Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Komise sociální

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Zástupce předsedy
Tajemník

Telefon

E-mail

Členové

 

Zpět na seznam komisí

Statut komise

 1. Monitorovat sociální situaci rodin s dětmi, neúplných rodin, handicapovaných a starších občanů a navrhovat Radě MČ P1 řešení.
 2. Vyjadřovat se k návrhu rozpočtu Sociálního fondu MČ P1 a navrhovat případné změny.
 3. Poskytovat sociální výpomoc nad rámec povinností ze zákona podle schváleného rozpočtu ze Sociálního fondu MČ P1 a doporučovat Radě MČ P1 schválení čerpání ze Sociálního fondu.
 4. Projednávat návrhy na poskytnutí finančního daru v souladu se schválenou  Koncepcí pomoci MČ P1 zmírňující sociální a ekonomickou situace občanů MČ P1 související s výší nájemného v bytech.
 5. Navrhovat oblasti sociálních grantů.
 6. Používat kritéria „sociální potřebnosti“ nad rámec zákona pro potřeby Sociální komise
 7. Navrhovat využití obecního majetku pro potřeby sociální sféry na základě žádostí organizací poskytujících sociální služby pro občany z MČ P1.
 8. Projednávat žádosti o byt ze sociální rezervy dle schválených Pravidel pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. „sociálních bytů“ a doporučovat Radě MČ P1 ke schválení.
 9. Doporučovat Radě MČ P1 prodloužení stávajících nájemních smluv nájemcům, kteří bydlí v „sociálních bytech“.
 10. Vyjadřovat se k žádostem o snížení nájemného a u dlužníků k žádostem o vystavení splátkového kalendáře.
 11. Projednávat žádosti o umístění na ubytovně MČ P1, Ve Smečkách 26 a doporučovat Radě MČ P1 ke schválení.
 12. Projednávat a doporučovat Radě MČ P1  ke schválení žádosti o umístění v Domě s pečovatelskou službou dle návrhu Pracovní skupiny pro umísťování žadatelů do domů s pečovatelskými byty spravovanými MČ P1.
 13. Spolupracovat se Střediskem sociálních služeb.
 14. Spolupracovat s nestátními a charitativními organizacemi, které sídli v  Praze 1, a také s organizacemi z jiných městských částí, které poskytují sociální služby občanům s trvalým bydlištěm v Praze 1.
 15. V případě potřeby spolupracovat s HMP a s ostatními městskými částmi.
 16. Předkládat Radě MČ P1 iniciativní návrhy ve své oblasti.