Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Výstava G Point - Ateliér grafiky Fakulty umění Ostravské univerzity
11-8-2017

Výstava G Point - Ateliér grafiky Fakulty umění Ostravské univerzity

Galerie Hollar zve k výstavě G Point: Ateliér grafiky Fakulty umění Ostravské univerzity. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 16. 8. od 17:00, otevřena bude do 10. 9. každý den kromě pondělí od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 18:00.

Více informací: http://hollar.cz/vystavy/g-point-fakulta-umeni-ostravske-univerzity/

Pozvánka na vernisáž >>> ZDE <<<

Grafika patří na Fakultě umění Ostravské univerzity pod Katedrou grafiky a kresby ke kmenovým disciplínám. Studium v oboru Grafika je pětileté, dvoustupňové: na tříletý bakalářský obor Grafika navazuje dvouletý navazující magisterský obor stejného názvu. U zrodu studia stáli v druhé polovině devadesátých let ak. mal. Eduard Ovčáček, ak. mal. Eduard Halbeštát a doc. Zbyněk Janáček. V současné době vede Ateliér grafiky profesor Zbyněk Janáček, bakalářský stupeň pak doc. Marek Sibinský, absolvent prof. E. Ovčáčka. Odbornou asistentkou je MgA. Iva Krupicová.

Grafika se na FU OU rozvíjela už na samotném počátku velmi dynamicky. Jako jedna z prvních v rámci uměleckých škol měla profesionální vybavení pro tisk serigrafie. Proto se zde setkávali výtvarní umělci z celé České republiky během serigrafických sympozií SWO /Serigrafia Workshop Ostrava 1997 – 2001/.

Na tato sympozia pak plynule navázal program v novém formátu a pod názvem Mezinárodní serigrafické sympózium Ostrava /International Symposium Serigrafie Ostrava – ISSO/ novou řadou mezinárodních setkání grafiků, především pedagogů vysokých uměleckých škol ze Slovenska, Polska, Irska, Francie a dalších zemí. Obě mimořádné aktivity, SWO a ISSO pak ve svých výsledcích, ale i díky další akviziční a výměnné činnosti, vyústily v ojedinělou sbírku středoevropské serigrafie, která je deponována na Katedře grafiky a kresby.

Z evropských prostředků se podařilo vybudovat pracoviště digitálního tisku, které je postaveno na tiskových technologiích firmy Epson a umožňuje studentům realizovat náročné projekty v oblasti digitálního tisku. Rozvojové aktivity Ateliéru grafiky nesměřovaly pouze k novým technologiím, k robustní podpoře serigrafie, ale postupně se podařilo splatit dluh i tradičním grafickým technikám včetně podpory litografie. Dílna litografie je dalším pracovištěm, jež doplnilo technologie tisku z výšky, tisku z hloubky a průtisku.

Tato komorní výstava je pouze omezeným vhledem do práce ateliéru. I přes prostorové limity na ní představujeme vybrané práce posluchačů všech ročníků, práce klauzurní, zastoupeny jsou bakalářské a diplomové závěrečné práce a též práce nynějších i dřívějších pedagogů, kteří se zasloužili o rozvoj Ateliéru grafiky a dále k􀀀němu svým uměleckým působením přispívají. Kurátorem výstavy je ak. mal. Berenika Ovčáčková.