 2010 - 2014: Komise Rady městské části Praha 1

Rada městské části Praha 1 zřizuje, podle § 101 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, komise jako své iniciativní a poradní orgány a vymezí okruhy jejich činnosti. Jednání komisí jsou neveřejná a dle Jednacího řádu komisí (schválen usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR11_0577 ze dne 10.05.2011, změněn v čl. 3 odst. 5 usnesením č. UR12_0545 ze dne 10.04.2012) se komise svolávají podle potřeby nebo podle předem stanoveného harmonogramu, zpraviidla však jednou za 14 dní.
Jednání svolává tajemník komise na pokyn předsedy, který určuje místo, čas a pořad jednání komise.

Dle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, má občan Městské část Praha 1, který dosáhl věku 18 let, právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání komisí rady městské části a pořizovat si s nich výpisy.

Členství v komisi dle čl. 1 odst. 3 Jednacího řádu zaniká automaticky - úmrtím, dnem voleb do Zastupitelstva MČ Praha 1, dnem doručení písemné rezignace Radě MČ Praha 1.