Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
:
:
:
Znak * označuje povinná pole

05 - 6.2.2018

UR18_0132

Žádosti o dotace z investiční rezervy rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2018

UR18_0133

Stanovení termínů Zastupitelstva MČ Praha 1 na rok 2018

UR18_0134

Ukončení Koncesního řízení - provozování příspěvkové organizace Nemocnice Na Františku a změna ve složení Správní rady Nemocnice Na Františku

UR18_0135

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ostraha majetku a zajištění služeb recepce v BD Samcova 2125/3, k.ú. Nové Město"

UR18_0136

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Ostraha majetku a zajištění služeb recepce v DPS Benediktská 1100/13, k. ú. Staré Město"

UR18_0137

Byty určené pro profese sloužící plnění úkolů obce (stabilizace zaměstnanců školství)

UR18_0138

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 325, k. ú. Staré Město, Karoliny Světlé 31 (Smetanovo nábřeží 12), Praha 1

UR18_0139

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 96, k. ú. Staré Město, Veleslavínova 4 - výpověď

UR18_0140

Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1196, k. ú. Nové Město, Soukenická 11

UR18_0141

Dohoda o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru CES č. 2015/0518 - dům čp. 213, k.ú. Staré Město, Náprstkova 5, Praha 1

UR18_0142

Pronájem části pozemku parc. č. 16 (části podloubí domu č. p. 262) vše v k.ú. Malá Strana, Malostranské nám. 9, Praha 1 a záměr pronájmu části pozemku parc. č. 16 (část podloubí č. p. 262) vše v k.ú. Malá Strana, Malostranské nám. 9, Praha 1

UR18_0143

Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v objektu č.p. 891 na pozemku parc. č. 557, k.ú. Nové Město, ul. Panská 5, Praha 1 (spol. EPC services a.s.)

UR18_0144

Přijetí účelových darů od společností Cé la vie Prague s.r.o., Finders production s.r.o., CZECH ANGLO PICTURES s.r.o. a TV NOVA s.r.o.

UR18_0145

Přidělení úkolů, dotazů a interpelací z 28. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 31.01.2018

UR18_0146

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0147

Dopisy Radě MČ Praha 1

04 - 30.1.2018

UR18_0111

Aktuální zpráva o situaci kolem Nemocnice Na Františku

UR18_0112

Jmenování pracovní skupiny, výběrové komise a tajemnice v rámci Dotačního programu na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2018

UR18_0113

Jmenování pracovní skupiny, výběrové komise a tajemnice v rámci Dotačního programu na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018

UR18_0114

Jmenování pracovní skupiny, výběrové komise a tajemnice v rámci Dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2018

UR18_0115

Žádost o spolupořadatelství: FEBIOFEST, s.r.o. - "25. Mezinárodní filmový festival Praha - FEBIOFEST 2018"

UR18_0116

Řešení bytové situace nájemců bytů v domě č. p. 510, k. ú. Staré Město, Havelská 5

UR18_0117

Uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 1960, k. ú. Nové Město, Myslíkova 17

UR18_0118

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 509 v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0119

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 505 v domě č. p. 2125, k. ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0120

Oprava tiskové chyby v usnesení číslo UR18_0063 ze dne 16. 1. 2018 ve věci: Sleva na nájemném u bytu v domě č. p. 1760, k. ú. Nové Město, Washingtonova 3

UR18_0121

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 512, k. ú. Staré Město, Havelská 1

UR18_0122

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 364, k. ú. Malá Strana, Vlašská 2 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0123

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 712, k. ú. Staré Město, Dlouhá 32 - žádost o prodloužení nájmu

UR18_0124

Změna nájemní smlouvy na nebytový prostor v domě č. p. 97, k. ú. Staré Město, Křížovnická 8 - účel nájmu

UR18_0125

Nájemní smlouva na nebytové prostory v domě č. p. 1987, k. ú. Nové Město, Národní 22 a v domě č. p. 116, k. ú. Nové Město, Národní 20, Praha 1

UR18_0126

Souhlas s prodloužením podnájemní smlouvy v objektu čp. 819 na pozemku parc. č. 29/1, k. ú. Nové Město, Václavské nám. 43, Praha 1 (spol. ANFAL s.r.o.)

UR18_0127

Pronájem části pozemku parc. č. 710/6 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (U Lužického semináře)

UR18_0128

Projednání nových restauračních předzahrádek

UR18_0129

Dotační program MČ Praha 1 v oblasti životního prostředí pro rok 2018

UR18_0130

Záměr auditu - dosažení souladu s GDPR - pro školy a školská zařízení zřizovaná Městskou částí Praha 1 včetně navržení opatření k realizaci

UR18_0131

Dopisy Radě MČ Praha 1

03 - 23.1.2018

UR18_0087

Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 1 za 2. pololetí 2017

UR18_0088

Prodloužení a uzavření Smluv o užívání obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26

UR18_0089

Uzavření Smluv o nájmu bytů dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR18_0090

Žádost o spolupořadatelství: HAIMA CZ, z.s. - "Den dětské onkologie 2018"

UR18_0091

Žádost o spolupořadatelství: Česko-slovenský ples, s.r.o. - "Česko-slovenský ples 2018"

UR18_0092

Žádost o spolupořadatelství: BUC FILM, s.r.o. - natáčení filmu "Zlatý podraz"

UR18_0093

Žádost o spolupořadatelství: Mladá Opera, z.s. - operní představení "Bastien/ka"

UR18_0094

Novace smlouvy CES 2009/2573 - Smlouva o poskytování úklidových prací poskytovatelem Alexanderem Munkem - podnikatel, IČ: 14974347

UR18_0095

Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1

UR18_0096

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Zajištění služeb potřebných pro konání Reprezentačního plesu MČ Praha 1 dne 20. 4. 2018, vyjma produkce plesu"

UR18_0097

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kompletní oprava chodby se schodištěm v bytovém domě Skořepka 423/9, k. ú. Staré Město"

UR18_0098

Vyhodnocení nabídky volných nebytových prostorů v domě č. p. 1021, k. ú. Staré Město, Elišky Krásnohorské 12 (permanentní vývěska poř. č. Q/2017)

UR18_0099

Změna doby nájmu u bytových jednotek v domě č. p. 17, k. ú. Nové Město, Jungmannova 3 a v domě č. p. 2059, k. ú. Nové Město, Ostrovní 4

UR18_0100

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 375, k. ú. Staré Město, 28. října 9, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. a informace o prodeji části závodu (Pařížská 129/24 a 28. října 375/9)

UR18_0101

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1363, k. ú. Nové Město, Krakovská 12

UR18_0102

Žádost o souhlas s umístění sídla firmy v bytě domu č. p. 821, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 39

UR18_0103

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnost cesty pro pozemek parc. č. 312/1, k. ú. Staré Město, obec Praha 1 (Bartolomějská 309/13)

UR18_0104

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 710, 711, parc. č. 724, Dlouhá 28, 30, k. ú. Staré Město, Praha 1

UR18_0105

Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1283, na pozemku parc. č. 135/1, Jeruzalémská 9, k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_0106

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 111, na pozemku parc. č. 713/3, U Lužického semináře 42, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1

UR18_0107

Žádost společnosti Letní poloha, s.r.o. o povolení konání slavnosti "Kampa Střed Světa 2018" v parku Kampa dne 07.04.2018 a instalace velkoplošných fotografií na zábradlí nad Čertovkou od 06.04 do 30.05.2018

UR18_0108

Žádost společnosti FILM MAKERS, s.r.o. o povolení filmového natáčení čínského romantického seriálu na Střeleckém ostrově dne 8.2.2018

UR18_0109

Uzavření dodatku na doplnění služeb funkčnosti v oblasti prevence kriminality k veřejné zakázce "Rozvoj Portálu prevence kriminality MČ Praha 1 ke zvýšení informovanosti občanů a možnosti jejich komunikace s bezpečnostními složkami" realizované ve zjednodušeném podlimitní řízení.

UR18_0110

Dopisy Radě MČ Praha 1

02 - 16.1.2018

UR18_0051

Žádost o ponechání dotací poskytnutých MČ Praha 1 z rozpočtu HMP v r. 2016 a 2017 ke spotřebě v r. 2018

UR18_0052

Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 1/2018

UR18_0053

Výběr nejvhodnější nabídky "Stavební úpravy části přízemí Vodičkova 681/18, Praha 1. Přesun informačních kanceláří"

UR18_0054

Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 panu Michaelu Prostějovskému

UR18_0055

Dodatek ke smlouvě o dílo - Stavební opravy dvora bytového domu Skořepka 423/9, k. ú. Staré Město

UR18_0056

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kompletní oprava střechy bytového domu Na Poříčí 1933/36, 1934/38, k. ú. Nové Město"

UR18_0057

Žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v domě č. p. 925, k. ú. Nové Město, Opletalova 14

UR18_0058

Prodloužení Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 712, k. ú. Staré Město, Dlouhá 32 a poskytnutí slevy na nájemném

UR18_0059

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 507 v domě č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0060

Žádost o prodloužení doby nájmu bytu ev. č. 407 v domě č.p. 2125, k.ú. Nové Město, Samcova 3

UR18_0061

Žádost o prominutí dluhu na nájemném za byt v domě č. p. 320, k. ú. Malá Strana, Šporkova 10

UR18_0062

Uzavření nájemních smluv k bytům na základě záměru na pronájem bytů a v souladu s usnesením číslo UR17_1203 ze dne 13. 11. 2017, UR17_0895 ze dne 15.08.2017 a UR17_0836 ze dne 18.07.2017

UR18_0063

Sleva na nájemném u bytu v domě č. p. 1760, k. ú. Nové Město, Washingtonova 3

UR18_0064

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5, Praha 1

UR18_0065

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 1760, k. ú. Nové Město, Washingtonova 3, Praha 1

UR18_0066

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 668, k. ú. Nové Město, Příčná 1, 3, Praha 1

UR18_0067

Žádost o umístění sídla v nebytovém prostoru v domě č. p. 657, k. ú. Nové Město, Žitná 13

UR18_0068

Žádost o nájemní smlouvu na dobu určitou u nebytových prostorů v domě č. p. 1987, k. ú. Nové Město, Národní 22 a v domě č. p. 116, k. ú. Nové Město, Národní 20, Praha 1

UR18_0069

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 669, k. ú. Nové Město, Žitná 1 - sleva na nájemném

UR18_0070

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 629, k. ú. Nové Město, Štěpánská 59 - sleva na nájemném

UR18_0071

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 203, k. ú. Josefov, Pařížská 19 - sleva na nájemném

UR18_0072

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 726, k. ú. Nové Město, Palackého 12, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0073

Nabídka k záměru na změnu doby nájmu u nebytového prostoru v domě č. p. 730, k. ú. Nové Město, Vodičkova 9, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.

UR18_0074

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 705/1, k. ú. Hradčany s novým označením parc. č. 705/3 v k. ú. Hradčany

UR18_0075

Pronájem a záměr pronájmu části pozemku parc. č. 710/6, k. ú. Malá Strana pro stavební buňky (U Lužického semináře) - zrušení usnesení č. UR18_0031 ze dne 09.01.2017

UR18_0076

Rozdělení nemovité věci - vlastnického práva k domu č. p. 1604 a k pozemku parc. č. 181 se stavbou budovy č. p. 1604, na adrese Bolzanova 7, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_0077

Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 1527, na pozemku parc. č. 1995, Navrátilova 14, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1

UR18_0078

Prodej části spol. prostor v domě č. p. 220, parc. č. 136, Anenská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1

UR18_0079

Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek ul. Rybná čp. 695/21 Praha 1 - revokace usnesení č. UR17_0598 ze dne 09.05.2017

UR18_0080

Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 716/37 určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1), Rybná 24, č.p. 716

UR18_0081

Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1540/19 určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ MP P1) v domě č.p. 1540, Lannova 6

UR18_0082

Uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 716/39 určenému pro profese sloužící k plnění úkolů obce (OŘ PČR PI), Rybná 24, č.p. 716

UR18_0083

Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru pro Základní školu J.Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace, IČO: 600 035 271

UR18_0084

Přijetí účelových darů od společnosti Roadrunner s.r.o.

UR18_0085

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0086

Dopisy Radě MČ Praha 1

01 - 9.1.2018

UR18_0001

Přijaté dotace rozpočtu MČ Praha 1 v roce 2017

UR18_0002

Stanovení termínu Zastupitelstva MČ Praha 1 v lednu 2018

UR18_0003

Čerpání z investičního fondu příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb

UR18_0004

Opakovaný finanční dar občanům MČ Praha 1 - řešení sociálních dopadů výše nájemného

UR18_0005

Prodloužení Smluv o nájmu bytu dle Pravidel pro pronájem bytů ze sociální rezervy

UR18_0006

Dotační program MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018

UR18_0007

Dodatečné stavební práce k veřejné zakázce "Sportovní areál Masná - oprava hřiště, topný systém a plynová přípojka"

UR18_0008

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě CES 2017/0146 o poskytování služeb se společností REI s.r.o., IČ: 48593681 - změna platebních podmínek

UR18_0009

Žádost o spolupořadatelství: I. plavecký klub otužilců Praha, z. s. - "71. ročník Memoriálu Alfreda Nikodéma"

UR18_0010

Zásady pro spolupořadatelství MČ Praha 1 při pořádání akcí v oblasti sportu pro rok 2018

UR18_0011

Vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2018

UR18_0012

Prodloužení funkčního období Programové rady Malostranské besedy

UR18_0013

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Využití vody jímané v jímce ve 2. PP bytového domu Ve Smečkách 594/26, k. ú. Nové Město, jako užitkové vody pro splachování WC v domě"

UR18_0014

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Oprava vodovodních a kanalizačních stoupaček bytového domu Rámová 1071/3, k. ú. Staré Město"

UR18_0015

Prodloužení Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5

UR18_0016

Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Kompletní oprava bytu č. 14, 17, 22, 24, 44 a 51 v domě s pečovatelskou službou, Dlouhá 736/23, k. ú. Staré Město"

UR18_0017

Prodloužení dohody o dočasném užívání obytné místnosti v domě č. p. 2112, k. ú. Nové Město, Lodecká 1 (byt určený pro stabilizaci)

UR18_0018

Prodloužení Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5

UR18_0019

Prodloužení Dohody o dočasném užívání bytu v domě č. p. 1391, k. ú. Nové Město, Krakovská 5

UR18_0020

Byty určené pro profese sloužící plnění úkolů obce (stabilizace zaměstnanců školství)

UR18_0021

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 239, k. ú. Malá Strana, Nerudova 35

UR18_0022

Návrh na prodloužení nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 737, k. ú. Staré Město, Dlouhá 21

UR18_0023

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 511, k. ú. Staré Město, Havelská 3 - sleva na nájemném

UR18_0024

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. p. 1552, k. ú. Nové Město, Klimentská 3 - podnájem

UR18_0025

Změna nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č.p. 209, k.ú. Nové Město, Myslíkova 5 (Vojtěšská 2) - žádost o převod nájemní smlouvy

UR18_0026

Nabídky k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 720, k. ú. Nové Město, Palackého 5, Praha 1 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0027

Nabídka k záměru na společný nájem nebytového prostoru v domě č.p. 1030, k.ú. Staré Město, Benediktská 9 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0028

Nabídka k záměru na pronájem nebytového prostoru v domě č. p. 926, k. ú. Nové Město, Opletalova 16 v souladu se záměrem podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

UR18_0029

Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě č. p. 364, k. ú. Malá Strana, Vlašská 2, Praha 1

UR18_0030

Pronájem a záměr pronájmu části pozemku parc. č. 710/6 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (U Lužického semináře)

UR18_0031

Pronájem a záměr pronájmu části pozemku parc. č. 710/6, k. ú. Malá Strana (U Lužického semináře) - umístění zařízení staveniště

UR18_0032

Pronájem části pozemku parc. č. 364, k. ú. Malá Strana, obec Praha 1 (Hellichova 11)

UR18_0033

Pronájem pozemku parc. č. 795/2, k. ú. Malá Strana, Praha 1 (Vítězná 559/4)

UR18_0034

Výpůjčka pozemku parc. č. 59/2, k. ú. Staré Město, obec Praha 1 (Valentinská čp. 56/11, Praha 1)

UR18_0035

Pronájem části pozemku, o výměře 2m2, parc. č. 1026/1, k. ú. Staré Město, obec Praha 1 (Za Haštalem 3)

UR18_0036

Stanovisko k žádosti o prodej části pozemku parc. č. 2556/1, k. ú. Nové Město, Praha 1 o výměře 33 m2 (ul. V celnici)

UR18_0037

Záměr prodeje bytové jednotky č. 759/10 na adrese č.p. 759 Hradební 5, k.ú. Staré Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům - I. nabídka

UR18_0038

Prodloužení nájemních smluv u bytů určených pro profese sloužící plnění úkolů obce - školství (Lodecká 1)

UR18_0039

Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy a s umístěním sídel společností v objektu č.p. 891 na pozemku parc. č. 557, k.ú. Nové Město, ul. Panská 5, Praha 1 (spol. HSBN s.r.o., advokátní kancelář a HSBN Admin s.r.o.)

UR18_0040

Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v objektu č.p. 891 na pozemku parc. č. 557, k.ú. Nové Město, ul. Panská 5, Praha 1 (spol. Global Wines & Spirits s.r.o.)

UR18_0041

Projednání nové a rozšíření stávající restaurační předzahrádky

UR18_0042

Petice proti omezení jízdy na kole v pěších zónách centra Prahy

UR18_0043

Žádost společnosti FILM MAKERS, s.r.o. o pronájem plochy za účelem parkování filmové techniky na parc. č. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha) ve dnech 30.01.- 12.02.2018

UR18_0044

Žádost společnosti Stillking Features, s.r.o. o pronájem plochy za účelem parkování filmové techniky na parc. č. 2313/7, k.ú. Nové Město ve Vrchlického sadech (asfaltová plocha) ve dnech 15. - 17.01.2018

UR18_0045

Přijetí účelových darů od společností G. S. Production services s.r.o., Film Makers s.r.o., DíkyČau s.r.o. a Stillking Features s.r.o.

UR18_0046

Výběr nejvhodnější nabídky "Správa ICT ÚMČ Prahy 1 pro období 1.2.2018 do 31.1.2020"

UR18_0047

Výběr nejvhodnější nabídky "Podpora stávajícího SW - LDN ÚMČ Prahy 1 pro období od 1.2.2018 do 31.1.2020"

UR18_0048

Kontrola plnění úkolů uložených usneseními Rady MČ Praha 1

UR18_0049

Přidělení úkolů, dotazů a interpelací z 27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1 dne 12.12.2017

UR18_0050

Dopisy Radě MČ Praha 1