Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Archiv volebního období 2010 - 2014: Termíny jednání

Dle novely Jednacího řádu Rady MČ Praha 1 schválené usnesením č. UR10_1731 ze dne 14.12..2010 se schůze rady konají v řádných a v mimořádných termínech. Řádné se konají 1x za 7 dní, zpravidla každé úterý od 10:00 hod. Mimořádné dle potřeby. O změně termínu rozhoduje starosta. Schůze rady jsou ze zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, neveřejné, účast hostů je možná jen k jednotlivým bodům a se souhlasem rady.

V případech, kdy připadne termín zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 na úterý, je jednacím dnem rady pondělí. 

Harmonogram schůzí Rady MČ Praha 1 během července - srpna 2014:

1.7.; 15.7.; 5.8.; 26.8. a dále běžný režim dle Jednacího řádu.