Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Bezbariérový atlas objektů

Aktuality:

Praha 1 udělala další důležitý krok v boji proti bariérám
7-9-2016

Praha 1 udělala další důležitý krok v boji proti bariérám

Atlas přístupnosti parků a zahrad na území Městské části Praha 1 – tak se jmenuje nová publikace, kterou vydala MČ Praha 1 ve spolupráci s Pražskou organizací vozíčkářů a která navazuje na dvě už vydané brožury, jež přinesly informace o přístupnosti veřejných objektů. Právě zveřejněný atlas tentokrát mapuje vybrané a pouze veřejně přístupné parky, zahrady a dětská hřiště, a to opět s ohledem na potřeby návštěvníků s pohybovým omezením.

Praha 1 ve spolupráci s pražskými vozíčkáři připravila atlas přístupnosti

Realizace projektu na mapování vybraných objektů a vypracování materiálů bylo schváleno usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR12_0837 dne 12.06.2012. Práce na publikaci tudíž začaly již v polovině minulého roku a MČ Praha 1 na ní úzce spolupracuje s o. s. Pražská organizace vozíčkářů, sídlící rovněž na Praze 1. Samotný atlas je rozdělen na dva samostatné díly. První díl zmapoval budovy úřadu, neziskových organizací, nemocnic, bankovních domů a dalších institucí denní potřeby. Druhý díl, který se budoucím uživatelům aktuálně dostává do ruky, se věnuje přístupnosti do vzdělávacích institucí, knihoven, obchodních domů, potravin a dalších provozoven se základní občanskou vybaveností. Součástí druhého dílu jsou dále také kostely a další kulturní stánky. Dvojdílný atlas je doplněn samostatnou velkoformátovou mapou, s vyznačenými polohami Úřadu MČ Praha 1 vč. optimální, bezbariérové trasy.

Sledované objekty jsou podrobeny detailnímu průzkumu
Mapování bylo provedeno odborným pracovníkem Pražské organizace vozíčkářů, o. s., který kromě vstupu do objektu, vnitřních prostor a přístupů k vybavení objektu, měří i takové detaily jakými jsou vzdálenosti a jednotlivé sklony podlah a plošin. Uživatelský popis jednotlivých objektů je zpracován v souladu s celorepublikovou metodikou mapování přístupnosti objektů. Základní rámcová přístupnost je zaznamenána pomocí tří základních piktogramů.

Sekundárním cílem celého projektu je pak na zjištěné nedostatky nejenom poukázat, ale také nacházet řešení na odstranění jednotlivých bariér.

Kliknutím na tento odkaz přejdete na online mapovou verzi Atlasu přístupnosti vybraných objektů na území Prahy 1 

Kliknutím na tento odkaz přejdete na online mapovou verzi Atlasu přístupnosti vybraných objektů na území Prahy 1

Stáhněte si ve formátu PDF všechna 3 vydání
"Atlasu přístupnosti vybraných objektů na území MČ Praha 1
pro osoby s omezenou schopností pohybu"

Atlas přístupnosti parků a zahrad na území MČ Praha 1 Atlas přístupnosti vybraných objektů na území MČ Praha 1 - 2.díl (červený) Atlas přístupnosti vybraných objektů na území MČ Praha 1 - 1.díl (modrý)

Stáhněte si ve formátu PDF "MAPU k Atlasu přístupnosti vybraných objektů na území MČ Praha 1
pro osoby s omezenou schopností pohybu"

Stáhněte si ve formátu PDF "MAPU k Atlasu přístupnosti vybraných objektů na území MČ Praha 1 pro osoby s omezenou schopností pohybu" 

Atlas přístupnosti vybraných objektů na území MČ Praha 1 pro osoby s omezenou schopností pohybu

Atlas přístupnosti - 1.díl (modrý)

Obsahuje popis přístupnosti významných úřadů, institucí, poskytovatelů sociálních služeb a neziskových organizací, nemocnic, poliklinik a pohotovostí, lékáren, prodejen zdravotnických potřeb, bankovních domů, pojišťoven a pošt
atlas_Praha1_1_dil.pdf - 11738,00 KB

Mapa dostupnosti vybraných úřadů na území MČ Praha 1

V mapě jsou vyznačeny budovy ÚMČ Praha 1 a budovy úřadů, v nichž se nacházejí agendy, které obyvatelé Prahy 1 běžně využívají (zejména budovy MHMP, Finanční úřad pro Prahu 1, Staroměstská radnice aj.). Budovy jsou vyznačeny hnědým kolečkem a číslem. Ke každému takto vyznačenému úřadu v mapě naleznete v legendě na druhé straně mapy název příslušného úřadu a jeho adresu. U pěti nejvyužívanějších budov Úřadu MČ Praha 1 dále v materiálu naleznete základní popis přístupnosti pro osoby o omezenou možností pohybu. (připraveno pro tisk skládací mapy)
mapa_praha1.pdf - 5727,15 KB