Praha 1 připravuje start pilotní fáze projektu s názvem Corrency, jehož cílem je podpořit jednotlivé živnostenské provozovny na území Prahy 1 a zároveň posílit koupěschopnost zdejších občanů. Veřejné prostředky ve výši 2 miliony korun budou prostřednictvím kreditů (correntů) ve výši 1 000 korun rozděleny mezi 2 000 obyvatel s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 1, kteří je budou moci využívat při nákupech v provozovnách zaregistrovaných do projektu. 

Od dnešního dne byla spuštěna předběžná registrace zájemců z řad obyvatel i jednotlivých provozoven. Formulář je dostupný na linku: praha1.corrency.cz. Registrovaní zájemci pak budou včas informováni o spuštění finální registrace pro pilotní fázi projektu Corrency, a to prostřednictvím e-mailu či SMS, pokud vyplní i telefonní číslo.

Pilotní fáze projektu by měla být zahájena na začátku května a zapojeno by do ní mělo být maximálně 400 provozoven.

Další informace: https://www.praha1.cz/praha-1-prijala-corrency-nastroj-pro-podporu-obcanu-a-oziveni-mistni-ekonomiky/