Ve čtvrtek 7. dubna bylo na Staroměstské radnici oficiálně předáno čestné občanství paní Brigitte Riegelbauer z německého Bambergu.

Paní Riegelbauer pracuje v kanceláři starosty města Bamberg v Bavorsku. V roce 1992 stála u zrodu partnerské smlouvy mezi Bambergem a Prahou 1. Pro naši městskou část se jednalo o první takovou smlouvu se západním městem od Sametové revoluce.

Paní Riegelbauer se po celou tuto dobu o vztahy obou radnic pečlivě a příkladně stará, pravidelně Prahu 1 navštěvuje, zajišťuje organizaci veškerých výjezdů delegací z Prahy 1 doBambergu – od politické reprezentace přes odborné skupiny až po sportovce, kulturní výměny či školské výměnné pobyty. Za oněch 30 let se stala symbolem našeho partnerství, které díky svému prvenství i díky výjimečnosti obou měst lze považovat za plodný příklad zahraniční spolupráce.

Proto právě tento týden – v době 30. výročí našeho partneství – jí bylo na Staroměstské radnici oficiálně předáno čestné občanství.

Paní Riegelbauer gratulujeme a těšíme se na další skvělou a přínosnou spolupráci!