Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury pro rok 2017
19-12-2016

Vyhlášení dotačních programů v oblasti kultury pro rok 2017

Hromadná konzultace k dotačnímu řízení pro rok 2017 se uskuteční v pátek 6. ledna 2017 od 9 do 11 hod v zasedací místnosti v pasáži ÚMČ P1, Vodičkova 18. Na tuto konzultaci se není nutné předem přihlásit, ale případné zájemce prosíme o dochvilnost.
Individuální konzultace budou poskytovány pouze pro podání žádosti o dotace na ochranu kulturního dědictví.


Termín vyhlášení: 29. listopadu 2016 - více informací u jednotlivých typů dotací:

Název dotačního programu

Termín předložení žádostí

Max. částka/projekt

Dotační program na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2017

2. - 20. 1. 2017 do 14 hod. 

 

50.000,- Kč 

 

Dotační program v oblasti kultury pro rok 2017

2. - 20. 1. 2017 do 14 hod.

100.000,- Kč

Dotační program na ochranu kulturního dědictví pro rok 2017

2. - 24. 2. 2017 do 14 hod. 

 

100.000,- Kč


Věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím bodům:

• bedlivě čtěte podmínky vyhlášení dotačního programu a zásady u jednotlivých dotačních programů;
• žádost lze podat pouze osobně v podatelně (nikoli poštou nebo prostřednictvím datové schránky);
• zalepená obálka o max. rozměru A4 musí být výrazně označena dle podmínek vyhlášení dotačního programu;
• jedna obálka = jedna žádost o dotaci;
• podává se pouze 1 originál žádosti (žádná kopie);
• každá žádost musí být vč. formuláře a všech povinných příloh kompletně sešita, slepena štítkem a všechny listy posloupně očíslovány;
• nedoporučuje se: kroužková vazba, nepovinné přílohy.

Žádosti se předkládají v souladu se Zásadami pro poskytnutí jednotlivých typů dotačních programů do podatelny na adrese: Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte oddělení kultury na tel. čísle 221 097 212 nebo linda.kleckova@praha1.cz a radka.jirikova@praha1.cz

Dotace na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2017

 

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR16_1336 ze dne 29. 11. 2016

UR16_1336.pdf - 73,06 KB

Vyhlášení dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2017

vyhlaseni_dotacniho_programu_spolky_-_2017.pdf - 227,87 KB

Zásady dotačního programu v oblasti spolků pro rok 2017

zasady_dotacniho_programu_spolky_-_2017.pdf - 596,68 KB

Žádost o dotaci v oblasti spolků pro rok 2017 - FO

zadost_o_dotaci_MC_P1_spolky_FO_-_2017.doc - 86,50 KB

Žádost o dotaci v oblasti spolků pro rok 2017 - PO

zadost_o_dotaci_MC_P1_spolky_PO_-_2017.doc - 88,00 KB

Vyhodnocení dotací v oblasti spolků pro rok 2017 - FO

vyhodnoceni_dotace_MC_P1_spolky_FO_-_2017.doc - 42,00 KB

Vyhodnocení dotací v oblasti spolků pro rok 2017 - PO

vyhodnoceni_dotace_MC_P1_spolky_PO_-_2017.doc - 43,50 KB

Dotace v oblasti kultury pro rok 2017

 

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR16_1334 ze dne 29. 11. 2016

UR16_1334.pdf - 72,20 KB

Vyhlášení dotačního programu pro oblast kultury pro rok 2017

vyhlaseni_dotacniho_programu_MC_P1_kultura_-_2017.pdf - 228,58 KB

Zásady dotačního programu pro oblast kultury pro rok 2017

zasady_dotacniho_programu_MC_P1_kultura_-_2017.pdf - 597,10 KB

Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2017 - FO

zadost_o_dotaci_MC_P1_kultura_FO_-_2017.doc - 87,00 KB

Žádost o dotaci v oblasti kultury pro rok 2017 - PO

zadost_o_dotaci_MC_P1_kultura_PO_-_2017.doc - 87,50 KB

Vyhodnocení dotace v oblasti kultury pro rok 2017 - FO

vyhodnoceni_dotace_MC_P1_kultura_FO_-_2017.doc - 42,00 KB

Vyhodnocení dotace v oblasti kultury pro rok 2017 - PO

vyhodnoceni_dotace_MC_P1_kultura_PO_-_2017.doc - 43,50 KB

Dotace na ochranu kulturního dědictví pro rok 2017

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR16_1335 ze dne 29. 11. 2016

UR16_1335.pdf - 72,41 KB

Vyhlášení dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2017

vyhlaseni_dotacniho_programu_OKD_-_2017.pdf - 227,08 KB

Zásady dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2017

zasady_dotacniho_programu_OKD_-_2017.pdf - 509,01 KB

Žádost o dotaci na ochranu kulturního dědictví pro rok 2017

zadost_o_dotaci_MC_P1_OKD_-_2017.doc - 53,50 KB

Vyhodnocení dotací na ochranu kulturního dědictví pro rok 2017

vyhodnoceni_dotace_MC_P1_OKD_-_2017.doc - 36,00 KB