2. ročník výtvarné soutěže KAŽDÝ MŮŽE BÝT UMĚLCEM bude prezentovat o ocení nejlepší díla lidí s mentálním postižením z celé České republiky.

Výtvarná technika zůstává i letos libovolná, každý umělec může přihlásit maximálně 2 obrazy a novinkou je rozšíření kategorií o kolektiv, a dále do 30 a nad 30 let jako vloni.

TÉMA: Kde to mám rád/ Kde to mám ráda

Také letos vybere odborná porota z každé kategorie 3 výherce a hlasovat bude i veřejnost na sítích. Vítězní autoři budou slavnostně vyhlášeni a oceněni na vernisáži v Konírně Musea Kampa, kde budou všechny obrazy přihlášené do soutěže vystavené od 20. září až do 10. října 2022.

Pravidla soutěže:

POŘADATEL: Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická
FORMÁT: plošné práce – minimální formát A3, maximálně však 60 x 80 cm, všechny práce musí být zarámovány nebo na plátně na dřevěném rámu
VÝTVARNÁ TECHNIKA: (grafika, malba – libovolné)

Podmínky účasti (celé znění najdete na www.domov-sulicka.cz)

 • Výstavy se mohou zúčastnit všichni lidé s mentálním postižením z Prahy, díla budou zařazena do 3 kategorií: do 30 let, nad 30 let a nově kategorie kolektiv.
 • Jeden autor může poslat maximálně dva obrazy.
 • Jsou přijímány pouze originály prací. Kopie, xeroxy nebo elektronické verze nebudou hodnoceny.
 • Všechna přihlášená díla budou zaslána organizátorovi zarámována nebo na plátně na dřevěném rámu.
 • Účastí v soutěži souhlasí soutěžící či jeho opatrovník s podmínkami soutěže, se zveřejněním svého díla a s uvedením jména (jména, příjmení a věku) a s pořízením audio/video záznamu (vyhlášení výsledků, předávání cen).
 • K obrazu přiložte krátký příběh o umělci a obrazu (maximálně 300 znaků nebo 5 – 10 vět).
 • Všechna díla musí být označena jménem a věkem autora a spojením na kontaktní osobu.
 • Svá díla prosím doručujte na adresu Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická, Sulická 1597/48, Praha 4, 142 00) poštou nebo osobně, k rukám: Dity Štěpánové nebo Gabriely Žežulkové.
 • Účast v soutěži je bez registrace, účastníci si hradí náklady na dopravu děl na adresu pořadatele soutěže.
 • Pořadatel nenese zodpovědnost za zničení nebo ztrátu přihlášených prací v průběhu soutěže.
 • Autor nebo jeho zákonný zástupce může nabídnout obraz k prodeji v charitativní online aukci. Za tím účelem vyznačí na přihlášce svůj souhlas a minimální hodnotu obrazu. Online aukce obrazů proběhne prostřednictvím aukčního portálu www.livebid.cz a celý výtěžek půjde na podporu autora obrazu. Více k prodeji obrazu v charitativní aukci najdete v podmínkách soutěže.