Praha 1 si váží všech osobností, které mají k historickému centru vřelý a pozitivní vztah a které svou činností a výslednými díly přispívají  k českému uměleckému i vědeckému dědictví. Za jejich počiny uděluje Praha 1 významným osobnostem Čestné občanství a Cenu Prahy 1.

Čestné občanství je udělováno osobám, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj Městské části Praha 1. Cena Prahy 1 přísluší za významná umělecká, vědecká a jiná díla mající vztah k městské části Praha 1. „Každý výběr osobnosti pečlivě zvažujeme. Chceme, aby Cena Prahy 1 i Čestné občanství byly uděleny právem. Návrhy na ocenění nám zasílají i sami občané Prahy 1. Po detailním výběru necháváme nominované schvalovat Zastupitelstvem městské části Praha 1,“ uvedl starosta MČ Praha 1 Oldřich Lomecký.

Dosavadní čestní občané Prahy 1
2007 ČO – Ladislav Sitenský, fotograf
2008 ČO – Josef Topol, básník a dramatik

ČO – PhDr. Josef Hrnčíř, dirigent a muzikolog

2010 ČO – Ing. arch. Josef Hyzler, architekt
2012 ČO – Hana Hegerová, zpěvačka
2013 ČO – Ilja Hurník, hudební skladatel, dramatik, spisovatel
2014 ČO in memoriam – generál Karel Václav Petřík, československý generál

ČO in memoriam – Vladimír Jiránek, karikaturista, ilustrátor, režisér animovaných filmů

2015 ČO in memoriam – Bedřich Kopecný, spisovatel (duo Neprakta)

ČO in memoriam – Radim Palouš, filosof, pedagog, komeniolog

2016 ČO – Ladislav Smoček, spisovatel, dramatik, divadelní režisér

ČO in memoriam – Eliška Junková, automobilová závodnice

ČO – Marek Eben, herec, moderátor

Všem oceněným děkujeme za jejich umělecký či vědecký přínos. Jsme hrdí na to, jak skvělé osobnosti v České Republice a v centru hlavního města máme!

Navrhněte udělení Čestného občanství MČ Praha 1 / Ceny Prahy 1

Fotogalerie