Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
:
:
:
Znak * označuje povinná pole

28 - 31.1.2018

UZ18_0539

Aktuální zpráva o situaci kolem Nemocnice Na Františku

UZ18_0540

Zrušení veřejné zakázky na rekonstrukci bytového domu Senovážné náměstí 1628/17 a zahájení kroků k privatizaci objektu

UZ18_0541

Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1

UZ18_0542

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 panu Michaelu Prostějovskému za jeho umělecký přínos a vybudování muzikálové scény v ČR

UZ18_0543

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

UZ18_0544

Uzavření dohody o splátkách za náklady na vyklizení bytové jednotky č. 719/19 v domě č.p. 719, k.ú. Staré Město, Dlouhá 44, Praha 1

UZ18_0545

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek ul. Rybná čp. 695/21 Praha 1 - revokace usnesení č. UZ17_0426 ze dne 23.05.2017

UZ18_0546

Prodej bytových jednotek č. 630/1, 630/7, 630/8 a 630/10 na adrese č.p. 630, Štěpánská 53,57, k.ú. Nové Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídky

UZ18_0547

Prodej bytových jednotek č. 712/4, 712/7 v domě č.p. 712, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 32, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka

UZ18_0548

Prodej bytové jednotky č. 712/9 v domě č.p. 712, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 32, Praha 1 v souladu se "Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům" - I. nabídka

UZ18_0549

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 220, parc. č. 136, Anenská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ18_0550

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 1527, na pozemku parc. č. 1995, Navrátilova 14, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0551

Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k domu č. p. 1604 a k pozemku parc. č. 181 se stavbou budovy č. p. 1604, na adrese Bolzanova 7, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0552

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1283, na pozemku parc. č. 135/1, Jeruzalémská 9, k. ú. Nové Město, Praha 1

UZ18_0553

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 710, 711, parc. č. 724, Dlouhá 28, 30, k. ú. Staré Město, Praha 1

UZ18_0554

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN/OTMS)

UZ18_0555

Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OPS/OTMS)

UZ18_0556

Posunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ17_0411 ze dne 04.04.2017 - Externí audit hospodaření MČ Praha 1 s nemovitostmi

UZ18_0557

Posunutí termínu úkolu - mimořádná Zpráva Kontrolního výboru dle usnesení č. UZ17_0413 ze dne 04.04.2017

UZ18_0558

Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.10.2017 do 31.12.2017

UZ18_0559

Smlouva o provozování společné věci č. 2016/0011 - řešení neúnosné situace v domě Václavské náměstí 821/39