Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
40 let samostatné Fakulty architektury ČVUT připomene výstava
21-11-2016

40 let samostatné Fakulty architektury ČVUT připomene výstava

Výstava představuje 40 let obnovené samostatné Fakulty architektury na pražském ČVUT rekapitulací její historie symbolickou formou výběru 40 staveb pedagogů a absolventů školy, 66 osobností z jejich řad a jmen 4389 absolventů, kteří zde v uplynulých 40 letech studovali.

Většinou obecně známá díla pedagogů a absolventů jsou doplněna srovnáním s dobovými školními pracemi – návštěvník tak může porovnat začátky a výsledky jejich architektonické práce. Vizuálně atraktivní je i zpětné srovnání grafických stylů a technik zpracování prezentací studentských prací a jejich vývoje v uplynulém období až k soudobé počítačové grafice.

Výstavu dále doplňují momenty ze života školy a činnosti studentského Spolku posluchačů architektury, nová knižní publikace připravená pedagogy či absolventy školy, a dále dokumentární film Hedviky Hlaváčkové „Jednoduchej dům“ o nové budově ČVUT a její autorce Aleně Šrámkové a film Jany Chytilové Kritická židle: Rostislav Švácha.

Výstava je součástí širších oslav výročí 40 let obnovení samostatné Fakulty architektury na ČVUT v Praze.
Kurátor výstavy Ján Stempel / FA ČVUT
Koordinace Dan Merta / GJF
Architektonické řešení Jakub Fišer, Kristýna Zámostná / Aulík Fišer architekti
Překlady Kateřina Valentová
Produkce Kateřina Rottová, Michaela Brožová / FA ČVUT, Klára Pučerová / Galerie Jaroslava Fragnera