Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Dospělí i děti připomněli, co se nesmí zapomenout
6-5-2015

Dospělí i děti připomněli, co se nesmí zapomenout

Před sedmdesáti lety skončila v Evropě nejkrutější válka v dějinách lidstva. A jedny z jejích posledních bojů byly vybojovány na území tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava během Pražského povstání. V Melantrichově ulici, Karlově ulici, Husově, Kozí, Havelské, na Můstku, ve Štupartské a na mnoha dalších místech vyrůstaly barikády. A na mnohých z nich umírali stateční lidé. Jejich oběti připomnělo pietní shromáždění v bývalé Pečkárně.

Tradičně zdařilá akce, zorganizovaná spolkem Publicum commodum ve spolupráci se základními školami Brána jazyků a Vodičkova, Českým svazem bojovníků za svobodu a Městskou částí Praha 1, vzdala hold českým obětem Pražského povstání i celých šesti let druhé světové války: na všech světových frontách, v koncentračních táborech i v budově současného Ministerstva průmyslu a obchodu v ulici Politických vězňů, zvané Pečkárna, kde se středeční shromáždění uskutečnilo.

„Všichni lidé, kteří bojovali a umírali za naši svobodu, i ti, kteří museli vytrpět nelidské mučení nacisty v Pečkárně, si zaslouží naši velkou úctu,“ prohlásila mimo jiné předsedkyně spolku Publicum commodum Jaroslava Janderová.

Shromáždění připomnělo historii Pražského povstání i utrpení statečných lidí, kteří byli nelidsky mučeni gestapáky ve sklepních prostorách bývalého Petschkova paláce. Děti ze základních škol se mohly nejen osobně seznámit s prostředím, v němž lidé trpěli, ale samy recitací, písničkami a četbou spoluvytvářely podobu programu. „Podílejí se na programu každý rok a jsou skvělí,“ ocenila Jaroslava Janderová přínos dětí a pedagogů ze ZŠ Brána jazyků a ZŠ Vodičkova.

V místech, kde dnes sídlí část Ministerstva průmyslu a obchodu, v horní části ulice Politických vězňů, bývávala zahrada lékárníka Karla IV. Angela z Florencie. Lidé jí říkali „andělská“. Na počátku dvacátých let minulého století byl na ní postaven pro bankéře Julia Petschka bankovní palác. Ten svému účelu sloužil do počátku druhé světové války. Tehdy se bývalá andělská zahrada změnila v peklo na Zemi, které zde pro lidi vytvořily zrůdy z gestapa.

Pražské povstání
Před sedmdesáti lety se ozvalo památné volání z rozhlasu: „Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc Českému rozhlasu!“ Toto legendární volání máme spojené zejména s dvěma rozhlasovými hlasateli – Zdeňkem Mančalem a Stanislavem Kozákem. Oba se stali symboly povstání, ale bohužel také nespravedlností, které byly velmi brzy v Československu běžné a které se nevyhnuly ani hrdinům Pražského povstání.

Mančal a Kozák byli posléze vyhozeni komunisty z rozhlasu. Zdeněk Mančal byl navíc uvězněn. Major Nechanský, jedna z vůdčích osobností Pražského povstání, byl v roce 1950 popraven. Velitel Pražského povstání, generál Karel Kutlvašr byl komunisty odsouzen na doživotí. Ve vězení se pak setkal se svým protivníkem, nacistickým generálem Rudolfem Toussaintem, který se stal spolupracovníkem komunistické Státní bezpečnosti a byl na tom mnohem lépe než hrdina povstání.

„Proč se vracíme k pohnutým dějinám a urputným zápasům minulosti? Protože milujeme budoucnost.“
Pamětní deska v bývalé Pečkárně.

„Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci pietního shromáždění v bývalé Pečkárně. Jejich zásluhou předáváme poselství hrdinů minulosti svým dětem a vnoučatům, kteří budou vědět, že svoboda se lehce ztratí, ale velmi těžce se dobývá zpět. A že zlu se nesmí ustupovat,“ řekl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.

„Hlava mi klesá uprostřed boje, dech poslední patří jen vám. Vy Čechy krásné, vy Čechy krásné, ty Praho moje! Budete žít, já umírám...“
Slova poslední písně Karla Hašlera, složené v koncentračním táboře Mauthausen.

Český herec, zpěvák a kabaretiér Karel Hašler byl kvůli svým odvážným písničkám krutě mučen v Pečkárně. Další utrpení ho čekalo ve věznici v Drážďanech. Pouhý čtvrtrok po zatčení zemřel v koncentračním táboře.

Podrobné informace naleznete >> ZDE <<, >> ZDE <<>> ZDE<< a na www.publicumcommodum.cz  Odkaz na externí stránky
Dospělí i děti připomněli, co se nesmí zapomenout

Dospělí i děti připomněli, co se nesmí zapomenout

FOTO (C) http://www.petrnasic.eu/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23