Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Výbor pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku

profilovka

Vážení sousedé,

Zastupitelstvo MČ Praha 1 na svém ustavujícím zasedání dne 25.11.2014 zřídilo usnesením č. UZ14_0007 mimo jiné Výbor pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen "VSBBP"), jako svůj stálý poradní orgán, který by měl mít nadhled nad všemi aspekty sociální péče na Praze 1 včetně těch, které souvisí s bezdomovectvím a protidrogovou problematikou. Schůze VSBBP jsou samozřejmě otevřené veřejnosti – kontakty a všechny zápisy, usnesení a zprávy naleznete níže. Další jednání je naplánované na 
4. září 2018 od 16 hodin v budově radnice v 2. patře zasedací místnosti č. 201.

Zde na webových stránkách městské části Praha 1 – Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku naleznete například také aktuální informace k pořádaným akcím pro naše občany z Prahy 1.

Prosím, neváhejte a dejte nám vědět, co považujete za důležité. Jsme tu pro Vás!

Přeji Vám vše nejlepší, hlavně pevné zdraví a dostatek pohody.

Mgr. Šárka Táborská
předsedkyně
Výboru pro sociální a bytovou politiku,
bezdomovectví a protidrogovou problematiku
telefon:
e-mail:

Aktuality:

Senioři si vzali na výlet svá vnoučata
23-7-2018

Senioři si vzali na výlet svá vnoučata

Šestadvacet vnoučat a sto čtyřicet babiček a dědečků vyrazilo na tradiční plavbu lodí po Vltavě, kterou má každý měsíc na povel „kapitánka“ Šárka Táborská a jež je bezplatně pořádána pro seniory z Prahy 1, kteří si tentokrát s sebou mohli vzít ty nejmenší.
Přihlašte se na kurz první pomoci
16-7-2018

Přihlašte se na kurz první pomoci

Když jde o život, rozhodují vteřiny. Správně poskytnutá laická první pomoc výrazně zvyšuje šanci na šťastný konec. V nedávných průzkumech nicméně 82 % Čechů přiznalo strach - z toho, že první pomoc nezvládnou. Třetina lidí by se dokonce první pomoc poskytnout ani nepokusila. Pojďme to společně změnit! 
Pozvánka na plavbu do pražské Zoologické zahrady
10-7-2018

Pozvánka na plavbu do pražské Zoologické zahrady

Nejlepší výlet je s babickou a dědou, to ví přece každé dítě a dobře si to pamatujeme i my dospělí. Poplujeme totiž do pražské Zoologické zahrady. Tam nás bude čekat po příjemné letní plavbě, doplněné oblíbenou tombolou, vydatný oběd, který nás posilní na procházku zahradou mezi jednotlivými pavilony. Zoologická zahrada má rozlohu 60 ha, z toho 50 ha činí expozice. Projít se můžete po 10 km cest! 
Senioři pluli po Vltavě a vzpomínali na 70. léta
21-6-2018

Senioři pluli po Vltavě a vzpomínali na 70. léta

Počasí krásné, Vltava romantická, loď luxusní a nálada perfektní – uznejte: ideální podmínky pro poklidnou plavbu, kterou každý měsíc pořádají pro seniory z Prahy 1 radnice první městské části a Středisko sociálních služeb ve spolupráci s Pražskou paroplavební společností. A pokaždé je plavba trochu jiná; tentokrát se nesla ve vzpomínkách na dobu, kdy ve svobodném světě vrcholilo hnutí květinových dětí a kdy se zdálo, že láska porazí všechno.
HELPfair – Veletrh sociálních služeb na Střeleckém ostrově
1-6-2018

HELPfair – Veletrh sociálních služeb na Střeleckém ostrově

Na pražském Střeleckém ostrově se ve čtvrtek 7. června 2018 uskuteční velká přehlídka poskytovatelů sociálních služeb HELPfair. Na akci, která se bude odehrávat v samotném centru Prahy, se představí téměř sto organizací pro sociálně znevýhodněné skupiny. Chybět nebude ani bohatý kulturní program a různé doprovodné aktivity na celém ostrově.
Výletní plavby seniorů začaly!
17-5-2018

Výletní plavby seniorů začaly!

Letos poprvé vypluli senioři z Prahy 1 na svoji oblíbenou výletní plavbu. A že se jedná o opravdu populární akci, dokládá i počet výletníků – 140!!! Ti všichni si udělali radost netradičními pohledy na Prahu z hladiny Vltavy, skvělou muzikou v podání fantastického DixiBandu Městské policie a vůbec celkovou atmosférou ovlivněnou i tématem letošní první plavby.
Výletní plavby parníkem budou pokračovat i v roce 2018
3-5-2018

Výletní plavby parníkem budou pokračovat i v roce 2018

I letos se mohou senioři z Prahy 1 těšit na pravidelné výletní plavby parníkem po Vltavě, které pro ně jejich radnice připravuje. Výlety parníkem v sobě spojují klidnou odpočinkovou plavbu a poznání zajímavostí, kterých si z břehu mnohokrát nevšimneme. Zároveň jednoznačně podporují sousedské vztahy našich seniorů, pomáhají překonat pocit izolace a samoty a mnohdy vedou ke vzniku nových přátelství, což je hlavně v tomto věku velmi důležité. Všechny naše seniory proto srdečně zveme u a těšíme se na setkání
Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018
12-4-2018

Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018

Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo dne 10.4.2018 usnesením číslo UZ18_0567 přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018.

Složení výboru


Jméno a Příjmení Telefon E-mail
Předseda
Mgr. Šárka Táborská
Místopředseda
 PhDr. Matěj Trávníček
Tajemník
Markéta Hájková
Členové
Mgr. Karel Ulm, MPA
ThDr. Kateřina Klasnová
JUDr. Dana Maršálková

>>> Zpět na seznam výborů

Statut výboru

Oblast sociální a bytové politiky:

 1. Monitoruje, vyhodnocuje a navrhuje rozvoj jednotlivých typů sociálních služeb na území MČ Praha 1.
 2. Spolupracuje při tvorbě opatření zmírňujících sociální a ekonomickou situaci občanů MČ Praha 1, související s výší nájemného v bytech. Navrhuje a vypracovává koncepce ve své oblasti, příp. navrhuje změny platné koncepce.
 3. Napomáhá zavedení a rozšiřování metody komunitního plánování MČ Praha 1.
 4. Monitoruje, vyhodnocuje, případně navrhuje vytváření poradenských a informačních center sociálních služeb a sociální péče, prevence a intervence. Monitoruje a vyhodnocuje činnost sociálně právní poradny ÚMČ Praha 1.
 5. Monitoruje možnosti čerpání prostředků z fondů EU pro oblast své působnosti.
 6. Vyhodnocuje zkušenosti s realizací sociální politiky v zemích EU a promítá je do pravomocí a podmínek MČ Prahy 1.
 7. Spolupracuje s příslušným radním MČ Praha 1 a odbory ÚMČ Praha 1 na využití bytového fondu MČ Praha 1 pro potřeby sociální oblasti a projednává využití obecního majetku (bytového i nebytového) pro potřeby sociální sféry na základě žádostí organizací, poskytujících sociální služby pro občany z MČ Praha 1. Prověřuje možnost umisťování občanů MČ Prahy 1 v zařízeních sociálního charakteru mimo území MČ Praha 1.
 8. Projednává rozpočet a využití Sociálního fondu MČ Praha 1. Vyjadřuje se k rozpočtu MČ Praha 1 v sociální oblasti. Návrhy a doporučení předkládá RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 ke schválení.
 9. Navrhuje využití a jednotlivá čerpání ze Sociálního fondu MČ Praha 1 a své návrhy a doporučení předkládá RMČ Praha 1 ke schválení.
 10. Spolupracuje s příslušnými odbory, výbory a komisemi ÚMČ Praha 1, MHMP a jiných městských částí.
 11. Spolupracuje se Střediskem sociálních služeb Praha 1, příspěvkové organizace MČ Praha 1. Vyjadřuje se k záměrům Střediska sociálních služeb Praha 1.
 12. Spolupracuje s nestátními a neziskovými organizacemi v Praze 1, i s organizacemi, jejichž sídlo není v Praze 1, které se oblastí sociálních věcí zabývají.
 13. Podílí se na vytváření kritérií pro grantovou politiku v této oblasti, včetně vyhodnocování její účinnosti. Monitoruje a kontroluje využití prostředků z grantových programů MČ Praha 1 v sociální oblasti, schválených ZMČ pro daný rok.
 14. Řeší žádosti a stížnosti dle pověření RMČ a ZMČ Praha 1.
 15. Předkládá ZMČ Praha 1 svá stanoviska a návrhy v této oblasti, popřípadě RMČ Praha 1 ve věcech jích svěřených.
 16. Vydává stanoviska a doporučení v této oblasti na základě žádosti odborů ÚMČ Praha 1, výborů a komisí MČ Praha 1.
 17. Vydává stanoviska a doporučení k materiálům týkající se působnosti výboru v této oblasti, předkládaných kompetentním radním MČ Praha 1, Střediskem sociálních služeb Praha 1 a příslušným odborem ÚMČ Praha 1 do RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 v této oblasti.
 18. Plní další úkoly v oblasti sociální a bytové politiky, kterými jej pověří RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1.

Oblast bezdomovectví:

 1. Monitoruje a vyhodnocuje plnění Koncepce řešení problematiky bezdomovectví MČ Praha 1 a MHMP na území městské části, případně navrhuje změny těchto koncepcí.
 2. Spolupracuje na tvorbě grantové politiky v této oblasti, vytváření kritérií, včetně vyhodnocování její účinnosti, případně monitoruje a kontroluje využití prostředků z grantových programů MČ Praha 1 v sociální oblasti, schválených ZMČ pro daný rok.
 3. Spolupracuje s nestátními a neziskovými organizacemi v Praze 1 a s organizacemi, jejichž sídlo není v Praze 1, které se problematikou bezdomovectví zabývají.
 4. Vyjadřuje se k návrhu rozpočtu MČ Praha 1 v oblasti bezdomovectví.
 5. Spolupracuje s příslušnými odbory, výbory a komisemi ÚMČ Praha 1, MHMP, jiných městských částí a ministerstvech k rozšíření spolupráce a zlepšení koordinace při řešení problematiky bezdomovectví na území MČ Praha 1.
 6. Řeší žádosti a stížnosti dle pověření RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1.
 7. Předkládá ZMČ Praha 1 svá stanoviska a návrhy v této oblasti, popřípadě RMČ Praha 1 ve věcech jích svěřených.
 8. Vydává stanoviska a doporučení v této oblasti na základě žádosti odborů ÚMČ Praha 1, výborů a komisí MČ Praha 1.
 9. Vydává stanoviska a doporučení k materiálům týkající se působnosti výboru v této oblasti, překládaných kompetentním radním MČ Praha 1 a příslušným odborem ÚMČ Praha 1 do RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 v této oblasti.
 10. Plní další úkoly v oblasti bezdomovectví, kterými jej pověří RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1.

Oblast protidrogové problematiky:

 1. Podílí se na plánování a realizaci protidrogové politiky na území MČ Praha 1.
 2. Monitoruje, vyhodnocuje a navrhuje změny k platné Koncepce protidrogové politiky hl. m. Prahy, Strategii protidrogové politiky hl. m. Prahy a Akčnímu plánu protidrogové politiky hl. m. Prahy.
 3. Spolupracuje na tvorbě grantové politiky v této oblasti, vytváření kritérií, včetně vyhodnocování její účinnosti, případně monitoruje a kontroluje využití prostředků z grantových programů MČ Praha 1 v sociální oblasti, schválených ZMČ pro daný rok.
 4. Spolupracuje s nestátními a neziskovými organizacemi v Praze 1 a s organizacemi, jejichž sídlo není v Praze 1, které se problematikou protidrogové politiky zabývají.
 5. Vyjadřuje se k návrhu rozpočtu MČ Praha 1, k části zajišťující financování protidrogové politiky MČ Praha 1.
 6. Spolupracuje s příslušnými odbory, výbory a komisemi ÚMČ Praha 1, MHMP, jiných městských částí a ministerstvech k rozšíření spolupráce a zlepšení koordinace při řešení problematiky protidrogové politiky na území MČ Praha 1.
 7. Řeší žádosti a stížnosti dle pověření RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1.
 8. Předkládá ZMČ Praha 1 svá stanoviska a návrhy ve své oblasti, popřípadě RMČ Praha 1 ve věcech jích svěřených.
 9. Vydává stanoviska a doporučení v této oblasti na základě žádosti odborů ÚMČ Praha 1, výborů a komisí MČ Praha 1.
 10. Vydává stanoviska a doporučení k materiálům týkající se působnosti výboru v této oblasti, předkládaných kompetentním radním MČ Praha 1 a příslušným odborem ÚMČ Praha 1 do RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1 v této oblasti.
 11. Plní další úkoly v oblasti protidrogové problematiky, kterými jej pověří RMČ Praha 1 a ZMČ Praha 1.

Zápisy z jednání výboru VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1

Zápis č. 30 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 18.06.2018

Zapis_z_30._jednani_18.06.2018_anonymizovany.pdf - 777,60 KB

Zápis č. 29 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.04.2018

Zapis_z_29._jednani_09.04.2018_anonymizovany.pdf - 742,42 KB

Zápis č. 28 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 22.01.2018

Zapis_z_28._jednani_22.01.2018.pdf - 648,90 KB

Zápis č. 27 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 20.11.2017

Zapis_z_27._jednani_13.11.2017_anonymizovany.pdf - 558,39 KB

Zápis č. 26 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 23.10.2017

Zapis_z_26._jednani_23.10.2017_anonymizovany.pdf - 104,00 KB

Zápis č. 25 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 05.06.2017

Zapis_z_25._jednani_05.06.2017_anonymizovany.pdf - 556,31 KB

Zápis č. 24 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 03.04.2017

Zapis_z_24._jednani_03.04.2017_anonymizovany.pdf - 544,86 KB

Zápis č. 23 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 06.03.2017

Zapis_z_23._jednani_06.03.2017_anonymizovany.pdf - 552,99 KB

Zápis č. 22 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 27.02.2017

Zapis_z_22._jednani_27.02.2017_anonymizovany.pdf - 424,00 KB

Zápis č. 21 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.01.2017

Zapis_z_21._jednani_09.01.2017_anonymizovany.pdf - 615,58 KB

Zápis č. 20 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 07.11.2016

Zapis_z_20._jednani_07.11.2016_anonymizovany.pdf - 641,22 KB

Zápis č. 19 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 03.10.2016

Zapis_z_19._jednani_03.10.2016_anonymizovany.pdf - 545,54 KB

Zápis č. 18 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 13.06.2016

Zapis_z_18._jednani_13.06.2016_anonymizovany.pdf - 758,97 KB

Zápis č. 17 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.05.2016

Zapis_z_17._jednani_09.05.2016_anonymyzovany.pdf - 563,82 KB

Zápis č. 16 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 04.04.2016

Zapis_z_16_jednani_04_04_2016_anonymizovany.pdf - 433,36 KB

Zápis č. 15 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 07.03.2016

Zapis_z_15_jednani_07_03_2016_anonymizovany.pdf - 839,86 KB

Zápis č. 14 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 18.01.2016

Zapis_z_14_jednani_18_01_2016_anonymizovany.pdf - 547,90 KB

Zápis č. 13 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 07.12.2015

Zapis_z_13_jednani_07_12_2015_anonymizovany.pdf - 529,14 KB

Zápis č. 12 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 23.11.2015

Zapis_z_12_jednani_23_11_2015_anonymizovany.pdf - 542,73 KB

Zápis č. 11 z mimořádného jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 27.10.2015

Zapis_z_11_MIM_jednani_27_10_2015_anonymizovany.pdf - 61,72 KB

Zápis č. 10 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 19.10.2015

Zapis_z_10_jednani_19_10_2015_anonymizovany.pdf - 95,34 KB

Zápis č. 9 z mimořádného jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 05.10.2015

Zapis_z_9_MIM_jednani_05_10_2015_anonymizovany.pdf - 80,47 KB

Zápis č. 8 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 21.09.2015

Zapis_z_8_jednani_21_09_2015_anonymizovany.pdf - 87,56 KB

Zápis č. 7 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 22.06.2015

Zapis_z_7_jednani_22_06_2015_anonymizovany.pdf - 104,82 KB

Zápis č. 6 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 18.05.2015

Zapis_z_6_jednani_18_05_2015_anonymizovany.pdf - 86,79 KB

Zápis č. 5 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 20.04.2015

Zapis_z_5_jednani_20_04_2015_anonymizovany.pdf - 78,37 KB

Zápis č. 4 z mimořádného jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 02.04.2015

Zapis_z_4_MIM_jednani_02_04_2015_anonymizovany.pdf - 64,73 KB

Zápis č. 3 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.03.2015

Zapis_z_3_jednani_09_03_2015_anonymizovany.pdf - 95,28 KB

Zápis č. 2 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 16.02.2015

Zapis_z_2_jednani_16_02_2015_anonymizovany.pdf - 101,14 KB

Zápis č. 1 z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 19.01.2015

Zapis_z_1_jednani_19_01_2015_anonymizovane.pdf - 129,04 KB

Usnesení z jednání výboru VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1

Usnesení z 30. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 18.06.2018

prehled_usneseni_30_jednani_anonymizovane.pdf - 381,81 KB

Usnesení z 29. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.04.2018

prehled_usneseni_29_jednani_anonymizovane.pdf - 376,84 KB

Usnesení z 28. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 22.01.2018

prehled_usneseni_28_jednani.pdf - 355,30 KB

Usnesení z 27. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 13.11.2017

prehled_usneseni_27_jednani.pdf - 355,61 KB

Usnesení z 26. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 23.10.2017

prehled_usneseni_26_jednani.pdf - 378,92 KB

Usnesení z 25. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 05.06.2017

prehled_usneseni_25_jednani.pdf - 364,60 KB

Usnesení z 24. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 03.04.2017

prehled_usneseni_24_jednani.pdf - 352,02 KB

Usnesení z 23. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 06.03.2017

prehled_usneseni_23_jednani.pdf - 350,32 KB

Usnesení z 22. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 27.02.2017

prehled_usneseni_22_jednani.pdf - 457,62 KB

Usnesení z 21. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.01.2017

prehled_usneseni_21_jednani.pdf - 459,18 KB

Usnesení z 20. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 07.11.2016

prehled_usneseni_20_jednani.pdf - 361,21 KB

Usnesení z 19. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 03.10.2016

prehled_usneseni_19_jednani.pdf - 363,68 KB

Usnesení z 18. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 13.06.2016

prehled_usneseni_18_jednani.pdf - 354,45 KB

Usnesení z 17. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.05.2016

prehled_usneseni_17_jednani.pdf - 358,18 KB

Usnesení z 16. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 04.04.2016

prehled_usneseni_16_jednani.pdf - 322,76 KB

Usnesení z 15. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 07.03.2016

Prehled_usneseni_15_jednani.pdf - 355,10 KB

Usnesení z 14. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 18.01.2016

Prehled_usneseni_14_jednani.pdf - 359,95 KB

Usnesení z 13. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 07.12.2015

Prehled_usneseni_13_jednani.pdf - 323,00 KB

Usnesení z 12. z jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 23.11.2015

Prehled_usneseni_12_jednani.pdf - 356,18 KB

Usnesení z 11. mimořádného jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 27.10.2015

Prehled_usneseni_11_MIM_jednani.pdf - 344,48 KB

Usnesení z 10. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 19.10.2015

Prehled_usneseni_10_jednani.pdf - 367,55 KB

Usnesení z 9. mimořádného jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 05.10.2015

Prehled_usneseni_9_MIM_jednani.pdf - 506,84 KB

Usnesení z 8. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 21.09.2015

Prehled_usneseni_8_jednani.pdf - 356,37 KB

Usnesení z 7. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 22.06.2015

Prehled_usneseni_7_jednani.pdf - 346,51 KB

Usnesení z 6. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 18.05.2015

Prehled_usneseni_6_jednani.pdf - 356,90 KB

Usnesení z 5. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 20.04.2015

Prehled_usneseni_5_jednani.pdf - 322,73 KB

Usnesení z 4. mimořádného jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 02.04.2015

Prehled_usneseni_4_jednani.pdf - 354,27 KB

Usnesení z 3. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 09.03.2015

Prehled_usneseni_3_jednani.pdf - 358,31 KB

Usnesení z 2. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 16.02.2015

Prehled_usneseni_2_jednani.pdf - 361,78 KB

Usnesení z 1. jednání VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 19.01.2015

Prehled_usneseni_1_jednani.pdf - 378,92 KB

Zprávy z výboru VSBBP Zastupitelstva MČ Praha 1

Zpráva o činnosti VSBBP za 1. pololetí 2018

Zprava_-_VSBBP_-_1._pololeti_2018_anonymizovany.pdf - 422,21 KB

Zpráva o činnosti VSBBP za 1. pololetí 2017

Zprava_-_VSBBP_-_1._pololeti_2017_anonymizovany.pdf - 64,11 KB

Zpráva o činnosti VSBBP za 2. pololetí 2016

Zprava_-_VSBBP_-_2._pololeti_2016_anonymizovany.pdf - 385,73 KB

Zpráva o činnosti VSBBP za 1. pololetí 2016

Zprava_-_VSBBP_-_1._pololeti_2016_anonymyzovany.pdf - 398,58 KB

Zpráva o činnosti VSBBP za 2. pololetí 2015

Zprava_-_VSBBP_-_2_pololeti_2015_anonymizovana.pdf - 569,16 KB

Zpráva o činnosti VSBBP za 2. čtvrtletí 2015

Zprava_-_VSBBP_-_2_ctvrtleti_2015_anonymizovana.pdf - 540,90 KB

Zpráva o činnosti VSBBP za 1. čtvrtletí 2015

Zprava_-_VSBBP_-_1_ctvrtleti_2015_anonymizovana.pdf - 736,27 KB

Organizace a osoby, se kterými předsedkyně Mgr. Táborská a členové VSBBP jednali v rámci spolupráce

 • Ing. Oldřich Lomecký, starosta městské části Praha 1
 • Richard Bureš, místostarosta městské části Praha 1 pro informatiku
 • Daniel Hodek, 1. místostarosta městské části Praha 1
 • Mgr. Eva Špačková, členka Rady městské části Praha 1 pro školy a školství
 • Tomáš Macháček, člen Rady městské části Praha 1 pro majetek
 • Jan Krejčí, MBA, člen Rady městské části Praha 1 pro kulturu
 • JUDr. Ivan Solil, člen Rady městské části Praha 1 pro bezpečnost a veřejného pořádku
 • MUDr. Robert Zelenák, ředitel Nemocnice Na Františku
 • Bc. Helena Čelišová, ředitelka Střediska sociálních služeb Praha 1
 • Ing. Radek Lacko, radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení
 • Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a bezdomovectví hl. m. Prahy
 • Bc. Libor Hadrava, radní pro bezpečnost a prevenci kriminality hl. m. Prahy
 • Mgr. Radek Schindler, metodik služeb v odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence
 • Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. m. Prahy
 • Jan Rak, BBA, vedoucí oddělení využití majetku
 • Dr. Martina Richterová Těmínová, ředitelka SANANIM z.ú.
 • MUDr. Jiří Presl, ředitel Drop In, o.p.s.
 • Ing. Petr Staněk, ředitel Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského
 • Jiří Verner, správce informačního portálu městské části Praha 1
 • Ing. Zdena Tomíčková, vedoucí technické a majetkové správy městské části Praha 1
 • Ing. Renata Banzetová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městské části Praha 1
 • Mgr. Ladislav Varga, DiS, protidrogový koordinátor městské části Praha 1
 • Ing. Jakub Dvořák, vedoucí investičního oddělení městské části Praha 1
 • plk. Mgr. Bc. Karel Prommer, ředitel Obvodní ředitelství Praha I
 • Bc. Miroslav Stejskal, ředitel Obvodní ředitelství Praha 1
 • Ing. Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha
 • Ing. Iveta Wollerová, zástupkyně ředitelky ACORUS
 • Mgr. Simona Poláková, vedoucí programu FIXPOINT
 • Ing. Luboš Hošek, ředitel Dívčí katolické školy
 • Mgr. Štěpánka Čtrnáctá, vedoucí poradny pro rodiče, Sananim o.s.
 • Mgr. Lucie Mervardová, ředitelka POHODA, o.p.s.
 • Bc. Vojtěch Janouškovec, ředitel Progressive o.p.s.
 • Mgr. Jan Špaček, Progressive o.p.s.
 • MUDr. Marian Koranda, primář dětského detoxikačního centra
 • Ing. Marcela Lomozová, předsedkyně Studia OÁZA
 • Mgr. Jarka Švarcbachová, ředitelka Centra Seňorina
 • Jana Zemanová, Kolpingova rodina
 • Mgr. Lucie Šídová, výkonná ředitelka organizace Rozkoš bez rizika
 • Bc. Jan Kadlec, oblastní ředitel
 • Mgr. Jan Hrabec, organizace Sant´Egidio
 • Bc. Lucie Růžková Rybárková, DiS., ředitelka Farní charity Praha 1