Složení komise

Jméno a Příjmení Telefon E-mail
Předseda
Mgr. Monika Jirásková
Zástupce předsedy
PhDr. Pavel Král 777 148 161 pavel.kral@praha1.cz
Tajemník
Michaela Kočí 221 097 666 michaela.koci@praha1.cz
Členové
JUDr. Ivan Solil 602 264 307 ivan.solil@praha1.cz
Zdeněk Skála
Irena Kvasničková
Ing. Oldřich Lomecký 221 097 602 oldrich.lomecky@praha1.cz
Richard Bureš 221 097 189 richard.bures@praha1.cz
Mgr. Šárka Táborská 221 097 794 sarka.taborska@praha1.cz
ThDr. Kateřina Klasnová 724 815 124 katerina.klasnova@praha1.cz
René Pavlů
plk. Mgr. Bc. Karel Prommer
Bc. Miroslav Stejskal
Statut komise
Zápisy z jednání komise