Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Důležité informace a odkazy

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ PORADNA

Bezplatná sociálně-právní poradna pro občany Prahy 1 je otevřena:

každé pondělí od 13:00 do 17:30 hod. v budově Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, 3. patro, kancelář 311.

Poradit se můžete v otázkách bytové problematiky, pracovně-právních vztahů, rozvodových řízení, finančního poradenství, dluhové problematiky, exekucí atp.

KONCEPCE POMOCI MČ PRAHA 1 ZMÍRŇUJÍCÍ SOCIÁLNÍ A EKONOMICKOU SITUACI OBČANŮ SOUVISEJÍCÍ S VÝŠÍ NÁJEMNÉHO

Koncepce pomoci MČ Praha 1

Poradenství, finanční pomoc, slevy na nájemném, byty ze sociální rezervy
Koncepce_pomoci_MC_Praha_1.pdf - 455,06 KB

Žádost o finanční pomoc formou daru poskytovaná MČ Praha 1

Jedná se o poslední finanční kompenzaci dopadu zvyšování nájmu po vyčerpání pomoci poskytované formou státních dávek pro nájemce bydlící v bytě soukromého vlastníka, státním bytě nebo v bytě ve vlastnictví hlavního města Prahy na území MČ Praha 1.

Žádost o finanční pomoc formou slevy na nájemném

u nájemců v obecních bytech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví MČ Praha 1

BYTY ZE SOCIÁLNÍ REZERVY, BYTOVÝ DŮM MČ PRAHA 1

Informace z Odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl.m.Prahy, přehled pražských zdravotnických zařízení, Lékařských služeb první pomoci, zdravotnických záchranných a dopravních služeb, lékáren s pohotovostní službou, hygienických stanic a řadu dalších celoměstských zdravotnických informací
naleznete >>> ZDE <<<

Informace z Odboru sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hl.m.Prahy, základní informace o komunikaci s úřady v sociální oblasti, sociálních službách, sociálních dávkách, o komunitním plánování sociálních služeb, rodině a financování sociální oblasti a řadu dalších celoměstských informací z oblasti sociální péče
naleznete >>> ZDE <<<

Česká stomatologická komora spouští novou webovou službu. Díky ní si pacienti na stránkách www.dent.cz Externí odkaz dokážou rychle najít nejbližší zubní pohotovost. Na webu České stomatologické komory najdou lidé přehled zubních pohotovostí. Z něj se dá zjistit, kde a kdy funguje zubní pohotovost a také telefonní čísla pro ověření, zda lékař, který zubní pohotovost má, opravdu slouží. Nový web reaguje na situaci, kdy v Česku existuje několik způsobů provozování zubní pohotovosti, takže se nakonec často stává, že lidé nevědí, kam se obrátit.

Přehled zubních pohotovostí v ČR >>> ZDE <<< Externí odkaz
Seznam zubních lékařů, kteří přijímají (registrují) nové pacienty >>> ZDE <<<  Externí odkaz

Nemocnice Na Františku Odkaz na externí web

Na Františku 847/8, Praha 1, CZ-110 00

Středisko sociálních služeb Praha 1 Odkaz na externí web

Dlouhá 23, Praha 1, CZ-110 00

Středisko sociálních služeb, příspěvková organizace Městské části Praha 1 - Zpráva o činnosti za rok 2008

SSS-ZPRAVA_O_CINNOSTI_ZA_ROK_2008.pdf - 413,13 KB
SSS-ZPRAVA_O_CINNOSTI_ZA_ROK_2008.doc - 177,50 KB

Registr poskytovatelů sociálních služeb Odkaz na externí web

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Magistrát hlavního města Prahy Odkaz na externí web

Mariánské náměstí 2, Praha 1, CZ-110 00

Centrum sociálních služeb Praha Odkaz na externí web

Chelčického 39/842, Praha 3, CZ-130 00

Česká správa sociálního zabezpečení Odkaz na externí web

Křížová 25, Praha 5, CZ-225 08

Úřad práce hlavního města Prahy - pobočka pro Prahu 1 Odkaz na externí web

Bělehradská 214/86, Praha 2, CZ-120 00

DALŠÍ PROJEKTY