Úřední deska - Stav k 03.12.2021


Požadovaný dokument již není k dispozici.

 1 - 25 z 214  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Tajemník Úřadu městské části Praha 1 Oznámení Uzavření úřadu 31.12.2021 UMCP1 627463/2021 Úřad MČ Praha 1
Vodičkova 681/18, 110 00 praha 1
Úřad MČ Praha 1
Vodičkova 681/18, 110 00 praha 1
03.12.2021 03.01.2022 doc02911720211202144949.pdf (159.5 kB)
Odbor živnostenský Oznámení o možnosti převzít písemnost Veřejná vyhláška UMCP1 623810/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřední deska
115 68 PRAHA 1, Czech Republic
03.12.2021 19.12.2021 RZP-310001-2021-623810.pdf (125.1 kB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP Stanovení přechodné úpravy (§ 77 odst. 4 zákon č. 361/2000 Sb.) ? řízení bez návrhu UMCP1 627197/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, Praha 1 - Nové Město
03.12.2021 21.12.2021 OOP_516.pdf (2.5 MB)
Exekutorské úřady Dražební vyhláška 091 EX 09959/16-072, Opakovaná dražební vyhláška 091 EX 09959/16-072 Švecová Ingrid, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:68404441, Ingrid Švecová
DS: m4yg84m, Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3
Švecová Ingrid, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:68404441, Ingrid Švecová
DS: m4yg84m, Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3
03.12.2021 05.01.2022 Drazebni_vyhlaska_-_nemovitosti_elektronicka_opakovana_novela_02.12.2021_1145.pdf (1.3 MB)
Odbor živnostenský Oznámení o možnosti převzít písemnost Veřejná vyhláška UMCP1 623837/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřední deska
115 68 PRAHA 1, Czech Republic
03.12.2021 19.12.2021 RZP-310001-2021-623837.pdf (124.9 kB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP 084 - K - Štěpánská, Václavské nám., 19.12.21 UMCP1 623015/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, Praha 1 - Nové Město
02.12.2021 21.12.2021 Opatreni_obecne_povahy.pdf (391.0 kB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP Stanovení přechodné úpravy (§ 77 odst. 4 zákon č. 361/2000 Sb.) ? řízení bez návrhu UMCP1 624255/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, Praha 1 - Nové Město
02.12.2021 21.12.2021 OOP_512.pdf (1.3 MB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP Stanovení přechodné úpravy (§ 77 odst. 4 zákon č. 361/2000 Sb.) ? řízení bez návrhu UMCP1 621127/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, Praha 1 - Nové Město
02.12.2021 21.12.2021 OOP_527.pdf (1.4 MB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP Stanovení přechodné úpravy (§ 77 odst. 4 zákon č. 361/2000 Sb.) ? řízení bez návrhu UMCP1 623745/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, Praha 1 - Nové Město
02.12.2021 21.12.2021 OOP_538.pdf (1.5 MB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP Opatření obecné povahy (§ 19a odst. 4 zákon č. 13/1997 Sb.) UMCP1 622891/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, Praha 1 - Nové Město
02.12.2021 21.12.2021 OOP_536.pdf (1.3 MB)
Starosta MČ P1 Záměr obce Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 1977/2, k.ú. Nové Město pro SVJ Příčná 668/1, Praha 1 UMCP1 611590/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 - Nové Město
01.12.2021 17.12.2021 zamer.pdf (27.1 kB)
mapka.pdf (16.7 kB)
Odbor občansko správních agend Oznámení o možnosti převzít písemnost Oznámení o možnosti převzít písemnost - JOSEPH SKROBYNETS, nar.: 12.09.1994 UMCP1 558765/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Joseph Skrobynets (nar.: 12.09.1994)
000 00 Spojené státy americké, United States
01.12.2021 17.12.2021 Oznameni_o_moznosti_prevzit_pisemnost_.pdf (258.4 kB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP 523 - Bartolomějská 13, Gama Estates s.r.o. UMCP1 620721/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, Praha 1 - Nové Město
01.12.2021 18.12.2021 523_-_OOP.pdf (2.9 MB)
Exekutorské úřady Dražební vyhláška 142 EX 00453/21-112 142 EX 00453/21-112 Kocinec Jaroslav, Mgr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71468706, Jaroslav Kocinec
DS: 593q955, Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek
Kocinec Jaroslav, Mgr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71468706, Jaroslav Kocinec
DS: 593q955, Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek
01.12.2021 17.12.2021 Usneseni_o_odroceni_drazebniho_jednani_30.11.2021_1013.pdf (160.2 kB)
Exekutorské úřady Dražební vyhláška 142 EX 00453/21-111 142 EX 00453/21-111 Kocinec Jaroslav, Mgr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71468706, Jaroslav Kocinec
DS: 593q955, Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek
Kocinec Jaroslav, Mgr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71468706, Jaroslav Kocinec
DS: 593q955, Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek
01.12.2021 17.12.2021 Usneseni_o_odroceni_drazebniho_jednani_30.11.2021_956.pdf (159.0 kB)
Odbor občansko správních agend Doručení písemnosti Veřejnou vyhláškou Oznámení o možnosti převzít písemnost (§ 25 odst. 2 zákon č. 500/2004 Sb.) UMCP1 621369/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Róbert Spišák
... ..., Slovakia
01.12.2021 17.12.2021 Spisak_2388.pdf (199.4 kB)
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Dotační program - granty Vyhlášení dotačního programu s názvem Jednička pro rok 2022 UMCP1 622989/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Městská část Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18/681, 115 68 Praha
01.12.2021 04.03.2022 Formular_Zadost_o_dotaci_2022.pdf (428.2 kB)
Pravidla_pro_poskytnuti_dotace_MC_P1_-_A._soc._oblast_a_B._Protidrogova_prevence.pdf (470.1 kB)
Cestne_prohlaseni_de_minimis.pdf (658.3 kB)
Vyhlaseni_dotacniho_programu_Jednicka_pro_rok_2022.pdf (420.3 kB)
Odbor občansko správních agend Doručení písemnosti Veřejnou vyhláškou Oznámení o možnosti převzít písemnost (§ 25 odst. 2 zákon č. 500/2004 Sb.) UMCP1 621386/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Gino Marian Pascu
... ..., Romania
01.12.2021 17.12.2021 Pascu_3364.pdf (198.1 kB)
Odbor občansko správních agend Doručení písemnosti Veřejnou vyhláškou Oznámení o možnosti převzít písemnost (§ 25 odst. 2 zákon č. 500/2004 Sb.) UMCP1 621377/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Sergejs Poznakovs
Ženíškova 8/2124, 149 00 PrahaChodov, Czech Republic
01.12.2021 17.12.2021 Poznakovs_2413.pdf (202.3 kB)
Odbor občansko správních agend Doručení písemnosti Veřejnou vyhláškou Oznámení o možnosti převzít písemnost (§ 25 odst. 2 zákon č. 500/2004 Sb.) UMCP1 621354/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Krzysztof Oliver Drozd
... ..., Poland
01.12.2021 17.12.2021 Drozd_3202.pdf (199.1 kB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP 222 - TV - reklama McDonalds - 14.12.2021 UMCP1 624254/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, Praha 1 - Nové Město
01.12.2021 18.12.2021 222_FS_OOPP_Film_Makers_Jungmannova_14.12.21.pdf (2.0 MB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP 083 - D - Dlouhá, 11-15.1.22, 29.1.22, 31.1.22 UMCP1 618570/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, Praha 1 - Nové Město
30.11.2021 17.12.2021 Opatreni_obecne_povahy.pdf (390.1 kB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP 508 - Na Perštýně 4, Konopíková Mgr. UMCP1 601925/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, Praha 1 - Nové Město
30.11.2021 17.12.2021 508_-_OOP.pdf (1.3 MB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP Stanovení přechodné úpravy (§ 77 odst. 4 zákon č. 361/2000 Sb.) ? řízení bez návrhu UMCP1 617060/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, Praha 1 - Nové Město
30.11.2021 17.12.2021 OOP_520.pdf (1.9 MB)
Oddělení dopravy odboru péče o veřejný prostor Opatření obecné povahy_OPVP_DOP 504 - Žatecká 7, Fedrosa s.r.o. UMCP1 594365/2021 Městská část Praha 1
Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
Úřad městské části Praha 1, IČ:00063410
Vodičkova 18, Praha 1 - Nové Město
30.11.2021 17.12.2021 504_-_OOP.pdf (2.1 MB)
 1 - 25 z 214