Odbor živnostenský vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem, resp. zákonem o živnostenských úřadech. Činnosti vykonávané živnostenským odborem jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti. Plní funkci Centrálního registračního místa (CRM)Jednotného kontaktního místa (JKM) a další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy. Veřejné informace o poskytovatelích služeb, kteří jsou držiteli živnostenského oprávnění, jsou dostupné online v Živnostenském rejstříku.

Kontakt na vedoucího
Oddělení a úseky
Objednávání návštěv online
Základní informace pro podnikatele
Aktuality o novelách právních předpisů
Seznam živností
Formuláře
Podání online i osobně
Správní poplatky
Informace o výsledcích kontrol
Jednotné kontaktní místo a praktické informace o poskytovaných službách
Elektronická evidence tržeb
Informace pro provozovatele potravinářského podniku a stravovacích služeb
Činnosti epidemiologicky závažné
Podnikání v cestovním ruchu
Ubytovací služby
Informace pro prodejce lihovin a výrobce a distributory vína
Vyhrazená technická zařízení
Nabídka a prodej zboží nebo služeb na veřejných prostranstvích
Omezení prodejní doby
Statistické údaje o poskytovatelích služeb v režimu živnostenského zákona
Tradice živnostenské činnosti

Nejčastější dotazy

Kde mi vydají živnostenské oprávnění?
Jak prokazuje bezúhonnost fyzická osoba?
Jak prokazují neexistenci překážky provozování živnosti právnické osoby?
Musí být cizozemské listiny úředně ověřeny a úředně přeloženy?
Chci přerušit podnikání, jak mám postupovat?
Jak si mohu zažádat o koncesi?
Jaké jsou podmínky pro zřízení a provoz živnosti v potravinářství (pekařství, cukrářství)?
Jaké činnosti se považují za řemesla?
Jak zruším živnostenské oprávnění?
Kam se musím registrovat, pokud chci poskytovat právní poradenství (výkon advokacie)?