Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dotace a granty

Aktuality:

Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018
12-4-2018

Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018

Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo dne 10.4.2018 usnesením číslo UZ18_0567 přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018.
Vyhlášení výběrového řízení dotačního programu "A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast" a "B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018"
10-1-2018

Vyhlášení výběrového řízení dotačního programu "A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast" a "B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018"

Městská část Praha 1 vyhlašuje na základě usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR18_0006 ze dne 9.1.2018 výběrové řízení dotačního programu s názvem "A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast" a "B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018".

Dotace a granty 2018

Formulář na vyúčtování dotace 2018

Formular_pro_vyuctovani_2018.pdf - 353,00 KB
Formular_pro_vyuctovani_2018.doc - 63,50 KB

Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast

2018_A_Socialni_oblast.pdf - 585,46 KB
2018_A_Socialni_oblast.doc - 173,50 KB

Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018

2018_B_Oblast_protidrogove_politiky.pdf - 272,01 KB
2018_B_Oblast_protidrogove_politiky.doc - 93,50 KB

Vyhlášení dotačního programu: "A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast" a "B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018"

Vyhlaseni_dotacniho_programu_2018.pdf - 211,84 KB
Vyhlaseni_dotacniho_programu_2018.doc - 70,50 KB

Pravidla pro poskytnutí dotace

Pravidla_pro_poskytnuti_dotace_2018.pdf - 186,74 KB
Pravidla_pro_poskytnuti_dotace_2018.doc - 101,00 KB

Žádost o dotaci

Zadost_o_dotaci_2018.pdf - 210,62 KB
Zadost_o_dotaci_2018.doc - 86,00 KB

Čestné prohlášení de minimis

Cestne_prohlaseni_de_minimis_2018.pdf - 421,47 KB
Cestne_prohlaseni_de_minimis_2018.doc - 53,50 KB

Archiv - dotace a granty 2017 - 2008

Formulář pro vyúčtování dotace 2017

Formular_pro_vyuctovani_2017.pdf - 226,53 KB
Formular_pro_vyuctovani_2017.doc - 61,00 KB

Pokyny k vyúčtování dotace 2017

Pokyny_k_vyuctovani_dotace_2017.pdf - 125,73 KB
Pokyny_k_vyuctovani_dotace_2017.doc - 26,50 KB

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu "JEDNIČKA PRO ROK 2017 - sociální oblast"

Prideleni_prostredku_JEDNICKA_PRO_ROK_2017_socialni_oblast.pdf - 557,26 KB
Prideleni_prostredku_JEDNICKA_PRO_ROK_2017_socialni_oblast.doc - 235,50 KB

Pravidla dotačního programu "JEDNIČKA PRO ROK 2017 - sociální oblast"

Pravidla_dotacniho_programu_Jednicka_pro_rok_2017.pdf - 472,66 KB
Pravidla_dotacniho_programu_Jednicka_pro_rok_2017.doc - 107,50 KB

Žádost o dotaci - právnická osoba

2017_Zadost_o_dotaci_PO.pdf - 211,77 KB
2017_Zadost_o_dotaci_PO.doc - 102,50 KB

Žádost o dotaci - fyzická osoba

2017_Zadost_o_dotaci_FO.pdf - 369,71 KB
2017_Zadost_o_dotaci_FO.doc - 81,00 KB

Čestné prohlášení de minimis

2017_Cestne_prohlaseni_de_minimis.pdf - 421,46 KB
2017_Cestne_prohlaseni_de_minimis.doc - 53,50 KB

Formulář pro vyúčtování dotace 2016

2016_Formular_pro_vyuctovani.pdf - 226,53 KB
2016_Formular_pro_vyuctovani.doc - 61,00 KB

Pokyny k vyúčtování dotace 2016

2016_Pokyny_k_vyuctovani.pdf - 125,71 KB
2016_Pokyny_k_vyuctovani.doc - 26,50 KB

Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního programu "JEDNIČKA PRO ROK 2016 - sociální oblast"

Prideleni_fin._prostredku_JEDNICKA_PRO_ROK_2016_soc._oblast.pdf - 457,59 KB
Prideleni_fin._prostredku_JEDNICKA_PRO_ROK_2016_soc._oblast.doc - 277,00 KB

Pravidla pro poskytnutí dotace

2016_Pravidla_pro_poskytnuti_dotace_soc._oblast.pdf - 469,15 KB
2016_Pravidla_pro_poskytnuti_dotace_soc._oblast.doc - 49,95 KB

Žádost o dotaci - právnická osoba

2016_Zadost_o_dotaci_PO.pdf - 211,97 KB
2016_Zadost_o_dotaci_PO.doc - 102,50 KB

Žádost o dotaci - fyzická osoba

2016_Zadost_o_dotaci_FO.pdf - 367,53 KB
2016_Zadost_o_dotaci_FO.doc - 81,00 KB

Čestné prohlášení de minimis

2016_Cestne_prohlaseni_de_minimis.pdf - 418,48 KB
2016_Cestne_prohlaseni_de_minimis.doc - 53,50 KB

Formulář k vyúčtování grantu 2015

Formular_pro_vyuctovani_grantu_2015.pdf - 215,42 KB
Formular_pro_vyuctovani_grantu_2015.doc - 60,00 KB

Pokyny k vyúčtování grantu 2015

Pokyny_k_vyuctovani_grantu_2015.pdf - 126,27 KB
Pokyny_k_vyuctovani_grantu_2015.doc - 30,50 KB

Čestné prohlášení de minimis

Cestne_prohlaseni_de_minimis_2015.pdf - 415,32 KB
Cestne_prohlaseni_de_minimis_2015.doc - 53,50 KB

Žádost o grant - fyzická osoba

Zadost_o_grant-FO_2015.pdf - 366,31 KB
Zadost_o_grant-FO_2015.doc - 81,00 KB

Žádost o grant - právnická osoba

Zadost_o_grant_PO_2015.pdf - 211,55 KB
Zadost_o_grant_PO_2015.doc - 99,50 KB

Pravidla

Pravidla_2015.pdf - 161,34 KB
Pravidla_2015.doc - 65,50 KB

Tématické okruhy grantu 2015

Tematicke_okruhy_grantu_2015.pdf - 135,10 KB
Tematicke_okruhy_grantu_2015.doc - 37,00 KB

Rozdělení dotací v rámci grantového programu "Jednička pro rok 2015 - sociální oblast"

Prideleni_fin._prostredku_JEDNICKA_PRO_ROK_2015_soc._oblast.pdf - 395,08 KB
Prideleni_fin._prostredku_JEDNICKA_PRO_ROK_2015_soc._oblast.doc.doc - 219,50 KB

Formulář pro vyúčtování grantu 2014

Formular_pro_vyuctovani_grantu_r._2014.pdf - 136,81 KB
Formular_pro_vyuctovani_grantu_r._2014.doc - 60,50 KB

Pokyny k vyúčtování grantu 2014

Pokyny_k_vyuctovani_grantu.pdf - 72,85 KB
Pokyny_k_vyuctovani_grantu.doc - 28,00 KB

Formulář pro vyúčtování grantu 2014 (s podporou MHMP v sociální oblasti)

Formular_pro_vyuctovani_dotace_MHMP_r._2014.pdf - 137,10 KB
Formular_pro_vyuctovani_dotace_MHMP_r._2014.doc - 60,50 KB

Pokyny k vyúčtování grantu 2014 (s podporou MHMP v sociální oblasti)

Pokyny_k_vyuctovani_grantu_MHMP.pdf - 72,85 KB
Pokyny_k_vyuctovani_grantu_MHMP.doc - 28,00 KB

Rozdělení dotací v rámci grantového programu "Jednička pro rok 2014 - podpora MHMP v sociální oblasti"

dotace_MHMP.pdf - 1125,09 KB
dotace_MHMP.doc - 41,50 KB

Rozdělení dotací v rámci grantového programu "Jednička pro rok 2014 - sociální oblast"

Priloha_c._2_prideleni_grantu_2014_socialni_oblast.pdf - 537,34 KB
Prideleni_grantu_2014.doc - 227,50 KB

Formulář pro vyúčtování grantu 2013

Formular_pro_vyuctovani_grantu_2013.pdf - 136,02 KB
Formular_pro_vyuctovani_grantu_2013.doc - 54,00 KB

Formulář pro vyúčtování dotace MHMP 2013

Formular_pro_vyuctovani_dotace_MHMP_2013.pdf - 129,28 KB
Formular_pro_vyuctovani_dotace_MHMP_2013.doc - 50,00 KB

Rozdělení dotací v rámci grantového programu Jednička pro rok 2013 - podpora MHMP v sociální oblasti

Rozdeleni_dotaci_v_ramci_grantu_Jednicka_pro_rok_2013_podpora_MHMP_v_soc._oblasti.pdf - 161,02 KB
Rozdeleni_dotaci_v_ramci_grantu_Jednicka_pro_rok_2013_podpora_MHMP_v_soc._oblasti.doc - 57,50 KB

Rozdělení dotací v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2013 - sociální oblast

Rozdeleni_dotaci_v_ramci_grantu_JEDNICKA_PRO_ROK_2013_-_soc._oblast.pdf - 349,71 KB
Rozdeleni_dotaci_v_ramci_grantu_JEDNICKA_PRO_ROK_2013_-_soc._oblast.doc - 243,00 KB

Rozdělení finančních prostředků v rámci II. kola grantu Jednička pro rok 2012 - podpora MHMP v sociální oblasti

Prideleni_fin._prostredku_z_dotace_MHMP.pdf - 146,26 KB
Prideleni_fin._prostredku_z_dotace_MHMP.doc - 50,50 KB

Formulář k vyúčtování sociálního grantu r. 2012

Formular_k_vyuctovani_socialniho_grantu_r._2012.pdf - 145,89 KB
Formular_k_vyuctovani_socialniho_grantu_r._2012.doc - 44,50 KB

Rozdělení dotací - Jednička pro rok 2012 - podpora MHMP v sociální oblasti

Rozdeleni_grantu_Jednicka_pro_rok_2012_podpora_MHMP.pdf - 74,76 KB
Rozdeleni_grantu_Jednicka_pro_rok_2012_podpora_MHMP.doc - 47,00 KB

Rozdělení finančních prostředků v rámci grantu "Specifická primární prevence pro rok 2012" - II. kolo

Rozdeleni_prostredku_Specificka_primarni_prevence_2012_II_kolo.pdf - 50,11 KB
Rozdeleni_prostredku_Specificka_primarni_prevence_2012_II_kolo.doc - 39,00 KB

Podpořené projekty I. kola Specifické primární prevence v roce 2012

Podporene_projekty_I._kolo_specificka_primarni_prevence_2012.pdf - 42,31 KB
Podporene_projekty_I._kolo_specificka_primarni_prevence_2012.doc - 31,00 KB

Rozdělení finančních prostředků v rámci grantu "JEDNIČKA PRO ROK 2012 - sociální oblast"

Rozdeleni_dotace_2012.pdf - 189,42 KB
Rozdeleni_dotace_2012.doc - 228,50 KB

Formulář k vyúčtování grantu - Jednička pro rok 2011 - sociální oblast a specifická primární protidrogová prevence

Formular_k_vyuctovani_socialniho_grantu_2011_v2.pdf - 20,11 KB
Formular_k_vyuctovani_socialniho_grantu_2011_v2.doc - 43,00 KB

Formulář k vyúčtování grantu - Jednička pro rok 2011 - podpora MHMP v sociální oblasti

Formular_pro_vyuctovani_soc._grantu_-_podpora_MHMP_2011_v2.pdf - 26,79 KB
Formular_pro_vyuctovani_soc._grantu_-_podpora_MHMP_2011_v2.doc - 44,50 KB

Rozdělení dotací - Jednička pro rok 2011 - podpora MHMP v sociální oblasti

Rozdeleni_dotace_MHMP_v_socialni_oblasti.pdf - 71,58 KB
Rozdeleni_dotace_MHMP_v_socialni_oblasti.doc - 45,50 KB

Rozdělení dotací - JEDNIČKA PRO ROK 2011 - A - Sociální oblast

Rozdeleni_grantu_Jednicka_pro_rok_2011_A_Socialni_oblast.pdf - 222,48 KB
Rozdeleni_grantu_Jednicka_pro_rok_2011_A_Socialni_oblast.doc - 403,00 KB

Rozdělení dotací - JEDNIČKA PRO ROK 2011 - B - Specifická primární protidrogová prevence

Rozdeleni_grantu_Jednicka_pro_rok_2011_B_Specificka_primarni_protidrogova_prevence.pdf - 56,99 KB
Rozdeleni_grantu_Jednicka_pro_rok_2011_B_Specificka_primarni_protidrogova_prevence.doc - 54,00 KB

Závěrečná zpráva o využití přidělených finančních prostředků pro rok 2010 v rámci grantu „JEDNIČKA PRO ROK 2010 – podpora MHMP v sociální oblasti“

Vyhodnoceni_Jednicka_pro_rok_2010_UR11_0018.pdf - 57,24 KB
Vyhodnoceni_Jednicka_pro_rok_2010_UR11_0018.doc - 70,00 KB

Formulář k vyúčtování zdravotního grantu 2010

Formular_k_vyuctovano_zdravotniho_grantu_2010.doc - 32,50 KB

Formulář k vyúčtování grantu - Jednička pro rok 2010 - sociální oblast

Formular_k_vyuctovani_socialniho_grantu(1).doc - 32,50 KB

Formulář k vyúčtování grantu - Jednička pro rok 2010 - podpora MHMP v sociální oblasti

Formular_pro_vyuctovani_soc._grantu_-_podpora_MHMP.doc - 40,50 KB

Rozdělení dotace v rámci grantu "Jednička pro rok 2010 - podpora MHMP v sociální oblasti"

Rozdeleni_dotace_MHMP.doc - 63,00 KB

Seznam subjektů, kterým byla poskytnuta pro rok 2010 finanční dotace v rámci protidrogové politiky MČ Praha 1

Seznam_subjektu_-_protidrogova_politika.doc - 39,50 KB

Rozdělení "Grantů v oblasti zdravotnictví pro rok 2010"

Termín pro uzavření smluv s předkladateli je stanoven do 31.5.2010.
Granty_-_zdravotni_oblast_2010_prideleni_financ._prostr.doc - 33,00 KB

Rozdělení dotace v rámci grantu "Jednička pro rok 2010 - sociální oblast"

Rozdeleni_dotace_v_roce_2010.doc - 290,00 KB

Vyhlášení výběrového řízení 10. ročníku grantového programu MČ Praha 1 - Jednička pro rok 2010 - sociální oblast

- témata, pravidla, formulář
Jednicka_pro_rok_2010_-_socialni_oblast.doc - 79,50 KB

Formulář k vyúčtování grantu MČ Praha 1 pro oblast zdravotnictví v roce 2009

Formular_pro_vyuctovani_grantu_pro_oblast_zdravotnictvi_v_roce_2009.doc - 29,50 KB

Formulář k vyúčtování soc. grantu - podpora MHMP

Formular_pro__vyuctovani_soc._grantu_-_podpora_MHMP.doc - 40,50 KB

Jednička pro rok 2009 - sociální oblast

Formulář k vyúčtování sociálního grantu
Formular_k_vyuctovani_socialniho_grantu.doc - 32,50 KB

Grantové řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009

Formulář k vyúčtování zdravotního grantu
Formular_k_vyuctovano_zdravotniho_grantu.doc - 32,50 KB

Rozdělení dotací - Jednička pro rok 2009 - podpora MHMP v sociální oblasti

Jednicka_pro_rok_2009_-_podpora_MHMP_v_socialni_oblasti.pdf - 65,27 KB
Jednicka_pro_rok_2009_-_podpora_MHMP_v_socialni_oblasti.doc - 80,50 KB

Seznam subjektů, kterým byla poskytnuta finanční dotace v rámci řešení problematiky bezdomovectví

Seznam_subjektu_bezdomovectvi.doc - 22,00 KB

Seznam subjektů, kterým byla poskytnuta finanční dotace v rámci protidrogové problematiky MČ Praha 1 pro rok 2009

Seznam_subjektu.doc - 37,50 KB

Rozdělení finančních prostředků - JEDNIČKA PRO ROK 2009 - sociální oblast

socialni_grant.pdf - 177,34 KB
socialni_grant.doc - 226,00 KB

Rozdělení finančních prostředků - grantové řízení MČ Praha 1 v oblasti zdravotnictví pro rok 2009

zdravotni_grant.pdf - 73,02 KB
zdravotni_grant.doc - 78,00 KB

Přehled přidělených finančních prostředků v rámci Specifické primární protidrogové prevence pro rok 2008

Prehled_fin_prostredku_SPP_2008_1-2_kolo.pdf - 114,04 KB
Prehled_fin_prostredku_SPP_2008_1-2_kolo.doc - 44,50 KB

Přehled přidělených finančních prostředků v sociální oblasti - JEDNIČKA PRO ROK 2008 – podpora MHMP

Prehled_grantu_JEDNICKAPROROK2008-podporaMHMP_socialni_oblast.pdf - 215,82 KB
Prehled_grantu_JEDNICKAPROROK2008-podporaMHMP_socialni_oblast.doc - 79,00 KB

Přehled přidělených finančních prostředků v sociální oblasti - JEDNIČKA PRO ROK 2008

Prehled_grantu_Jednickaprorok2008-socialnioblast.pdf - 358,03 KB
Prehled_grantu_Jednickaprorok2008-socialnioblast.doc - 182,00 KB

Přehled přidělených finančních prostředků v oblasti zdravotnictví v roce 2008

Prehled_grantu_zdravotnictvi_2008_1-2.kolo.pdf - 147,93 KB
Prehled_grantu_zdravotnictvi_2008_1-2.kolo.doc - 59,00 KB

Přehled podpořených poskytovatelů sociálních služeb v rámci V.programu - Podpora MČ a MHMP v sociální oblasti - 2008

Vyuctovani_pro_MHMP_socialni_oblast_2008_tabulka.pdf - 83,97 KB
Vyuctovani_pro_MHMP_socialni_oblast_2008_tabulka.xls - 38,00 KB

Kontrola vyúčtování prostředků v rámci grantu „JEDNIČKA PRO ROK 2008 - podpora MHMP v sociální oblasti“

Kontrola_vyuctovani_socialni_oblast_MHMP_2008.pdf - 148,34 KB
Kontrola_vyuctovani_socialni_oblast_MHMP_2008.doc - 47,00 KB

Zpráva o využití prostředků v rámci grantu „JEDNIČKA PRO ROK 2008 - podpora MHMP v sociální oblasti“

Zprava_o_vyuziti_prostredku_socialni_oblast_MHMP_2008.pdf - 127,25 KB
Zprava_o_vyuziti_prostredku_socialni_oblast_MHMP_2008.doc - 44,00 KB