Dnes si připomínáme 17. listopad 1989 a jeho události, které vedly k nebývalému sjednocení lidí a následně k pádu komunistického režimu v Československu.

V tento den si však připomínáme také protinacistické protesty a následné uzavření českých vysokých škol v roce 1939. Reakcí nacistického režimu byla poprava devíti studentských vůdců a deportace více než tisícovky studentů do koncentračních táborů. Právě připomínkou 50. výročí uzavření vysokých škol rovněž započaly události roku 1989, kdy se na pražském Albertově konala povolená demonstrace.

Tu provázela manifestace protikomunistických hesel a některé zdroje uvádějí, že se na ní sešlo na 50 000 lidí. Později, kdy se manifestující přesunuli do centra města na Národní, se komunistický režim rozhodl demonstraci násilně potlačit. Došlo k přehrazení ulice na obou jejích koncích policejními kordony a tzv. červené barety začaly bít demonstranty obušky.

Dnes již víme, že zbytek revolučních událostí proběhl bez větších násilných incidentů, a to i zásluhou toho, že se národ sjednotil a vyburcoval k boji za svobodu a demokracii.

Děkujeme místostarostce Evě Špačkové, která jménem Prahy 1 uctila statečnost studentů, kteří stáli na počátku sametové revoluce.