Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
„Uměním ke svobodě“ - výstava umělců v tvůrčích dílnách s dětmi z dětských domovů 4.5.-31.5.
4-4-2012

„Uměním ke svobodě“ - výstava umělců v tvůrčích dílnách s dětmi z dětských domovů 4.5.-31.5.

„Uměním ke svobodě“

Občanské sdružení Audabiac připravuje pro tento rok v rámci projektu „Uměním ke svobodě“ řadu aktivit, které vyvrcholí stejnojmennou výstavou v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy. Výstava se veřejnosti otevře od 4. do 31. 5. 2012 a budou na ní představeny výsledky tvůrčí práce dětí z dětských domovů i další projekty o. s. Audabiac. Výstava bude současně příležitostí pro setkání všech dosavadních spolupracovníků sdružení, kteří se během deseti let podíleli na tvůrčích aktivitách dětí.

Občanské sdružení Audabiac se již více než deset let systematicky věnuje práci s dětmi z dětských domovů, pro které organizuje celou řadu aktivit, zejména letní tvůrčí pobyty a další setkání v rámci projektu „Uměním ke svobodě“. Ten se zaměřuje na rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí z dětských domovů, neboť jednou z nejdůležitějších schopností, již může dospělý člověk mít, je právě tvůrčí fantazie. Životní cesta člověka bez fantazie je dána směrem, který určují jiní a takový člověk je nesvobodný. Pro děti z dětských domovů, a nejen pro ně, je výchova ke svobodě tedy tou nejlepší ochranou před závislostmi všeho druhu.

Výstava nazvaná příznačně Uměním ke svobodě, která se veřejnosti otevře 4. května 2012 v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy, představí výsledky stejnojmenného mnohovrstevného projektu. Každým rokem vytvoří děti v tvůrčích dílnách, vedených umělci z různých oborů, jako jsou Petr Nikl, Jitka Štenclová, Jiří Bělohlávek, Matěj a Petr Formanovi, Čestmír Suška, Oldřich Hozman, Jiří Wald a mnoho dalších, množství rozmanitých artefaktů, které ale až doposud zůstávaly skryty zrakům veřejnosti. To se však v tomto výročním roce desetiletého pořádání letních pobytů změní právě díky výstavě Uměním ke svobodě, na které budou výsledky tvůrčí práce dětí představeny. Celou včetně vernisáže ji přitom přichystají samy děti, které se stávají i kurátory výstavy. Ve spolupráci s výtvarníky a pod vedením zkušeného kurátora a architekta výstavy Jiřího Vovse připraví nádherné prostory gotického sklepení Domu U Kamenného zvonu a výstavu samy nainstalují. Záštitu nad tímto projektem převzalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomecký.

Výstava Uměním ke svobodě je zároveň předehrou a neformálním otevřením rozsáhlé mezinárodní interaktivní výstavy Labyrint smyslů, která se uskuteční od 14. 6. do 30. 9. 2012 v hornorakouském Linci. Na ploše více než 6 000 m² zde budou prezentovány všechny výstavy z cyklu ORBIS PICTUS aneb…, který představuje druhou část činnosti občanského sdružení Audabiac. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší výstavní projekt z tohoto cyklu, jenž je připravován pod koncepčním vedením Petra Nikla a koná se pod záštitou hejtmana Horního Rakouska Josefa Pühringera, místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí České republiky Karla Schwarzenberga, primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody, hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly, primátora partnerského města České Budějovice Juraje Thomy a prezidenta České křesťanské akademie Tomáše Halíka. Výstava Uměním ke svobodě se tak stává úvodem a neformálním otevřením jednoho z největších evropských kulturních projektů tohoto roku.

Uměním ke svobodě
4. – 31. 5. 2012 v Domě U Kamenného zvonu, Staroměstské náměstí 13, Praha 1
Vernisáž 3. 5. 2012 v 18 hodin
Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 20 hodin
www.audabiac.cz  

Labyrint smyslů
14. 6. – 30. 9. 2012 v OÖ Kulturquartier, OK Platz 1, Linec, Rakousko
Vernisáž 13. 6. 2012 od 19 hodin
Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 21 hodin
www.orbis-pictus.com

Uměním ke svobodě“ - výstava umělců v tvůrčích dílnách sdružení AUDABIAC s dětmi z dětských domovů

Uměním ke svobodě“ - výstava umělců v tvůrčích dílnách sdružení AUDABIAC s dětmi z dětských domovů

Uměním ke svobodě“ - výstava umělců v tvůrčích dílnách sdružení AUDABIAC s dětmi z dětských domovů

Uměním ke svobodě“ - výstava umělců v tvůrčích dílnách sdružení AUDABIAC s dětmi z dětských domovů

Uměním ke svobodě“ - výstava umělců v tvůrčích dílnách sdružení AUDABIAC s dětmi z dětských domovů

Uměním ke svobodě“ - výstava umělců v tvůrčích dílnách sdružení AUDABIAC s dětmi z dětských domovů