Odbor živnostenský plní funkci Jednotného kontaktního místa, které je součástí celoevropské sítě EU GO. Primárním posláním této sítě je ulehčit vstup do podnikání bez ohledu na to, jaký právní předpis danou činnost upravuje. Jednotné kontaktní místo v této souvislosti zájemcům nabízí bezplatné konzultace a poradenství. Další stěžejní funkcí je zprostředkovávání podání příslušným orgánům veřejné moci, které jsou oprávněny o nich rozhodovat (specializované odborné úřady, profesní komory, správci daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.).

Kontakt

Usnadníme Vám podnikání v EU

Jednotné kontaktní místo poskytuje informace

Jednotné kontaktní místo přijímá a neprodleně předává

Online komunikace i osobní jednání

Elektronické Jednotné kontaktní místo

Volný pohyb služeb a svoboda usazení

Přeshraniční poskytování služeb

Činnosti, které nelze poskytovat přeshraničně

Regulovaná povolání a činnosti

Uznávání odborných kvalifikací
Evropský profesní průkaz

Informační povinnost poskytovatelů služeb vůči spotřebitelům

Ověření poskytovatele služeb

Dohled nad přeshraničními poskytovateli služeb

Podpora podniků na dosah ruky EEN

Zajímavé informace a užitečné odkazy

Nejčastější dotazy

Co to znamená, když je služba poskytována dočasně? Kdo může služby dočasně poskytovat? A musím záměr dočasného výkonu služby předem oznámit?

Co když chci služby poskytovat neomezeně?

Kde mi uznají odbornou kvalifikaci?

Chci požádat o povolení k výkonu tvůrčí činnosti (např. sochaři, malíři obrazů, zpěváci, textaři, herci, novináři, apod.)

Chci zprostředkovávat zaměstnání (agentura práce)

Chci poskytovat služby na finančním trhu (například směnárenská činnost, zprostředkování pojištění, zprostředkování spotřebitelských úvěrů, poskytování spotřebitelských úvěrů, poskytování platebních služeb malého rozsahu apod.)

Chci poskytovat daňové nebo právní poradenství

Chci poskytovat zdravotní služby nebo sociální služby

Chci se stát soudním tlumočníkem

Chci poskytovat veterinární léčebné a preventivní činnosti

Chci poskytovat služby autorizovaného architekta, inženýra, technika

Chci založit školku, školu nebo jiné školské zařízení

Chci poskytovat služby v letecké dopravě

Chci podnikat v zemědělství

Chci provozovat stanici technické kontroly