Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Podpora rozvoje sportu

Rada Městské části Praha 1 ve snaze naplnit své programové prohlášení v oblasti sportu, rozhodla finančně podpořit sportovní činnost jednot, oddílů a organizací provozující tyto aktivity na území Prahy 1.
V přílohách níže najdete podmínky (pravidla), harmonogram a tiskopisy žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Jejich dodržení a bezchybné zpracování je nutnou podmínkou pro možnost přidělení výše uvedené dotace.

Pravidla pro poskytnutí jednorázového příspěvku, Žádost o poskytnutí příspěvku a Čestné prohlášení jsou uvedena v přílohách. Vše řádně vyplněné je nutné doručit na Úřad MČ Praha 1 do 4. prosince 2012 do 12:00 hod.

Způsob a formy podání žádosti:
Žádost je podána v jednom originálu v obálce o max. rozměru A4.
a) v tištěné podobě – Ing. Oldřich Lomecký, starosta, Úřád městské části Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1,
b) elektronicky – Mgr. Tereza Cimbálníková, tereza.cimbalnikova@praha1.cz.

Harmonogram:

  • Vyhlášení těchto pravidel: 6. 11. 2012,
  • Uzavírka přijetí žádostí: 4. 12. 2012 ve 12:00 hodin,
  • Stanovení příspěvků dle bodu 3) pravidel: 11. 12. 2012,
  • Schválení příspěvků ZMČ P1: 18. 12. 2012.

Pravidla pro poskytnutí jednorázového příspěvku

Pravidla pro poskytování příspěvku na organizovanou sportovní činnost

Pravidla_-_Prispevek_sport_2012.pdf - 655,58 KB

Žádost o poskytnutí příspěvku

Zadost_o_poskytnuti_prispevku_sport_2012.doc - 48,00 KB

Čestné prohlášení žadatele

Cestne_prohlaseni_-_Prispevek_sport_2012.pdf - 320,19 KB