Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Do Prahy 1 dorazili zástupci partnerského města Bamberg
28-3-2012

Do Prahy 1 dorazili zástupci partnerského města Bamberg

Na Staroměstské radnici proběhlo ve středu odpoledne setkání zástupců partnerských měst Prahy 1 a Bambergu. Zúčastnili se ho jak političtí představitelé, tak i studenti Gymnázia prof. Jana Patočky a Dientzenhofferova gymnázia, tedy škol, mezi kterými už dlouhá léta probíhá studentská výměna. 

„Partnerství našich měst je nejen velmi bohaté a pestré, ale také intenzivní. Věřím, že významně přispívá k vzájemnému poznávání, a to jak studentů, tak i sportovců, umělců či podnikatelů,“ prohlásil Pavol Škrak, který delegaci z Bambergu přivítal a popřál jejím členům příjemný pobyt.

„Smlouva o partnerství byla po řadě jednání podepsána v roce 1992. Vnímali jsme ji jako příspěvek ke sjednocení dlouhá desetiletí rozdělené Evropy. Před námi pak stálo její aktivní naplňování – setkávání se na různých úrovních a v různých skupinách, protože bez aktivního přístupu by přátelství našich měst zůstalo jen na papíře,“ uvedl radní města Bamberg Werner Hipelius, který vyzdvihl přínos pobytu studentů v partnerských rodinách pro vzájemné poznávání našich národů, jejich zvyků a mentality. Dodal také, že letošní výměna studentů má zvláštní význam – odehrává se totiž jubilejních dvacet let po podepsání zmíněné smlouvy.

Více informací o partnerském městě Bambergu naleznete na našich stránkách >>> ZDE <<<
Radní Pavol Škrak přivítal partnery z Bambergu

Radní Pavol Škrak přivítal partnery z Bambergu

FOTO (C) http://www.petrnasic.eu/

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11