Odbor živnostenský plní funkci Jednotného kontaktního místa, které je součástí celoevropské sítě EU GO. Primárním posláním této sítě je ulehčit vstup do podnikání bez ohledu na to, jaký právní předpis danou činnost upravuje. Jednotné kontaktní místo v této souvislosti zájemcům nabízí konzultace a poradenství. Dále předává veškerá podání příslušným orgánům veřejné moci, které o nich rozhodují (specializované odborné úřady, profesní komory, ministerstva, správci daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.).

Rychlý kontakt na náš tým

Usnadníme Vám podnikání v EU

Poskytneme Vám potřebné informace

Předáváme Vaše podání

Komunikace on-line i osobní jednání

Elektronické Jednotné kontaktní místo

Volný pohyb služeb a svoboda usazení

Přeshraniční poskytování služeb

Služby, na které se směrnice nevztahuje

Regulovaná povolání a činnosti

Zahraniční kvalifikace
Evropský profesní průkaz

Informační povinnost poskytovatelů služeb

Ověření poskytovatele služeb

Dozor nad poskytovateli služeb

Pomoc se vstupem na zahraniční trhy

Informace o vnitřním trhu

Užitečné stránky a odkazy

Nejčastější dotazy

Co to znamená, když je služba poskytována dočasně? Kdo může služby dočasně poskytovat? A musím záměr dočasného výkonu služby předem oznámit?

Co když chci služby poskytovat neomezeně?

Kde mi uznají odbornou kvalifikaci?

Chci požádat o povolení k výkonu tvůrčí činnosti (např. sochaři, malíři obrazů, zpěváci, textaři, herci, novináři, apod.)

Chci zprostředkovávat zaměstnání (agentura práce)

Chci poskytovat služby na finančním trhu (například směnárenská činnost, zprostředkování pojištění, zprostředkování spotřebitelských úvěrů, poskytování spotřebitelských úvěrů, poskytování platebních služeb malého rozsahu apod.)

Chci poskytovat daňové nebo právní poradenství

Chci poskytovat zdravotní služby nebo sociální služby

Chci se stát soudním tlumočníkem

Chci poskytovat veterinární léčebné a preventivní činnosti

Chci poskytovat služby autorizovaného architekta, inženýra, technika

Chci založit školku, školu nebo jiné školské zařízení

Chci poskytovat služby v letecké dopravě

Chci podnikat v zemědělství