Kdy: 18. prosince 2023, 9.30 – 16.00

Kde: aula nemocnice Na Františku, Praha 1 – Staré Město

Program:

9:30 Registrace

10:00 Oficiální zahájení a přivítání

  • Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví

10:30 – Vystupující:

Už teď mají plno. Moravskoslezské noclehárny hlásí prudký nárůst poptávky

WastedHack 2023

Zacházení s vězněnými a trestanými ženami

zástupci Vídně, Prahy, ministerstev…

14:00 – 14:45 Společný oběd v refektáři – jídelna nemocnice na Františku

15:00 Prezentace nových možností řešení

15:30 – Vyhlášení roku 2024 rokem dobrovolnictví Prahy 1

16:00 Pár slov na závěr