Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení
Předseda
Beno Ge  beno.ge@praha1.cz
Zástupce předsedy
Kateřina Klasnová
Tajemník Telefon E-mail
Markéta Prosová 221 097 189 Marketa.prosova@praha1.cz
Členové
Jiří Pavlas
Pavel Mánek
Pavel Nazarský Pavel.nazarsky@praha1.cz
Vladimír Krištof
Andrea Seelich
Gabriela Setničková
Zdeněk Skála
Richard Bureš Richard.bures@praha1.cz
Pavel Král

Harmonogram jednání: 1x za 14 dní od 16:00 hod. (pondělí)

6. jednání dne 29.04.2019
5. jednání dne 15.04.2019
4. jednání dne 01.04.2019
3. jednání dne 18.03.2019
2. jednání dne 04.03.2019
1. jednání dne 18.02.2019

Další termíny jednání: 13.05., 27.05., 10.06. a 24.06.

Statut Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

Rada MČ Praha 1 vymezuje komisi tyto pravomoci:

 1. Projednává otázky bezpečnosti, prevence kriminality a veřejného pořádku na území MČ Praha 1.
 2. Projednává podněty a stížnosti k bezpečnostní situaci na území MČ Praha 1.
 3. Připravuje stanoviska k bezpečnostní situaci pro Radu MČ Praha 1 a podává Radě MČ Praha 1 návrhy na zlepšení bezpečnostní situaci.
 4. Spolupracuje s Městskou policií Praha 1 a s Policií ČR Praha 1.
 5. Navrhuje způsoby naplnění a využití bezpečnostního fondu.
 6. Připravuje návrh rozpočtu bezpečnostního fondu a kontroluje jeho hospodaření.
 7. Připomínkuje návrh rozpočtu ORJ 0751 prevence kriminality.
 8. Projednává podmínky a témata grantů v oblasti prevence kriminality.
 9. Spolupracuje s jinými komisemi Rady MČ Praha 1.
 10. Doporučuje RMČ P1 konkrétní opatření a návrhy v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality.
 11. Navrhuje koncepci bezpečnostního řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku na území Prahy 1.