Odbor živnostenský plní funkci Jednotného kontaktního místa, které je součástí celoevropské sítě »EU GO. Primárním posláním této sítě je ulehčit vstup do podnikání bez ohledu na to, jaký právní předpis danou činnost upravuje. Jednotné kontaktní místo v této souvislosti zájemcům nabízí konzultace a poradenství. Dále předává veškerá podání příslušným orgánům veřejné moci, které o nich rozhodují (specializované odborné úřady, profesní komory, ministerstva, správci daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.).

Rychlý kontakt na náš tým

Usnadníme Vám podnikání v EU

Poskytneme Vám potřebné informace

Předáváme Vaše podání

Komunikace on-line i osobní jednání

Elektronické Jednotné kontaktní místo (e-JKM)
Volný pohyb služeb a svoboda usazení

Přeshraniční poskytování služeb

Služby, na které se směrnice nevztahuje

Regulovaná povolání a činnosti

Zahraniční kvalifikace
Evropský profesní průkaz

Informační povinnost poskytovatelů služeb

Ověření poskytovatele služeb

Dozor nad poskytovateli služeb

Pomoc se vstupem na zahraniční trhy
Informace o vnitřním trhu
Aktuality

Užitečné stránky a odkazy

Nejčastější dotazy

Co to znamená, když je služba poskytována dočasně? Kdo může služby dočasně poskytovat? A musím záměr dočasného výkonu služby předem oznámit?

Co když chci služby poskytovat neomezeně? Kde mohu požádat o povolení k výkonu služby, jejíž výkon neupravuje živnostenský zákon, např. ke zprostředkování práce?

Kde mi uznají zahraniční odbornou kvalifikaci? Kde mohu požádat o její uznání?

Jsem advokát nebo jiný poskytovatel služby, která není živností (např. architekt, fyzioterapeut, herec, lékař, novinář, veterinář, zemědělec) a potřebuji se registrovat k daním a povinným odvodům. Musím obíhat všechny úřady v místě trvalého bydliště? Kam se mohu obrátit?

Jsem živnostník, kdo předá mou přihlášku k daním a oznámení pro úřady?

Kde mi vydají povolení k výkonu tvůrčí činnosti? (např. malíř obrazů, zpěvák, textař, herec, novinář)

Kde získám informace o službách, které se nepovažují za živnost? Např. směnárenský obchod, zprostředkování pojištění, spotřebitelských úvěrů nebo zprostředkování zaměstnání?

Jak je to s poskytováním právního nebo daňového poradenství?

Kde získám informace k výkonu a provozování lékařského nebo nelékařského povolání v postavení poskytovatele služeb? Co musím splnit, pokud chci podnikat jako veterinář? A jak je to se sociálními službami?

Jak se mohu stát autorizovaným architektem, inženýrem nebo technikem?