Revitalizace Betlémského náměstí vstupuje do své závěrečné etapy, která mu už letos přinese nový vodní prvek navržený architektem Martinem Sedlákem. Toho inspirovala někdejší kašna na Pražském hradě, jejímž spoluautorem byl další slavný architekt Jaroslav Fragner (1898 – 1967), mimo jiné autor současné podoby Betlémské kaple. 

Betlémské náměstí má po předchozích dvou etapách revitalizace nové povrchy, dva vzrostlé okrasné stromy a osm laviček. Vodní prvek bude umístěn zhruba čtyři metry od čelní fasády Betlémské kaple.

„V návrhu vodního prvku pro Betlémské náměstí odkazuji na zmíněnou kašnu zejména zkříženou tryskou, jejíž prameny jdou na dvě strany a doplňují tím, podle mě vhodně, podlouhlou podobu náměstí,“ vysvětlil architekt Martin Sedlák.

Základem vlastního tělesa vodního prvku bude mělce založená železobetonová deska na zhutněném podloží. Vystupovat bude 10 centimetrů nad povrch a vytvoří sokl pro vodní prvek. Ten bude vyrobený ze sesazených pískovcových prvků. Dva protilehlé vzájemně propojené bazénky budou napájené ze dvou kovových protisměrných trysek umístěných mezi trojicí pylonů a vycházejících ze dna bazénků.

Pan architekt Sedlák zvolil velmi citlivý přístup, který důsledně diskutoval s památkáři. Navázal na tvůrčí odkaz Jaroslav Fragnera, zhmotněný i v aktuální podobě Betlémské kaple, a vodní prvek navrhl v citlivé variantě pro prostor náměstí. Navíc s využitím prvků, které byly typické pro bohužel již zaniklou kašnu na Pražském hradě,“ upozornil starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Kašna stála od roku 1967 na druhém hradním nádvoří v zákoutí kaple sv. Kříže. Říkalo se jí „Lví fontána“. Na jejím vzniku se podíleli Jaroslav Fragner, který byl zároveň autorem rekonstrukce celého druhého nádvoří, a sochař Vincenc Makovský. Fontána byla vytvořena z tiské žuly a na jejím vrcholu byla umístěna plastika lva z prachatického dioritu. Voda tryskala z kovového chrliče umístěného mezi dvěma pilíři do velké vany pod ním. „Kašna v této podobě existovala do roku 1986, kdy byla poškozena. Tehdy do ní údajně nacouvalo menší nákladní auto, horní část se zhroutila a lev se rozbil,“ popsal architekt Martin Sedlák. Dlouhou dobu pak na místě zůstala jen spodní část s vanou, ale i ta byla později odstraněna. Dnes už po ní nejsou žádné stopy. Opravena byla plastika lva a v současnosti se nachází před severním vstupem do Hradu u takzvané Pacassiho brány na čtyři metry vysokém pylonu.

Dva nové vzrostlé stromy, vysazené v předchozí etapě revitalizace, jsou okrasné třešně Prunus avium „Plena“ (Třešeň ptačí plnokvětá), odrůda původem z Francie, která v české krajině roste už 300 let. Dále náměstí zdobí osm laviček, z toho dvě třičtvrtěkruhové lavičky pod novými stromy.