Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Dny evropského dědictví 2017
17-8-2017

Dny evropského dědictví 2017

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ OPĚT
ODEMKNOU BRÁNY PAMÁTEK

Již od roku 1997 Městská část Praha 1 jako člen Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska každoročně organizuje Dny evropského dědictví (European Heritage Days). I letos Vás srdečně zve na prohlídku památek na svém území.

20. ročník Dnů evropského dědictví tentokrát proběhne ve dnech 9. a 10. září, kdy se otevřou zajímavé soukromé i veřejné památky, včetně těch, které nebývají běžně přístupné nebo jsou otevřeny jen příležitostně. MČ Praha 1 garantuje v rámci akce zpřístupnění a prohlídku devíti historických míst.

Zdarma můžete navštívit interiér barokní kaple SV. P. MARIE NANEBEVZATÉ a SV. KARLA BOROMEJSKÉHO bývalého Vlašského špitálu, UTAJENOU VYHLÍDKU vzniklou z bývalé věže Hladové zdi, nově zrekonstruovaný interiér kaple SV. TEREZIE Z AVILY a SV. ELIÁŠE ve Vojanových sadech nebo shlédnout štukovou výzdobu stropu domu v REVOLUČNÍ a HAVELSKÉ ulici, za kterou si MČ Praha 1 odnesla vítězství v krajském kole soutěže o nejlepší realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón z roku 2016. Přidáváme i historický unikát v podobě zpřístupnění VALENTINSKÉ BRÁNY objevené ve sklepení domu Na Kocandě, návštěvu u PAMÁTNÉHO TISU v Rajském dvoře Františkánského kláštera a především komentované prohlídky nově zrekonstruovaného UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUSEEA V PRAZE. Z organizačních důvodů je nezbytné si včas prohlídku zarezervovat vyplněním formuláře zde na webových stránkách, který vám umožní vybrat si konkrétní dobu prohlídky - odkaz na rezervační systém najdete níže v části "Budova uměleckoprůmyslového musea v Praze".

UPOZORŇUJEME, ŽE MOŽNOST REZERVOVAT SI PROHLÍDKU PŘEDEM KONČÍ V PÁTEK 8.9.2017 VE 12:00 HODIN!!!

Dny evropského dědictví slaví na území Prahy 1 dvacetiny a to stojí za trvalou upomínku. Pro věrné návštěvníky MČ Praha 1 vydává jubilejní známku, kterou získáte zdarma za návštěvu nejméně osmi zpřístupněných objektů. Zapojte se do sbírání razítek na hrací kartu a svůj suvenýr si vyzvedněte ve dnech konání akce od 10:00 do 18:00 hod na UTAJENÉ VYHLÍDCE, Strahovská 206 (na Petříně, za Štefánikovou hvězdárnou doleva z kopce).
Vaším průvodcem po objektech zpřístupněných MČ Praha 1 bude orientační mapa, která je ke stažení zde www.praha1.cz, nebo k vyzvednutí od 28. srpna v infocentru MČ Praha 1 - Vodičkova 18. Zároveň v každém objektu (otevřeném MČ Praha 1) bude pro návštěvníky připraven katalog s historií navštíveného místa.

Detailní informace o letošním ročníku Dnů evropského dědictví po celé ČR naleznete na:
http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/ Odkaz na externí stránky

Městská část Praha 1 děkuje vlastníkům památkových objektů za jejich zpřístupnění
a spolupráci v rámci Dnů evropského dědictví!

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 9. - 10. 9. 2017
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

DOPROVODNÉ AKCE - Městská část Praha 1
JUBILEJNÍ ZNÁMKA
Milí návštěvníci, získejte hrací kartu a nasbírejte razítka z nejméně osmi zpřístupněných objektů MČ Praha 1. PROČ?? Obdržíte zdarma JUBILEJNÍ ZNÁMKU vydanou k dvacetinám Dnů evropského dědictví na území MČ Praha 1.

V OBJEKTECH MČ P1 9. a 10.9. 10.00 - 18.00 hod
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
MČ Praha 1 ve spolupráci s UMĚLOCKOPRŮMYSLOVÝM MUSEEM V PRAZE připravila pro návštěvníky komentované prohlídky nově zrekonstruované budovy muzea. Nutná je on-line rezervace - odkaz najdete níže v části Uměleckoprůmyslového musea.

UPM V PRAZE 9. a 10.9. 10.00 - 17.30 hod
BÝVALÁ KAPLE SV. P.MARIE A SV. KARLA BOROMEJSKÉHO – VLAŠSKÝ ŠPITÁL
Kliknutím na obrázek jej otevřete v novém okně ve větším rozlišení Adresa:
Malá Strana, Vlašská / Šporkova

Návštěvníkům EHD bude zpřístupněn prostor barokní kaple a nádvoří areálu.

Kaple postavená v letech 1611-17 se řadí k pražským raně barokním stavbám. Kapli vysvětil pražský arcibiskup Jan III. Lohelius v červenci 1617, od jejího vysvěcení v letošním roce uplyne 400 let.

Otevřeno:
9.9.2017 10.00 - 18.00 hod.
10.9.2017 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma
UTAJENÁ VYHLÍDKA
Kliknutím na obrázek jej otevřete v novém okně ve větším rozlišení Adresa:

Hradčany, Strahovská 206 (na Petřín a za Štefánikovou hvězdárnou doleva z kopce)

V rámci EHD se návštěvníkům otevře vyhlídka v místě bývalé hradební věže.

Klasicistní strážní domek z let 1849-50 novodobě upravený na bydlení, vznikl stavebními úpravami gotické hradební věže Hladové zdi. V místě bývalé hradební věže byla vybudována vyhlídka.

Otevřeno:
9.9.2017 10.00 - 18.00 hod.
10.9.2017 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma
KAPLE SV. TEREZIE Z AVILY
Kliknutím na obrázek jej otevřete v novém okně ve větším rozlišeníLICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC Adresa:
Malá Strana, Vojanovy sady

Návštěvníkům EHD se otevře nově opravený interiér kaple.

Barokní kaple pochází z 1. pol. 18. stol. Stavba se zachovala bez větších úprav ve své původní podobě. V roce 2017 byla odborně restaurátorsky opravena iluzivní malba v interiéru kaple poničená povodní roku 2002.

Otevřeno:
9.9.2017 10.00 - 18.00 hod.
10.9.2017 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma
KAPLE SV. ELIÁŠE
Kliknutím na obrázek jej otevřete v novém okně ve větším rozlišení
Adresa:

Malá Strana, Vojanovy sady

Návštěvníkům EHD se otevře interiér kaple.

Kaple z doby mezi lety 1660-70 je postavena jako typická zahradní kaple v podobě grotty. Kaple stojí na nepravidelném půdorysu, který se blíží tvaru latinského kříže. Fasáda je ozdobena napodobeninami krápníků, které mají budit dojem jeskyně (grotta).

Otevřeno:
9.9.2017 10.00 - 18.00 hod.
10.9.2017 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma
VALENTINSKÁ BRÁNA – DŮM NA KOCANDĚ
Kliknutím na obrázek jej otevřete v novém okně ve větším rozlišení Adresa:
Staré Město, Křížovnická 14

V rámci EHD se návštěvníkům zpřístupní unikátní archeologický nález – brána z pol. 13. stol.

Nájemní dům ve stylu manýristické novorenesance byl postaven v l. 1885-86 podle projektu stavitele a současně majitele domu V. Sigmunda za pomoci stav. F. Tichny. V průběhu současné rekonstrukce byl ve sklepení domu odkryt unikátní archeologický nález – brána z pol. 13. stol. vzácný pozůstatek staroměstského opevnění.

Otevřeno:
9.9.2017 10.00 - 18.00 hod.
10.9.2017 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma
Foto Petr Starec, Muzeum Prahy
BUDOVA UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉHO MUSEA V PRAZE
Kliknutím na obrázek jej otevřete v novém okně ve větším rozlišení Adresa:
Josefov, 17. listopadu 2 (vchod přes zahradu ze Široké ulice!!)

Pro návštěvníky EHD jsou každých 15 minut připraveny komentované prohlídky muzeem.
Z organizačních důvodů je nezbytné si včas prohlídku zarezervovat vyplněním formuláře, který vám umožní vybrat si konkrétní dobu prohlídky - kliknutím >>>ZDE<<< otevřete odkaz na rezervační systém v novém okně.

UPOZORŇUJEME, ŽE MOŽNOST REZERVOVAT SI PROHLÍDKU PŘEDEM KONČÍ V PÁTEK 8.9.2017 VE 12:00 HODIN!!!

Dvoupodlažní stavba ve stylu italské renesance z let 1897-99 navržená architektem J. Schulzem, s členitými střechami, průčelím a zdobenou fasádou – B. Schnirch a A. Popp. V letech 2014-16 budova muzea prošla zevrubnou rekonstrukcí a modernizací.

Otevřeno:
9.9.2017 10.00 - 17.30 hod.
10.9.2017 10.00 - 17.30 hod.

Vstupné: zdarma
Foto:Ondřej Kocourek, UPM
DŮM U KUTOVCŮ
Kliknutím na obrázek jej otevřete v novém okně ve větším rozlišení
Adresa:

Staré Město, Havelská 5

Návštěvníkům EHD se otevře interiér bytu s historicky cenným stropem.

Středověký, raně gotický objekt přestavovaný v renesanci a v baroku, klasicistně doplňovaný v r. 1804. V r. 2016 byl MČ Praha 1 restaurován raně barokní dřevěný trámový strop v bytě ve 3.NP uličního křídla domu. Jedná se o historicky cenný strop s malovanými profilovanými trámy. Za provedenou opravu si MČ Praha 1 odnesla vítězství v krajském kole soutěže o nejlepší realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón z roku 2016.

Otevřeno:
9.9.2017 10.00 - 18.00 hod.
10.9.2017 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma
PAMÁTNÝ TIS V RAJSKÉM DVOŘE – FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER NA NOVÉM MĚSTĚ V PRAZE
Kliknutím na obrázek jej otevřete v novém okně ve větším rozlišení Adresa:
Nové Město, Jungmannovo nám. (vchod přes dětské hřiště z Františkánské zahrady)

V rámci EHD se návštěvníkům otevře rajský dvůr s památným tisem.

Veřejnosti nepřístupný tis červený se ukrývá v rajském dvoře Františkánského kláštera. Tis, jehož stáří je odhadováno na 400 let, je tak nejstarším stromem centra města a jedním z nejstarších v celé Praze.

Otevřeno: POZOR ZMĚNA ČASU !!
9.9.2017 14.00 - 18.00 hod.
10.9.2017 14.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma
REVOLUČNÍ 26
Kliknutím na obrázek jej otevřete v novém okně ve větším rozlišení Adresa:

Nové Město, Revoluční 26

V rámci EHD se návštěvníkům otevře 1. patro se štukovou výzdobou stropu.

Neorenesanční dům byl postaven v l. 1875-76 podle plánů V. Kaury a A. Doubravy. V r. 2016 byla MČ Praha 1 realizována restaurátorská oprava a obnova maleb a štukové výzdoby stropu v 1. patře domu.

Otevřeno:
9.9.2017 10.00 - 18.00 hod.
10.9.2017 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma


Evropské dny dědictví 2017 - mapa umístění památek

> > > Mapka ke stažení v plném rozlišení >> ZDE << ve formátu jpg (cca 1 MB!!) a >> ZDE << ve formátu PDF (cca 3 MB!!!) < < <UPOZORŇUJEME, ŽE MOŽNOST REZERVOVAT SI PROHLÍDKU PŘEDEM KONČÍ V PÁTEK 8.9.2017 VE 12:00 HODIN!!!