Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Vyhlášení grantových řízení v oblasti kultury pro rok 2014
8-1-2014

Vyhlášení grantových řízení v oblasti kultury pro rok 2014

Termín vyhlášení:  8.ledna 2014 - více informací u jednotlivých typů grantů.

Název grantu Termín předložení žádostí Max. částka/projekt
Grant na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti v roce 2014    7. 2. 2014 do 12 hod.    100.000,- Kč
Grant v oblasti kultury v roce 2014    7. 2. 2014 do 12 hod.    150.000,- Kč
Grant na ochranu kulturního dědictví v roce 2014    7. 3. 2014 do 12 hod.    100.000,- Kč

Věnujte prosím zvýšenou pozornost následujícím bodům:

  • bedlivě čtěte podmínky vyhlášení grantového řízení a zásady u jednotlivých grantů;
  • žádost lze podat pouze osobně v podatelně (nikoli poštou);
  • zalepená obálka o max. rozměru A4 musí být výrazně označena dle podmínek vyhlášení grantu;
  • jedna obálka = jedna žádost o grant;
  • podává se pouze 1 originál žádosti (žádná kopie);
  • nová povinná příloha: čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu - de minimis (pozor - nutnost vyplnit účetní období, i když žadatel za poslední 3 roky žádnou podporu de minimis nezískal);
  • každá žádost musí být vč. formuláře a všech povinných příloh kompletně sešita, slepena štítkem a všechny listy posloupně očíslovány;
  • nedoporučuje se: kroužková vazba, nepovinné přílohy typu knihy, katalogy, objemné restaurátorské zprávy apod.

Žádosti se předkládají v souladu se Zásadami pro poskytnutí jednotlivých typů grantů do podatelny na adrese: Úřad Městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte oddělení kultury na tel. čísle 221 097 212 nebo martina.pechova@praha1.cz a radka.jirikova@praha1.cz.

>>> Veškeré informace ke grantovým řízením včetně potřebných formulářů naleznete >>> ZDE <<<

Granty v oblasti kultury pro rok 2014

Termín uzávěrky příjmu žádostí o grant: 7. února 2014 do 12 hod.

Vyhlášení grantového řízení pro oblast kultury pro rok 2014

Vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_-_grant_kultura_-_2014.doc - 44,00 KB

Zásady grantového řízení pro oblast kultury pro rok 2014

Zasady_pro_poskytnuti_grantu_v_oblasti_kultury_pro_rok_2014.doc - 79,50 KB

Čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu - de minimis

Cestne_prohlaseni_de_minimis_-_kultura_2014.doc - 53,50 KB

Žádost o grant v oblasti kultury pro rok 2014 - FO

Zadost_o_grant_MC_P1_-_kultura_-_FO_-_2014.doc - 83,00 KB

Žádost o grant v oblasti kultury pro rok 2014 - PO

Zadost_o_grant_MC_P1_-_kultura_-_PO_-_2014.doc - 85,00 KB

Vyhodnocení grantu v oblasti kultury pro rok 2014 - FO

Vyhodnoceni_grantu_-_FO_-_2014.doc - 44,00 KB

Vyhodnocení grantu v oblasti kultury pro rok 2014 - PO

Vyhodnoceni_grantu_-_PO_-_2014.doc - 44,50 KB

Granty na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2014

Termín uzávěrky příjmu žádostí o grant: 7. února 2014 do 12 hod.

Vyhlášení grantového řízení v oblasti spolků pro rok 2014

Vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_-_grant_spolky_-_2014.doc - 45,00 KB

Zásady grantového řízení v oblasti spolků pro rok 2014

Zasady_pro_poskytnuti_grantu_v_oblasti_spolku_pro_rok_2014.doc - 77,00 KB

Čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu - de minimis

Cestne_prohlaseni_de_minimis_-_spolky_2014.doc - 53,50 KB

Žádost o grant v oblasti spolků pro rok 2014 - FO

Zadost_o_grant_MC_P1_-_spolky_-_FO_-_2014.doc - 83,00 KB

Žádost o grant v oblasti spolků pro rok 2014 - PO

Zadost_o_grant_MC_P1_-_spolky_-_PO_-_2014.doc - 85,50 KB

Vyhodnocení grantu v oblasti spolků pro rok 2014 - FO

Vyhodnoceni_grantu_-_spolky_-_FO_-_2014.doc - 44,00 KB

Vyhodnocení grantu v oblasti spolků pro rok 2014 - PO

Vyhodnoceni_grantu_-_spolky_-_PO_-_2014.doc - 44,50 KB

Granty na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014

Termín uzávěrky příjmu žádostí o grant: 7. března 2014 do 12 hod.

Vyhlášení grantového řízení na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014

Vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_-_grant_OKD_2014.doc - 43,00 KB

Zásady grantového řízení na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014

Zasady_pro_poskytnuti_grantu_na_OKD_pro_rok_2014.doc - 76,00 KB

Čestné prohlášení o podpoře malého rozsahu - de minimis

Cestne_prohlaseni_de_minimis_-_OKD_2014.doc - 53,50 KB

Žádost o grant na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014

Zadost_o_grant_OKD_-_2014.doc - 52,00 KB

Vyhodnocení grantu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2014

Vyhodnoceni_grantu_OKD_-_2014.doc - 36,50 KB