Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
My tři králové jdeme k vám…
7-1-2019

My tři králové jdeme k vám…

Nedělním Tříkrálovým průvodem z Malostranského náměstí byla slavnostně zahájena pražská část Tříkrálové sbírky pořádané v Praze a ve středních Čechách Arcidiecézní charitou Praha. Průvodu předcházela bohoslužba ve zcela zaplněném kostele sv. Tomáše. Kardinál Dominik Duka při ní udělil své požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky.

„Při bohoslužbě symbolicky světíme dary tří králů. Svátek Zjevení Páně – lidově Tří králů – je připomínkou, že narozený malý král je největším darem pro lidstvo, a tři králové přicházejí se zprávou, že viděli jeho hvězdu,“ vysvětlil kardinál Dominik Duka.

Skupinky koledníků – tří králů – pak v těchto dnech také vybírají do kasiček peníze pro potřebné, na charitní projekty zaměřené na sociálně a zdravotně handicapované. Darovat svoje peníze ale můžete i dárcovskou sms, bankovním převodem nebo složenkou (https://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/jak-prispet/).

Výtěžek pražské části sbírky podpoří projekty Arcidiecézni charity Praha, mj. materiální a potravinovou pomoc nejchudším lidem, poradnu Magdala a její pomoc obětem násilí, vybudování centra sociálních služeb Farní charity Vlašim, ozdravný pobyt běloruských dětí v Praze, provoz nemocnice v Ugandě a řadu dalších projektů.

Více informací o Tříkrálové sbírce a o projektech Arcidiecézní charity Praha naleznete na www.trikralovasbirka.cz a na https://praha.charita.cz/.