Počítání času – prominutí zmeškaného úkonu

Vážení podnikatelé, dovolte pár důležitých informací k zákonným lhůtám v době nouzového stavu. Na základě doporučení Ministerstva vnitra České republiky Vám připomínáme, že v případě lhůt stanovených zákonem nebo na základě zákona k učinění úkonu vůči správnímu orgánu může být trvání nouzového stavu v řadě případů důvodem pro prominutí zmeškání úkonu tak, jak předpokládá § 41 … Číst více

IV. fáze uvolnění podnikání

Harmonogram postupného uvolňování podnikatelských činností Vážení podnikatelé a spotřebitelé, další, v pořadí již čtvrtá etapa rozvolnění, nastane 25. května 2020 (pokud epidemiologická situace dovolí). V rámci IV. vlny se povoluje Od pondělí 25. května 2020 lze znovu otevřít např.: restaurace, kavárny, bary a další provozovny stravovacích služeb (vnitřní prostory) – povolení se vztahuje také na … Číst více

Metodický pokyn pro cestovní kanceláře

Vážení podnikatelé – provozovatelé cestovních kanceláří, informujeme Vás o vydání metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, k zákonu č. 185/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu neboli („lex voucher“). Aplikovatelnost tohoto zákona se vztahuje na zájezdy s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. … Číst více

Realitní zprostředkovatelé mají na ohlášení nové živnosti více času

Aktualizováno: 15. 5. 2020 Vážení podnikatelé, informujeme Vás o změně zákona o realitním zprostředkování, která nabyla účinnosti 25. dubna 2020. Nová právní úprava realitním makléřům mimo jiné uložila, aby ve stanovené lhůtě (6 měsíců) provedli přechod z živnosti volné, kam tato činnost náležela před nabytím výše jmenovaného zákona, na živnost vázanou. O změně jsme Vás informovali … Číst více

Nejčastěji se ptáte: Jak nakupovat oděvy a obuv v době pandemie?

Aktualizováno: 7. 5. 2020 Vážení podnikatelé a spotřebitelé, zkoušení oblečení v provozovnách je nyní zakázáno (bude možné od 11. 5. 2020) Obuv si můžete vyzkoušet. Jak naložit s vráceným zbožím Pakliže zákazník zboží vrátí v rámci jím uplatněné reklamace, musíte zboží ponechat tři dny v „karanténě“ bez dalšího použití. Zboží uložte do obalu a následně jej vložte … Číst více

II. fáze uvolnění podnikání

Harmonogram postupného uvolňování podnikatelských činností Vážení podnikatelé a spotřebitelé, jak jste jistě zaregistrovali ve sdělovacích prostředcích, vláda České republiky přistoupila k rychlejšímu uvolnění dalších podnikatelských aktivit, a to díky příznivému vývoji pandemie koronaviru. Podrobnosti naleznete v tomto odkazu. V rámci II. vlny se povoluje Od pondělí 27. dubna 2020 mohou opět začít fungovat např.: provozovny do 2 500 m2 … Číst více

Práva spotřebitelů v oblasti zájezdů a dalších služeb cestovního ruchu

Vážení spotřebitelé, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky společně s Českou obchodní inspekcí dnes zveřejnilo „informační materiál pro spotřebitele v oblasti zájezdů a dalších služeb cestovního ruchu“ dále jen „manuál“, a to v kontextu s rozšířením nemoci SARS-CoV-2 (COVID-19). Manuál mimo jiné obsahuje také vzor odstoupení od smlouvy o zájezdu. Manuál je k dispozici volně ke … Číst více

I. fáze uvolnění podnikání

Harmonogram postupného uvolňování podnikatelských činností Vážení podnikatelé a spotřebitelé, na základě scénáře vypracovaného vládou České republiky se v rámci tzv. I. fáze uvolňují tyto činnosti: V rámci I. vlny se povoluje Od pondělí 20. dubna 2020 mohou opět začít fungovat: řemeslníci s provozovnou (vyjma činností epidemiologicky závažných např. služby související s péčí o vzhled), autobazary, autosalóny, farmářské … Číst více