Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury pro rok 2018
4-12-2017

Vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury pro rok 2018

Hromadná konzultace k dotačnímu řízení v oblasti kultury pro rok 2018 se uskuteční v pátek 15. prosince 2017 od 10 do 12 hod v zasedací místnosti v pasáži ÚMČ P1, Vodičkova 18. Na tuto konzultaci se není nutné předem přihlásit, ale případné zájemce prosíme o dochvilnost.
Individuální konzultace budou poskytovány pouze pro podání žádosti o dotace na ochranu kulturního dědictví.

Termín vyhlášení: 1. prosince 2017 - více informací u jednotlivých typů dotací:

Název dotačního programu

Termín předložení žádosti

Max. požadovaná částka/projekt

Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2018

2. - 31. 1. 2018

50.000,- Kč

Dotační program v oblasti kultury pro rok 2018 2. 1. - 2. 2. 2018

100.000,- Kč

Dotační program na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018

2. 1. - 23. 2. 2018

100.000,- Kč

Věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím bodům:

• bedlivě čtěte podmínky vyhlášení dotačního programu a zásady u jednotlivých dotačních programů;
• žádost lze podat pouze osobně v podatelně (nikoli poštou nebo prostřednictvím datové schránky);
• zalepená obálka o rozměru A4 musí být výrazně označena dle podmínek vyhlášení dotačního programu;
• jedna obálka = jedna žádost o dotaci;
• podává se pouze 1 originál žádosti (žádná kopie);
• každá žádost musí být včetně formuláře a všech povinných příloh kompletně sešita a všechny listy posloupně očíslovány;
• nedoporučuje se: kroužková vazba, nepovinné přílohy.

Žádosti se předkládají v souladu se Zásadami pro poskytnutí jednotlivých typů dotačních programů do podatelny na adrese: Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68, Praha 1

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte oddělení kultury na tel. čísle 221 097 212 nebo linda.kleckova@praha1.cz

Dotace v oblasti kultury pro rok 2018

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR17_1278 ze dne 28. 11. 2017

UR17_1278.pdf - 72,67 KB

Vyhlášení dotačního programu pro oblast kultury pro rok 2018

Vyhlaseni_dotacniho_programu_MC_P1_kultura_-_2018.pdf - 187,35 KB

Zásady dotačního programu pro oblast kultury pro rok 2018

Zasady_dotacniho_programu_MC_P1_kultura_-_2018.pdf - 559,39 KB

Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2018 - FO

Zadost_o_dotaci_MC_P1_kultura_FO_-_2018.doc - 28,99 KB

Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2018 - PO

Zadost_o_dotaci_MC_P1_kultura_PO_-_2018.doc - 29,08 KB

Vyhodnocení dotace v oblasti kultury pro rok 2018 - FO

Vyhodnoceni_dotace_MC_P1_kultura_FO_-_2018.doc - 18,12 KB

Vyhodnocení dotace v oblasti kultury pro rok 2018 - PO

Vyhodnoceni_dotace_MC_P1_kultura_PO_-_2018.doc - 18,10 KB

Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2018

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR17_1280 ze dne 28. 11. 2017

UR17_1280.pdf - 72,93 KB

Vyhlášení dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2018

Vyhlaseni_dotacniho_programu_MC_P1_spolky_-_2018.pdf - 187,14 KB

Zásady dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2018

Zasady_dotacniho_programu_MC_P1_spolky_-_2018.pdf - 552,69 KB

Žádost o dotaci v oblasti spolků pro rok 2018 - PO

Zadost_-_dotaci_MC_P1_spolky_PO_-_2018.doc - 88,00 KB

Vyhodnocení dotací v oblasti spolků pro rok 2018 - PO

Vyhodnoceni_dotace_MC_P1_spolky_PO_-_2018.doc - 43,50 KB

Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR17_1279 ze dne 28. 11. 2017

UR17_1279.pdf - 72,66 KB

Vyhlášení dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018

Vyhlaseni_dotacniho_programu_MC_P1_OKD_-_2018.pdf - 186,28 KB

Zásady dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018

Zasady_dotacniho_programu_MC_P1_OKD_-_2018.pdf - 463,22 KB

Žádost o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018

Zadost_o_dotaci_MC_P1_OKD_-_2018.doc - 53,50 KB

Vyhodnocení dotací na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018

Vyhodnoceni_dotace_MC_P1_OKD_-_2018.doc - 36,50 KB