Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Nematriční obřady

Jubilejní svatby

Oddělení kultury zajišťuje pořádání jubilejních svateb pouze pro jubilanty, kteří před 50, 55, 60, 65 či 70 lety uzavřeli sňatek na Staroměstské radnici nebo jsou občané Prahy 1. Jedná se o nematriční obřady, které se konají v obřadní síni Staroměstské radnice. Podle přání je možné jubilejní svatbu uspořádat i v domácnosti.

Vzhledem k enormnímu zájmu o klasické svatební obřady na Staroměstské radnici doporučujeme objednat si termín uspořádání jubilejní svatby na Staroměstské radnici alespoň 9 měsíců dopředu !

Termín a další podrobnosti si jubilanti dojednávají osobně v oddělení kultury, na adrese radka.jirikova@praha1.cz nebo na telefonu 221 097 398.

Při objednávání jubilejní svatby je nutné předložit fotokopii oddacího listu a občanské průkazy, poplatek činí 1.200,- Kč.

Pro občany s trvalým bydlištěm na Praze 1 je obřad zdarma.

Hudba – varhanní doprovod, hudbu si jubilanti vybírají z nabídky pana varhaníka. Pokud chtějí zahrát skladbu, která není v seznamu, je potřeba si toto speciální přání předem domluvit (dodat partituru).

Vítání občánků

Pokud chcete své děťátko slavnostně uvést mezi občany naší městské části, zašlete nám PŘIHLÁŠKU, ve které uvedete jeho jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště na Praze 1, popř. kontaktní adresu, pokud je odlišná od trvalého bydliště, a to buď elektronicky na adresu radka.jirikova@praha1.cz, nebo písemně na Odbor Kancelář starosty, oddělení kultury, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1, k rukám Radky Jiříkové. Do hlavičky e-mailu nebo na obálku napište "Vítání občánků". Každý odesílatel bude písemně kontaktován se sdělením přesného termínu a dalších podrobností 14 dní před konáním obřadu.

Oddělení kultury organizačně zajišťuje:

  • rozesílání pozvánek rodičům, evidenci a rozvrh jednotlivých akcí
  • nákup květin, pamětních knížek a dětských leporel
  • zajištění varhaníka, fotografa a kameramana
  • zápis do kroniky
  • účast zdravotních sestřiček - studentek střední zdravotnické školy (ve spolupráci s Církevní střední zdravotnickou školou v Ječné ulici)
  • vkladní knížky s počátečním vkladem (ve spolupráci s Českou spořitelnou, a.s.)

Doprovodný program: vystoupení dětí předškolního věku z MŠ Národní a MŠ Řásnovka

Předávané dárky:

  • vkladní knížka
  • pamětní knížka
  • dětské leporelo, květina pro rodiče

Pro více informací prosím kontaktuje oddělení kultury na adrese radka.jirikova@praha1.cz nebo na telefonu 221 097 398.

Aktuality:

Po padesáti letech si opět řekli „ano“
21-9-2017

Po padesáti letech si opět řekli „ano“

Na den přesně po padesáti letech se na Staroměstskou radnici vrátili jako svatebčané Daniela a Michael Pompeovi, aby tentokrát oslavili zlatou svatbu. Role oddávajícího se ujal radní Prahy 1 pro kulturu, sport a mezinárodní vztahy Filip Kračman.
Paní Ludmila Čárská oslavila krásné 102. narozeniny
28-8-2017

Paní Ludmila Čárská oslavila krásné 102. narozeniny

V Praze 1 žije paní Ludmila Čárská, jež se narodila 5. července 1915, už od roku 1946. Její sousedé v domě a okolí ji znají jako velmi společenskou, vitální a optimistickou paní, která kolem sebe rozdává dobrou náladu a energii. A přesně taková byla i při oslavě svých 102. narozenin, na které přivítala starostu Prahy 1 Oldřicha Lomeckého, s nímž už oslavila i svoji jubilejní „stovku“.
Čestné občanství Prahy 1 Vladimíru Jiroutovi
21-7-2017

Čestné občanství Prahy 1 Vladimíru Jiroutovi

Městská část Praha 1 udělila své čestné občanství architektu Vladimíru Jiroutovi, který se nesmazatelně zapsal do historie hlavního města. V polovině šedesátých let totiž neúnavně bojoval za výstavbu metra a zároveň proti nesmyslnému projektu podpovrchové tramvaje, který by vedl k velkému bourání v centru metropole.
Vladimír Kopecký obdržel Cenu Prahy 1
17-7-2017

Vladimír Kopecký obdržel Cenu Prahy 1

Skladba Trumpet Voluntary zahájila na Staroměstské radnici důstojnou slavnostní akci, jíž bylo předání Ceny Prahy 1 malíři, grafikovi a sklářskému výtvarníkovi Vladimíru Kopeckému. Rodák z východočeského Svojanova a bývalý dlouholetý vedoucí Ateliéru skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové letos oslaví osmdesáté šesté narozeniny.
Praha 1 ocenila tanečnici Markétu Kyliánovou
9-6-2017

Praha 1 ocenila tanečnici Markétu Kyliánovou

Bývalá slavná tanečnice Markéta Kyliánová, mezi světovými válkami známá jako Rita Rita a v posledních několika letech nejstarší občanka Prahy 1, obdržela „Čestné občanství Prahy 1 in memoriam“. Rodačka z haličské Přemyšli, která dnes leží na jihovýchodě Polska, se narodila 28. března roku 1912 a zemřela 2. prosince loňského roku. Ocenění převzal z rukou starosty Oldřicha Lomeckého její syn Jan.
Novinář, spisovatel a nakladatel Dan Hrubý obdržel Cenu Prahy 1
9-3-2017

Novinář, spisovatel a nakladatel Dan Hrubý obdržel Cenu Prahy 1

Městská část Praha 1 ocenila svého rodáka Dana Hrubého. Cenu Prahy 1 mu na Staroměstské radnici slavnostně předal starosta první pražské městské části Oldřich Lomecký. Kromě zarámovaného ocenění si čerstvý laureát odnesl skleněnou cenu, krásnou kytici a šek v hodnotě padesát tisíc korun.
Městská část Praha 1 ocenila Elišku Haškovou Coolidge
28-2-2017

Městská část Praha 1 ocenila Elišku Haškovou Coolidge

Cenu Prahy 1 převzala z rukou starosty Oldřicha Lomeckého dáma, jejíž životní osud neblaze poznamenali nacisté i komunisté. Ti první jí zavraždili dědečka, ti druzí by udělali totéž minimálně s jejími rodiči, kdyby před nimi po komunistickém převratu celá její rodina neutekla. Eliška Hašková Coolidge, žena, která dvě dekády pracovala pro americké prezidenty a jež se počátkem devadesátých let vrátila domů.
Vítejte mezi námi, noví občánci!
26-1-2017

Vítejte mezi námi, noví občánci!

Narodili se teprve nedávno a každý den na ně čeká něco nového. Každý den je svět kolem nich něčím překvapí. Občas jim to není zrovna po chuti, a tak to dají pěkně nahlas najevo. Musejí, když neumějí mluvit a mámě s tátou to hned nedojde. Třeba když je bolí bříško. Ale jinak to je prima, zejména pak tehdy, když se všichni pěkně usmívají. Jako onehdy pan starosta a ostatní lidé na Staroměstské radnici.
Vítejte mezi námi
8-12-2016

Vítejte mezi námi

Jan, Darina, Viktorie, Viktoria, Anna, Daniela, Albert, Elfrída, Matyáš, Eliška, Helena, Marie, Ondřej a Rozálie dorazili v náručí svých rodičů na Staroměstskou radnici, aby se poprvé sešli se svým starostou Oldřichem Lomeckým, který je slavnostně přivítal v řadách občanů Prahy 1 a zároveň si pro ně připravil několik překvapení.
Marek Eben obdržel Čestné občanství MČ Praha 1
13-10-2016

Marek Eben obdržel Čestné občanství MČ Praha 1

Moderátor, herec a hudebník Marek Eben je od nynějška čestným občanem Městské části Praha 1. Čestné občanství mu udělilo Zastupitelstvo MČ Praha 1 a ve čtvrtek mu je slavnostně předal starosta první městské části Oldřich Lomecký, který ve svém proslovu velmi ocenil osobnost Marka Ebena i jeho profesionální kvality.
Přivítali jsme nové občánky
13-10-2016

Přivítali jsme nové občánky

Praha 1 má nové malé sousedy – Alexe s Maxem, Annu, Artura, Barbaru, Františku a Vojtěcha. Na Staroměstské radnici je do řad všeho sousedstva slavnostně přivítal starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. Noví občánci, kteří teprve nedávno přišli na svět, dorazili do starobylých prostor se svými rodiči i prarodiči, aby je nejvyšší představitel radnice nejen přivítal, ale aby je jménem nás všech ubezpečil, že máme z jejich příchodu velkou radost.
Praha 1 ocenila fotografa Jiřího Jírů
9-6-2016

Praha 1 ocenila fotografa Jiřího Jírů

Jiří Jírů, vynikající česko-belgický fotograf, který sedm let působil jako oficiální fotograf prezidenta Václava Havla, obdržel Cenu Prahy 1. Převzal ji ve středu 7. června na Staroměstské radnici, kde mu ji předal starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. Slavnosti se zúčastnili také mimo jiných Karel Schwarzenberg a herečka Anna Polívková.
Vítejte mezi námi, noví občánci!
24-5-2016

Vítejte mezi námi, noví občánci!

Staroměstská radnice hostila v úterý velmi milou slavnost. Starosta Městské části Praha 1 tam totiž s náležitou parádou přivítal nové občany. Přesněji tedy: nové občánky, kteří teprve nedávno přišli na svět, a zaslouží si tedy, abychom jim dali na vědomí, že máme z jejich příchodu velkou radost a že radnice Prahy 1 chce být jim a jejich rodičům pevnou oporou.
Nejstarší občance Prahy 1 je neuvěřitelných 104 let
28-3-2016

Nejstarší občance Prahy 1 je neuvěřitelných 104 let

Markéta Kyliánová oslavila v pondělí 28. Března 2013 své 104. narozeniny. Nejstarší občanka, která je také známá jako meziválečná tanečnice Rita Rita, je i v tomto věku stále pozitivně naladěná a rozdává úsměvy.
Starosta Oldřich Lomecký přivítal nové občánky
19-1-2016

Starosta Oldřich Lomecký přivítal nové občánky

Zoe May, Antonín, Dominik, Johana, Šarlota, Pavel Martin, Tereza, Oskar, Nela, Natalie, Sebastien, Kryštof, Jonatán, Adam a Martin – tak se jmenují děti, které nedávno rozšířily řady obyvatel Prahy 1 a které v úterý slavnostně přivítal starosta naší městské části Oldřich Lomecký. Sváteční chvíle se odehrála na Staroměstské radnici.
Paní Milena Kateřina Šulcová oslavila stovku
18-1-2016

Paní Milena Kateřina Šulcová oslavila stovku

V malé uličce na Újezdu vejdete do malostranského domu, přeběhnete typickou pavlač a už jste u dveří bytu, v němž bydlí paní Milena Kateřina Šulcová, čerstvá členka pomyslného klubu občanů Prahy 1, kteří se mohou pochlubit tím, že oslavili sté narozeniny. A v případě paní Šulcové dodejme, že v plné až obdivuhodné svěžesti. Její jubileum s ní přišel oslavit i starosta Oldřich Lomecký.
Praha 1 udělila čestné občanství spoluzakladateli fenoménu s názvem NEPRAKTA
16-12-2015

Praha 1 udělila čestné občanství spoluzakladateli fenoménu s názvem NEPRAKTA

Čestné občanství Městské části Praha 1 in memoriam obdržel novinář, výtvarník, humorista a bohém Bedřich Kopecný. Ten spolu s výtvarníkem a humoristou Jiřím Winterem založil v roce 1948 dvojici nesoucí název Neprakta. Spolu pak tvořili do Kopecného předčasné smrti v roce 1972.
Pan Čáslavský oslavil 100. narozeniny
12-11-2015

Pan Čáslavský oslavil 100. narozeniny

Už od roku 1962 bydlí v Praze 1 rodák ze Smíchova JUDr. Vladimír Čáslavský. Pochází ze sousedství místa, kde byl od konce války na podstavci tank, který v devadesátých letech dostal růžový nátěr. Oblíbeným hostitelem jeho dětských her tak byl logicky Petřín, kde v místě zvaném „Na skalách“ hrával s kamarády fotbálek. Dodnes vzpomíná, jak je jednou u toho vyrušil na koni projíždějící prezident Masaryk. 9. listopadu pan Čáslavský oslavil sté narozeniny.
Manželé Ječmínkovi jsou svoji už padesát let
25-9-2015

Manželé Ječmínkovi jsou svoji už padesát let

Na začátku jejich lásky byl sport a láska i sport je provázejí dodnes – čtyřiapadesát let od prvního seznámení a padesát od svatby. Alena a Roman Ječmínkovi se vzali 29. září 1965 a téměř na den přesně, jen o pět desetiletí později, si svoji svatbu zopakovali. Už jí ale hrdě mohli říkat ZLATÁ a doprovodili je na ni ti, kteří při té první nebyli ještě na světě.
Paní Ludmila Čárská oslavuje 100. narozeniny! Gratulujeme!
3-7-2015

Paní Ludmila Čárská oslavuje 100. narozeniny! Gratulujeme!

V plné svěžesti, nabita energií, že by jí mnohem mladší mohli závidět, a snad stále s dobrou náladou – tak znají nejbližší lidé a přátelé paní Ludmilu Čárskou, která v Praze 1 žije už od roku 1946 a jež v těchto dnech oslavuje krásné 100. narozeniny. V bytě plném květin a gratulantů přivítala také starostu Prahy 1 Oldřicha Lomeckého, který jí přišel jménem všech sousedů z naší městské části poblahopřát.
Máme nové sousedy – pan starosta je přivítal na Staroměstské radnici
2-6-2015

Máme nové sousedy – pan starosta je přivítal na Staroměstské radnici

Dorota, Anežka, Jan, Štěpán, Adrien, Václav, Amélie a Dominik – tak se jmenují naši noví sousedé. Nebo občánci, chcete-li. A na Staroměstské radnici je spolu s maminkami a tatínky slavnostně přivítal pan starosta, který si kromě pěkných slov na uvítanou s sebou pro děti přinesl vkladní knížky s počátečním vkladem a pohádková leporela s Krtečkem.
Paní Markéta Kyliánová oslavila 103. narozeniny
28-3-2015

Paní Markéta Kyliánová oslavila 103. narozeniny

Stále usměvavá a pozitivně naladěná – taková je Markéta Kyliánová, známá meziválečná tanečnice Rita Rita a matka světoznámého baletního choreografa Jiřího Kyliána, která v těchto dnech oslavila úctyhodné 103. narozeniny.
Praha 1 poděkovala Vladimíru Jiránkovi
12-3-2015

Praha 1 poděkovala Vladimíru Jiránkovi

Čestné občanství Městské části Praha 1 obdržel in memoriam vynikající výtvarník, karikaturista, scénárista a režisér Vladimír Jiránek. Tento dlouholetý obyvatel Starého Města zemřel 6. listopadu 2012. Čestné občanství za něj převzala manželka Eva Jiránková spolu se synem Radkem Tomasem.
Praha 1 přivítala nové děti
17-2-2015

Praha 1 přivítala nové děti

Celkem šestnáct nových spoluobčánků přivítal v úterý na Staroměstské radnici starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. A aby na to nebyl sám, pomohly mu se slavnostní chvílí i děti z pěveckého souboru ZŠ nám. Curieových s krásným názvem Cukrátka.
Paní Marie Husníková oslavila krásné 102. narozeniny
12-2-2015

Paní Marie Husníková oslavila krásné 102. narozeniny

Optimismus a dobrá nálada zdobí po celý život paní Marii Husníkovou z Prahy 1. A nutno dodat – po celý krásný a dlouhý život. Paní Husníková se totiž narodila už v roce 1913. „Ani nevím, jak to tak rychle uteklo,“ přiznává, když se ohlíží – s úsměvem – za svým životem.
Vše nejlepší k narozeninám!
13-10-2014

Vše nejlepší k narozeninám!

Řady našich sousedů, kteří se mohou pochlubit stovkou na narozeninovém dortu, se opět rozrostly. Novou posilou se stala paní Božena Rumlerová, která své jubileum oslavila v DPS Týnská – spolu se synem Miroslavem, starostou Oldřichem Lomeckým, ředitelkou Střediska sociálních služeb Praha 1 Helenou Čelišovou a dalšími lidmi, kteří se o ni starají a pro které má jen slova chvály.
Praha 1 se rozrostla o nové děti
7-10-2014

Praha 1 se rozrostla o nové děti

Lukáš, Matyáš, Julie, Lilien, Oliver, Filip, Evelína, Ema, Jáchym, František, Jessica a Emma – taková jsou křestní jména nových občánků naší městské části, které na Staroměstské radnici slavnostně přivítal starosta Oldřich Lomecký.
Kamenná svatba manželů Vítových
23-9-2014

Kamenná svatba manželů Vítových

Setkali se dva dlouholetí členové České obce sokolské. Jeden je dodnes aktivním funkcionářem – 1. místostarostou, druhý je sice už „jen“ čestným členem předsednictva odboru sportu ČOS, zato je sokolem o nějaký ten pátek déle. A aby ne: vždyť jen svatbu s paní Jiřinou měl pan Jaroslav Vít před úctyhodnými pětašedesáti lety, přesněji 17. září 1949, a proto jim také starosta Prahy 1 a představitel ČOS Oldřich Lomecký přišel k jejich „kamenné svatbě“ pogratulovat.
Městská část Praha 1 udělila čestné občanství generálu Petříkovi
23-6-2014

Městská část Praha 1 udělila čestné občanství generálu Petříkovi

Brigádní generál Karel Václav Petřík, významný voják, legionář a vlastenec, nositel řady vyznamenání, obdržel Čestné občanství Městské části Praha 1 in memoriam.
Oldřich Lomecký přivítal nové občánky
10-6-2014

Oldřich Lomecký přivítal nové občánky

Počet občanů Městské části Praha 1, tedy těch lidí, kteří u nás mají trvalé bydliště, pomalu, ale jistě klesá. Naštěstí je však stále dost mladých rodin, které realizují svůj sen a přivádějí na svět děti. A ještě k tomu na území první městské části…
O jedněch krásných čtyřicátinách…
26-5-2014

O jedněch krásných čtyřicátinách…

Staroměstská radnice už toho prožila dost a v průběhu své pohnuté existence byla svědkem mnoha rozličných událostí. To, co se v ní ale konalo v pondělí 26. května, bylo stoprocentní premiérou. Tohle prostě ještě zažít nemohla.
VÝZVA MĚSTSKÉ ČÁSTI
23-5-2014

VÝZVA MĚSTSKÉ ČÁSTI

Městská část Praha 1 se obrací na své občany, kteří se v měsíci březnu, dubnu, květnu a červnu 2014 dožili, nebo dožívají významného životního jubilea - 70 let, 75 let, 80 let, 85 let, 90 let a nad 90 let každý další krásný rok s prosbou, aby tuto výjimečnou událost dali ve známost písemně nebo telefonicky (kontakty naleznete v článku). Slavnostní setkání s blahopřáním a s malým občerstvením, ke kterému přidává MČ Praha 1 dárek, se uskuteční podle počtu přihlášených a po dohodě s Vámi v DPS Benediktská č. 13, Praha 1.
Paní Marta Strudlová oslavila 100. narozeniny
19-5-2014

Paní Marta Strudlová oslavila 100. narozeniny

Narodila se ve Vršovicích, ale už padesát sedm let žije v Praze 1. Celý život tančila. Ráda a krásně. Jako dítě si navíc v ledové vodě zaplavala s králem českých otužilců Alfredem Nikodémem. Paní Marta Strudlová v těchto dnech oslavuje nádherných sto let. V plné svěžesti a bez jediného léku. Gratulujeme!!!
Český balet oslavil 102. narozeniny
28-3-2014

Český balet oslavil 102. narozeniny

Bývalá tanečnice Markéta Kyliánová se narodila před 102 lety a stala se tak oficiálně a slavnostně nejstarší občankou Městské části Praha 1. Starosta Oldřich Lomecký a Středisko sociálních služeb Praha 1 proto pro ni připravili malou slavnost v DPS Týnská, kde paní Kyliánová, prvorepublikovému obecenstvu známá jako Rita Rita, dnes bydlí.
Paní Božena Roubalová oslavila sté narozeniny
11-2-2014

Paní Božena Roubalová oslavila sté narozeniny

Do druhé stovky svého života vstoupila v úterý paní Božena Roubalová z Řeznické ulice. Tato dcera rolníka z Turska, obce ležící jižně od Kralup nad Vltavou, se narodila 11. února 1914 a od roku 1937 žije v Praze 1.
100 let paní Jiřiny Kochlöflové
11-2-2014

100 let paní Jiřiny Kochlöflové

Sté narozeniny oslavila v úterý paní Jiřina Kochlöflová a k jejímu nádhernému životnímu jubileu jí také popřál starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. Rodačka z krásného východočeského města Opočno spojila svůj život s naší městskou částí už v roce 1946.
Antonín Ederer obdržel Cenu Prahy 1
4-12-2013

Antonín Ederer obdržel Cenu Prahy 1

Dlouholetý kronikář Prahy 1 a autor knih o historii nejen na naší městské části je držitelem Ceny Prahy 1. Tu mu ve středu předal na Staroměstské radnici starosta Oldřich Lomecký.
Řady stoletých občanů rozšířila paní Natalie Šonská
28-11-2013

Řady stoletých občanů rozšířila paní Natalie Šonská

MUDr. Natalie Šonská, bývalá lékařka a dlouholetá primářka Nemocnice Na Bulovce, občanka Městské části Praha 1, se dožila krásných sta let.
Paní Adamičková z Pařížské oslavila stovku
7-10-2013

Paní Adamičková z Pařížské oslavila stovku

Počet obyvatel Prahy 1, kteří oslavili úctyhodné 100. narozeniny, se opět rozšířil. V neděli 6. října totiž do jejich řad vstoupila vitální paní Bedřiška Adamičková z Pařížské ulice.
Manželé Votrubovi oslavili zlatou svatbu
20-8-2013

Manželé Votrubovi oslavili zlatou svatbu

Přestože byli oba mimopražští – ona z Prostějova a on z Hradce Králové, svoji svatbu měli v Praze na Staroměstské radnici. Na tom by nebylo zase nic tak zvláštního, kdyby od té vzácné chvíle letos neuplynulo už dlouhých padesát let. V úterý si Jana a Miloš Votrubovi, v kruhu svých nejbližších a pod taktovkou starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého, svoji svatbu zopakovali, tentokrát už jako ZLATOU.
Svatba ve znamení diamantů
20-8-2013

Svatba ve znamení diamantů

V září roku 1952 se potkali v tramvaji – ona jela do práce na polikliniku na Karlově náměstí, on spěchal na lékařskou fakultu na poslední rigorózum. Za necelý rok, 20. srpna 1953, byla svatba. Bylo jim krásných pětadvacet let…
Staroměstská radnice přivítala smaragdovou svatbu
11-7-2013

Staroměstská radnice přivítala smaragdovou svatbu

Po pětapadesáti letech, téměř na den přesně, prožili znovu svůj svatební den manželé Květuše a Karel Srbečtí. Dne 26. července 1958 si totiž na Staroměstské radnici řekli své ANO a ve čtvrtek si tyto okamžiky, spolu se starostou Městské části Praha 1 Oldřichem Lomeckým i spolu se svatebními hosty, připomněli.
Tanečnice Markéta Kyliánová oslavila 101. narozeniny
22-4-2013

Tanečnice Markéta Kyliánová oslavila 101. narozeniny

Před 101 lety se narodila bývalá baletní sólistka, matka světoznámého baletního choreografa Jiřího Kyliána, Markéta Kyliánová. Své narozeniny oslavila vrstevnice Nataši Gollové a rodačka z Haliče ve společnosti starosty Městské části Praha 1 Oldřicha Lomeckého.
Ilja Hurník je čestným občanem Prahy 1
15-4-2013

Ilja Hurník je čestným občanem Prahy 1

Městská část Praha 1 udělila Ilju Hurníkovi čestné občanství. V pondělí mu je na Staroměstské radnici slavnostně předal starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. Významný český hudební skladatel, klavírista, hudební pedagog, dramatik a spisovatel se narodil 25. listopadu 1922 v Porubě, (dnes Ostrava-Poruba). V roce 1938, po okupaci Sudet, utekl s rodinou do Prahy.
Diamantová svatba manželů Příkopových
18-3-2013

Diamantová svatba manželů Příkopových

S kyticí a dárky dorazil v pondělí 18. března starosta Oldřich Lomecký k manželům Růženě a Josefu Příkopovým, kteří po svém boku prožili dlouhých šest desetiletí, a získali proto právo na oslavu diamantové svatby.
Sto let paní Emilie Kadenské
9-2-2013

Sto let paní Emilie Kadenské

Paní Emilie Kadenská, klientka DPS v Dlouhé 23, vstoupila svěže do řad našich stoletých spoluobčanů. Oslavit s ní její narozeniny přišel i starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. A přivítala ho vitální, milá a velmi komunikativní dáma.
Starosta přivítal „předvánoční“ nové občánky
11-12-2012

Starosta přivítal „předvánoční“ nové občánky

Necelé dva týdny před oslavami narození „Ježíška“ přivítala Městská část Praha 1 své nové občánky. Postaral se o to na Staroměstské radnici starosta Oldřich Lomecký, který malým spoluobčanům a jejich rodičům předal i předvánoční dárek – vkladní knížku s počátečním vkladem, leporelo a hezkou kytičku.
Vítejte!
6-11-2012

Vítejte!

Celkem čtrnáct novorozených dětí – 8 holčiček a 6 chlapečků – přivítal v úterý 6. listopadu na Staroměstské radnici starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který novým občánkům naší městské části předal vkladní knížku s počátečním vkladem, leporelo a hezkou kytičku.
Bývalá baletka Národního divadla Vojtěcha Mašková oslavila sté narozeniny
8-10-2012

Bývalá baletka Národního divadla Vojtěcha Mašková oslavila sté narozeniny

Jako baletního mistra zažila Augustina Bergera, nejvýznamnějšího českého baletního sólistu druhé poloviny 19. století, který prý byl velmi přísný. Ona od svých sedmi let navštěvovala baletní školu Národního divadla a on byl do roku 1923 baletním mistrem a choreografem naší první scény. Jeho tehdejší svěřenkyně Vojtěcha Mašková oslavila sté narozeniny.
Manželé Houdkovi oslavili smaragdovou svatbu
4-10-2012

Manželé Houdkovi oslavili smaragdovou svatbu

Na počátku byla láska k lodím a hudbě: díky jeho kánoi a jejímu kajaku se potkali ve vodáckém oddíle v Podolí a i díky hudbě se jejich srdce spojila. Svoji lásku pak před pětapadesáti lety stvrdili na Staroměstské radnici. Tuto středu se na „místo činu“ se svými dětmi a vnoučaty vrátili.
Paní Eliška Štréblová oslavila 101. narozeniny
16-8-2012

Paní Eliška Štréblová oslavila 101. narozeniny

První rok druhé stovky svého života má za sebou paní Eliška Štréblová, roz. Lieblová. Tato rodačka z Petrské čtvrti bydlí po celý život na stejném místě, i když dům, do kterého se v roce 1911 narodila, vypadal úplně jinak než ten, který byl na jeho místě postaven na přelomu let 1936 a 1937 a stojí dodnes. Paní Štréblové přišel popřát k narozeninám starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.
Manželé Kučerovi oslavili diamantovou svatbu
29-6-2012

Manželé Kučerovi oslavili diamantovou svatbu

Úctyhodných šedesát let uplynulo ode dne, kdy si Věra a Miroslav Kučerovi řekli své ANO v obřadní síni Staroměstské radnice. Byl tehdy 5. červenec 1952. Letošní předposlední červnový den se na tom samém místě oslavovalo a vzpomínalo.
Pan Josef Sobotka oslavil 101. narozeniny
27-4-2012

Pan Josef Sobotka oslavil 101. narozeniny

Dlouholetý člen Sokola a obyvatel Prahy 1 Josef Sobotka oslavil v pátek v přítomnosti starosty Oldřicha Lomeckého a dalších zástupců radnice úctyhodné 101. narozeniny. Rodák z Oseka u Duchcova nyní žije v krásném domě s pěkným výhledem na střechy domů v ulici Karoliny Světlé.
Hana Hegerová obdržela čestné občanství Prahy 1
28-3-2012

Hana Hegerová obdržela čestné občanství Prahy 1

Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký udělil ve středu na Staroměstské radnici čestné občanství vynikající zpěvačce Haně Hegerové.
Nejstarší občan Prahy 1 oslavil 103. narozeniny
8-3-2012

Nejstarší občan Prahy 1 oslavil 103. narozeniny

Před 103 lety se narodil příslušník řádu minoritů otec Bernardin, občanským jménem Josef Mráz, rodák ze slovenské Levoče. K jeho úctyhodnému životnímu jubileu mu jménem Městské části Praha 1 osobně pogratuloval radní Jiří Veselý.
Praha 1 přivítala osmnáct nových občánků
21-2-2012

Praha 1 přivítala osmnáct nových občánků

Narodili se v uplynulých měsících a se svými maminkami a tatínky dorazili ve svátečních oblečcích. Kdo? Malí caparti v dupačkách. Kam? Na Staroměstskou radnici, kde je všechny slavnostně přivítal starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. Stejně jako jejich dospěláky, kteří také přišli pěkně nastrojení.
Eliška Štreblová oslavila sté narozeniny
10-8-2011

Eliška Štreblová oslavila sté narozeniny

Paní Eliška Štreblová, obyvatelka domu v ulici Biskupský dvůr, prožívá v těchto dnech vzácné okamžiky. Uplynulo totiž právě sto let od chvíle, kdy se tato nejvěrnější obyvatelka Prahy 1 narodila.
Čestné občanství Prahy 1 obdržel Josef Hyzler
5-5-2010

Čestné občanství Prahy 1 obdržel Josef Hyzler

Architekt Josef Hyzler je nejnovějším držitelem čestného občanství první městské části. Předal mu ho ve středu starosta MČ Praha 1 Filip Dvořák. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v obřadní síni Staroměstské radnice.