Usnesení zastupitelstva číslo UZ18_0643 ze dne 11.09.2018 – PDF

Analýza současného stavu a návrh řešení bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích MČ Praha 1 v období 2018 – 2022PDF