Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Dny evropského dědictví 2015
18-8-2015

Dny evropského dědictví 2015

Na území Městské části Praha 1 se uskuteční o víkendu 5. a 6. září již osmnáctý ročník akce.

MČ Praha 1 garantuje v rámci akce zpřístupnění sedmi objektů. Návštěvníci uvidí nově opravené gotické sklepy v Nerudově ulici, drobné sakrální stavby ve Vojanových sadech a rotundu sv. Václava v Profesním domě na Malostranském náměstí. Rotunda sv. Václava bude exkluzivně otevřena k nahlédnutí poprvé od svého znovuobjevení. Pro návštěvníky jsou také připraveny komentované prohlídky palácem Thurn-Taxisů na Malé Straně. Děkujeme všem zájemcům o účast na Dnech evropské kultury 2015 a rezervaci prohlídky Paláce Thurn - Taxisů, možnost online rezervace ale již skončila, jak bylo předem avizováno. O zbylých volných místech a časech prohlídky budou informace k dispozici na místě v Paláci Thurn - Taxisů u pořadatelů. Zároveň v každém objektu nebude chybět katalog s historií navštíveného místa.

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále jen EHD) jsou událostí, která probíhá v celé Evropě pod záštitou Rady Evropy. EHD se pravidelně od roku 1991 konají druhý až třetí zářijový víkend a památky jindy nepřístupné jsou zpřístupňovány zdarma nebo jenom za minimální vstupné. Na území Městské části Praha 1 se EHD stalo již tradiční zářijovou akcí, která se těší velké oblibě i pozornosti veřejnosti. Uplynulého ročníku se zúčastnilo bezmála 13 000 návštěvníků.

Detailní informace o letošním ročníku Dnů evropského dědictví po celé ČR naleznete na:
http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/ Odkaz na externí stránky

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 5. - 6. 9. 2015
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

DŮM U BÍLÉHO ANDĚLA
DŮM U BÍLÉHO ANDĚLA Adresa:
Malá Strana, Nerudova 35

V rámci EHD se návštěvníkům otevřou zachovalé gotické sklepy
Původně gotický dům prošel zásadní přestavbou v roce 1873 podle plánů W. Sigmunda. Název domu je odvozen od barokní sošky anděla držícího ratolest. V domě se zachovaly historicky výjimečné středověké sklepy se širokým gotickým portálem. Za svých universitních studií v letech 1866-1872 v domě bydlel cestovatel Dr. E. Holub.

Otevřeno:

5.9.2015 10.00 - 18.00 hod.
6.9.2015 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma
FRAGMENTY ZMIZELÉ STRAHOVSKÉ BRÁNY
FRAGMENTY ZMIZELÉ STRAHOVSKÉ BRÁNY Adresa:
Malá Strana, Nerudova 19

V rámci EHD se návštěvníkům otevře suterén domu s dochovaným zdivem a klenbou někdejší Strahovské brány.
Renesanční obytný dům přestavěný v letech 1801-1812. Ve sklepech objektu jsou dochovány části obvodového zdiva i s klenbou někdejší Strahovské brány z původního přemyslovského opevnění Malé Strany, které bylo zbořené roku 1711. Parcela domu byla v době založení města patrně součástí nezastavěné příhradební uličky, navazující na bok Strahovské brány. V domě žil český scenárista, režisér a dokumentarista Vladimír Sís.

Otevřeno:

5.9.2015 10.00 - 18.00 hod.
6.9.2015 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma
ROTUNDA SV. VÁCLAVA
ROTUNDA SV. VÁCLAVA Adresa:
Malá Strana, Malostranské nám. 25

Návštěvníkům EHD bude rotunda sv. Václava exkluzivně otevřena k nahlédnutí poprvé od svého objevení.
První zmínka o rotundě se objevuje již ve svatováclavské legendě "Oriente iam sole" (Východ slunce) z poloviny 13. století. Románská rotunda, která byla 376 let považována za ztracenou, byla objevena před dvanácti lety při rekonstrukci budovy fakulty na Malostranském náměstí. Badatelé ji během staletí hledali několikrát, ale vždy nakonec konstatovali, že zanikla beze stopy při budování jezuitského profesního domu. Pod betonovou podlahou se dochoval mimořádně cenný fragment románské keramické dlažby z 11. toletí v původním uložení. Také další nález, kamenný kruh z 10. století, svědčí o jedinečném významu tohoto místa pro českou historii.

Otevřeno:

5.9.2015 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00, 16.00 - 18.00hod.
6.9.2015 10.00 - 12.00, 13.00 - 15.00, 16.00 - 18.00hod.

Vstupné: zdarma
PALÁC THURN-TAXISŮ
PALÁC THURN-TAXISŮ Adresa:
Malá Strana, Letenská 5

Pro návštěvníky EHD jsou každých 15 minut připraveny komentované prohlídky palácem.
Děkujeme všem zájemcům o účast na Dnech evropské kultury 2015 a rezervaci prohlídky Paláce Thurn - Taxisů, možnost online rezervace ale již skončila, jak bylo předem avizováno. O zbylých volných místech a časech prohlídky budou informace k dispozici na místě v Paláci Thurn - Taxisů u pořadatelů.
Rozlehlý palácový areál vznikl přestavbou dvou raně barokních domů po roce 1696. Palác byl kolem roku 1726 dostavěn a upraven do dnešní podoby. Na sochařské výzdobě exteriéru se podílel blíže neznámý sochař z okruhu M. B. Brauna. V patrech je vzhled místností výsledkem úprav J. Bělského v 19. století.

Otevřeno:

5.9.2015 10.00 - 18.00 hod. (poslední prohlídka 17.30)
6.9.2015 10.00 - 18.00 hod. (poslední prohlídka 17.30)

Vstupné: zdarma, prohlídka pouze s průvodcem. 
Děkujeme všem zájemcům o účast na Dnech evropské kultury 2015 a rezervaci prohlídky Paláce Thurn - Taxisů, možnost online rezervace ale již skončila, jak bylo předem avizováno. O zbylých volných místech a časech prohlídky budou informace k dispozici na místě v Paláci Thurn - Taxisů u pořadatelů. 
KAPLE SV. TEREZIE Z AVILY
KAPLE SV. TEREZIE Z AVILY Adresa:
Malá Strana, Vojanovy sady

V rámci EHD se návštěvníkům otevře interiér kaple.
Barokní kaple z 1. poloviny 18. století. Stavba se zachovala bez větších úprav ve své původní podobě. Autora projektu není možno přesně určit, na výstavbě kaple se mohl podílet jak B. Scotti, tak i F. M. Kaňka či F. I. Prée. Kaplička je zasvěcena zakladatelce řádu karmelitánek sv. Terezii z Avily, které je věnována i většina vnitřní výzdoby.

Otevřeno:

5.9.2015 10.00 - 18.00 hod.
6.9.2015 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma
KAPLE SV. ELIÁŠE
KAPLE SV. ELIÁŠE Adresa:
Malá Strana, Vojanovy sady

V rámci EHD se návštěvníkům otevře interiér kaple.
Kaple z doby mezi lety 1660-1670 je postavena jako typická zahradní kaple v podobě grotty. Kaple stojí na nepravidelném půdorysu a fasáda je ozdobena napodobeninami krápníků. Roku 1663 bylo pod kapli umístěno tělo zakladatelky a první převorky pražského Karmelu Matky M. Elekty od Ježíše.

Otevřeno:

5.9.2015 10.00 - 18.00 hod.
6.9.2015 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma
VÝKLENKOVÁ KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO
VÝKLENKOVÁ KAPLE SV. JANA NEPOMUCKÉHO Adresa:
Malá Strana, Vojanovy sady

V rámci EHD se návštěvníkům otevře interiér kaple a terasa s výhledem na Malou Stranu.
Barokní výklenková kaple s vyhlídkovou terasou je součástí ohradní zdi dnešních Vojanových sadů. Kaple zřejmě vznikla přímo s výstavbou zdi ve druhé polovině 17. století. Uvnitř kaple byla dříve umístěna socha sv. Jana Nepomuckého stojící na rybě od Ignáce Fr. Platzera z roku 1749.

Otevřeno:

5.9.2015 10.00 - 18.00 hod.
6.9.2015 10.00 - 18.00 hod.

Vstupné: zdarma


Evropské dny dědictví 2015

> > > Mapka ke stažení v plném rozlišení ZDE ve formátu jpg (626 kB) a ZDE ve formátu PDF (4,47 MB) < < <