Československá obec legionářská v sobotu oslavila 100 let od svého vzniku. V průvodu Prahou prošlo téměř 700 členů obce, válečných veteránů a jejich potomků. Průvod vyvrcholil položením věnce za padlé a slavnostním shromážděním u Národního památníku na Vítkově.

Československá obec legionářská vznikla v roce 1921 rozhodnutím československých legionářů, kteří se vrátili z Itálie, Francie a Ruska. Jednalo se o nejmasovější veteránskou organizaci meziválečného Československa, která stála za masarykovskými ideály demokracie a humanity.

Němečtí okupanti v ní oprávněně spatřovali nepřítele a tak její činnost zakázali. Po osvobození Československa se i legionářská Obec dočkala obnovy, přijala do svých řad účastníky druhého odboje, ovšem brzy ji čekal další zákaz. Po komunistickém převratu byly všechny veteránské spolky sloučeny do jedné organizace, podřízené komunistické straně a výklad dějin byl ideologicky pokřiven a zneužit. Odbojáři, kteří před komunisty odešli do exilu, však založili Československou obec legionářskou v exilu a pokračovali v práci za hranicemi drahé vlasti. Po sametové revoluci tak mohla být Obec obnovena i v Československu, k čemuž došlo v roce 1991.

Dnešní Československá obec legionářská sdružuje veterány druhé světové války i novodobých misí, příslušníky ozbrojených a bezpečnostních složek, potomky a sympatizanty.