Tento koncert je věnovaný na podporu Domova Svojšice. Jedná se tedy o benefiční koncert, vstupenky na koncert jsou volné a posluchači mohou dobrovolně přispět finanční částkou na podporu Domova Svojšice, sociálního zařízení poskytujícího pobytové služby osobám se sníženou soběstačností.

Chtěli bychom z tohoto počinu vytvořit tradici, tento první roční je tedy věnován Domovu Svojšice. Magistrát města Prahy nám poskytl propagaci tohoto koncertu,čehož si velmi vážíme, viz. odkazy:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/aktuality_z_prahy/beneficni_koncert_na_podporu_domova.html
http://www.praha.eu/jnp/cz/co_delat_v_praze/kultura/hudba/beneficni_koncert_na_podporu_domova.html

Dále pak na stránkách orchestru:
http://symphonyprague.com/koncerty/beneficn-i-koncert-na-podporu-domova-svojsice/

BENEFIČNÍ KONCERT NA PODPORU DOMOVA SVOJŠICE
11.9. v 19 hodin v sále Martinů (AMU), Malá Strana

Program:
G. Rossini: Lazebník Sevilský – předehra
Grieg: Klavírní koncert
P.I. Čajkovskij: 4. Symphonie

Učinkující:
Orchestr SYMPHONY PRAGUE
Dirigent: Johannes Skudlik