Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017

Prezident republiky podle čl. 63 odst. 1 písm. f) Ústavy České republiky, a § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb., vyhlásil termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který stanovil na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.

Vyhledávání volebního okrsku

Pro snadnou orientaci voličů v rozmístění volebních místností pro jednotlivé volební okrsky připravila Praha 1 interaktivní službu pro vyhledávání informací o volebních okrscích a volebních místnostech, která po výběru ulice a čísla orientačního nabídne informace jak v textové podobě, tak pomocí orientační mapy nebo ortofotomapy.

Volební okrsky a sídla volebních místností

Volby_do_PSP_2017_Okrsky_a_sidla_volebnich_mistnosti.pdf - 145,82 KB

Jak a kde si požádat o voličský průkaz

Volby_do_PSP_2017_Informace_Volicsky_prukaz.pdf - 156,32 KB

Žádost o vydání voličského průkazu

Zadost_o_vydani_volicskeho_prukazu_-_Volby_do_PSP_CR_2017.pdf - 393,61 KB
Zadost_o_vydani_volicskeho_prukazu_-_Volby_do_PSP_CR_2017.doc - 30,00 KB

Ověření zápisu voliče v seznamu voličů

Volby_do_PSP_2017_Informace_Overeni_zapisu_volice_v_seznamu_volicu.pdf - 215,99 KB

Návštěva s přenosnou volební schránkou doma, volby v nemocnici či jiném obdobném zařízení

Volby_do_PSP_2017_Informace_Prenosna_volebni_schranka_volby_pri_pobytu_v_nemocnici.pdf - 221,21 KB

Voliči zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem

Volby_do_PSP_2017_Informace_Volici_zapsani_ve_zvlastnim_seznamu_volicu_vedeneho_zastupitelskym_uradem.pdf - 138,36 KB

Způsob hlasování (volební místnost, hlasování, hlasovací lístky) při volbách do PSP ČR

Volby_do_PSP_2017_Informace_Hlasovaci_listky_a_zpusob_hlasovani.pdf - 222,79 KB