Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury pro rok 2019
7-12-2018

Vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury pro rok 2019

Hromadná konzultace k dotačnímu řízení v oblasti kultury pro rok 2019 se uskuteční ve čtvrtek 31. ledna 2019 od 10 do 12 hod v zasedací místnosti v pasáži ÚMČ P1, Vodičkova 18. Na tuto konzultaci se není nutné předem přihlásit, ale případné zájemce prosíme o dochvilnost.
Individuální konzultace budou poskytovány pouze pro podání žádosti o dotace na ochranu kulturního dědictví.


Termín vyhlášení: 7. prosince 2018 - více informací u jednotlivých typů dotací:

Název dotačního programu

Termín předložení žádosti

Max. požadovaná částka/projekt

Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2019

7. 1.- 8. 2. 2019

50.000,- Kč

Dotační program v oblasti kultury pro rok 2019 7. 1. - 15. 2. 2019

100.000,- Kč

Dotační program na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

7. 1. - 28. 2. 2019

100.000,- Kč

Věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím bodům:

• bedlivě čtěte podmínky vyhlášení dotačního programu a zásady u jednotlivých dotačních programů;
• žádost lze podat pouze osobně v podatelně (nikoli poštou nebo prostřednictvím datové schránky);
• zalepená obálka o rozměru A4 musí být výrazně označena dle podmínek vyhlášení dotačního programu;
• jedna obálka = jedna žádost o dotaci;
podává se pouze 1 originál žádosti (žádná kopie);
• každá žádost musí být včetně formuláře a všech povinných příloh kompletně sešita a všechny listy posloupně očíslovány;
• nedoporučuje se: kroužková vazba, nepovinné přílohy.

Žádosti se předkládají v souladu se Zásadami pro poskytnutí jednotlivých typů dotačních programů do podatelny na adrese: Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68, Praha 1

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte oddělení kultury na tel. čísle 221 097 212 nebo e-mailu linda.kleckova@praha1.cz.

Dotace v oblasti kultury pro rok 2019

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_1376 ze dne 4. 12. 2018

dotace_kultura_2019_-_UR18_1376_ze_4.12._2018.pdf - 75,89 KB

Vyhlášení dotačního programu pro oblast kultury pro rok 2019

dotace_kultura_2019_-_vyhlaseni_dotacniho_programu.pdf - 182,44 KB

Zásady dotačního programu pro oblast kultury pro rok 2019

dotace_kultura_2019_-_zasady_dotacniho_programu.pdf - 607,46 KB

Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2019 - FO

zadost_o_dotaci_MC_P1_kultura_FO_-_2019.doc - 87,50 KB

Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2019 - PO

zadost_o_dotaci_MC_P1_kultura_PO_-_2019.doc - 87,50 KB

Vyhodnocení dotace v oblasti kultury pro rok 2019 - FO

vyhodnoceni_dotace_MC_P1_kultura_FO_-_2019.doc - 42,00 KB

Vyhodnocení dotace v oblasti kultury pro rok 2019 - PO

vyhodnoceni_dotace_MC_P1_kultura_PO_-_2019.doc - 43,50 KB

Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2019

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_1377 ze dne 4. 12. 2018

dotace_spolky_2019_-_UR18_1377_ze_4.12._2018.pdf - 76,40 KB

Vyhlášení dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2019

dotace_spolky_2019_-_vyhlaseni_dotacniho_programu.pdf - 181,83 KB

Zásady dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2019

dotace_spolky_2019_-_zasady_dotacniho_programu.pdf - 601,27 KB

Žádost o dotaci v oblasti spolků pro rok 2019 - PO

zadost_o_dotaci_MC_P1_spolky_PO_-_2019.doc - 88,00 KB

Vyhodnocení dotací v oblasti spolků pro rok 2019 - PO

vyhodnoceni_dotace_MC_P1_spolky_PO_-_2019.doc - 43,50 KB

Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18_1378 ze dne 4. 12. 2018

dotace_OKD_2019_-_UR18_1378_ze_4.12._2018.pdf - 75,91 KB

Vyhlášení dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

dotace_OKD_2019_-_vyhlaseni_dotacniho_programu.pdf - 180,87 KB

Zásady dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

dotace_OKD_2019_-_zasady_dotacniho_programu.pdf - 491,25 KB

Žádost o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

zadost_o_dotaci_MC_P1_OKD_-_2019.doc - 53,50 KB

Vyhodnocení dotací na ochranu kulturního dědictví pro rok 2019

vyhodnoceni_dotace_MC_P1_OKD_-_2019.doc - 36,00 KB