Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Úřad

Aktuality:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017
20-10-2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017

Volby se na území České republiky konají ve dvou dnech, kterými jsou pátek 20. října a sobota 21. října 2017; hlasování probíhá v pátek od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem je státní občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Úřad městské části tvoří starosta, zástupce (zástupci) starosty, tajemník úřadu městské části a zaměstnanci městské části zařazení do úřadu městské části.

Úřad městské části vykonává přenesenou působnost městské části, není-li zákonem svěřena jiným orgánům městské části.

Tajemník úřadu plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, odpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, je nadřízený všech zaměstnanců městské části. 

Organizační struktura úřadu

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 platný od 1.4.2011

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR11_0294 ze dne 15.03.2011
Organizacni_rad_UMC_Praha_1_15_03_2011_UR11_0294_aktualizace_2016.pdf - 370,18 KB

Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu MČ Praha 1

Příloha Organizačního řádu schváleného Radou MČ Praha 1 usnesením č. UR11_0294 dne 15.3.2011
Organizacni_rad_15_03_2011_UR11_0294_pusobnost_priloha_aktualizace_2016.pdf - 497,50 KB

Aktuality

MČ Praha 1 rozšiřuje své služby pro občany o možnost získání všech typů certifikátů pro elektronickou komunikaci

Služby poskytované Informační kanceláří ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18 budou počínaje dnem 17.září 2012 rozšířeny o vydávání certifikátů pro elektronický podpis – o Veřejnou Registrační autoritu společnosti První certifikační autorita, a.s.

Jednotná kontaktní místa

Jednotná kontaktní místa (JKM) odkaz na externí web jsou určena na pomoc podnikatelům, kteří podnikají v tzv. oblasti poskytování služeb. Úlohou jednotného kontaktního místa je především usnadnění vstupu do podnikání. JKM jsou součástí celoevropské sítě.

Rozpočet Městské části Praha 1

Rozpočet městské části

Na této stránce najdete podrobné tabulkové přehledy schválených rozpočtů příjmů a výdajů Městské části Praha 1 od roku 2004 až po letošní rok, od roku 2017 i soubory schválených rozpočtů příspěvkových organizací MČ Praha 1..

Evakuační plán a požární poplachová směrnice v budově Vodičkova 18

Evakuační plán

Budova_UMC_Praha_1_Vodickova_18_Evakuacni_plan_2015.pdf - 703,66 KB

Požární poplachová směrnice

Budova_UMC_Praha_1_Vodickova_18_Pozarni_poplachova_smernice_2015.pdf - 564,68 KB

Moderní radnice

  • Od 1. dubna 2007 došlo k rozšíření úředních hodin celého úřadu v pondělí a ve středu (nově do 19 hodin),  na úsecích informačních kanceláří, ověřování podpisů a listin, vydávání cestovních dokladů a OP, vydávání ověřených výstupů z Katastru nemovitostí včetně podatelny a pokladny úřadu. slouží přepážková pracoviště v pasáži, kde se poskytují služby každý den po celou interní pracovní dobu úřadu.
  • Velmi příznivě přijatou novinkou se stal sobotní provoz – zatím ojedinělá služba poskytovaná úřady směrem k široké veřejnosti. Sobotní provoz je již standardním úředním dnem pro řadu služeb. Každou sobotu, v době od 8 do 14 hodin, mohou občané využít služeb úseků , ověřování podpisů a listin, vydávání ověřených výstupů z Katastrálního úřadu, podatelny, všeobecných informací a kopírování.
  • Úřad prošel procesním, organizačním a kapacitním auditem, v důsledku čehož došlo ke změně organizační struktury, která měla dopad na snížení počtu odborů ze 16 (k 1.1.2007) na 13 stávajících.  Celkem bylo v rámci procesního auditu popsáno 249 hlavních procesů pro fungování výkonu státní správy a samosprávy a 343 dalších samostatných činností pro zajištění chodu úřadu.Organizačními změnami, které respektovaly výsledky procesního auditu, se podařilo snížit počet zaměstnanců o 25 v rámci 1. etapy. V příštím období očekáváme snížení o dalších 15 pracovních míst.
  • Od poloviny roku 2007 prochází úřad rozsáhlými změnami v oblasti informačního systému úřadu. Byl zaveden nový ucelený ekonomický systém, provázaný s agendami, které mají vazbu do ekonomiky. Ekonomický systém poskytuje ucelenou kontrolu nad realizací rozpočtově plánovaných zakázek. Nadstavbou tohoto IS je tzv. Agendový modulární systém, který nám pokrývá téměř všechny agendy úřadu v uceleném jednotném prostředí. Informační systém radnice tak pracuje s moderními technologiemi, jejichž pomocí rozšiřujeme průhlednost procesů a efektivitu v komunikaci s veřejností.
  • Byla zprovozněna síť internetových kiosků na 23 veřejně dostupných místech. Kiosky nabízejí bezplatný přístup k internetu každému. Kiosky jsou umístěny v budovách Úřadu MČ Praha 1, v sociálních a zdravotnických zařízeních zřizovaných Městskou částí Praha 1. Je použita moderní obrazovka s dotykovým ovládáním. Vystupující pult s klávesnicí a ovládáním myší (trackball) umožňuje práci hendikepovaným občanům na vozíku. Jedná se o akci spolufinancovanou z prostředků Evropské unie v rámci dotačního programu JPD2
  • Městská část spustila Automatizovaný systém poskytování informací (ASPI). Každý, kdo se do systému přihlásí, je radnicí automaticky informován o novinkách, opatřeních apod. IS byl navržen tak, aby umožnil přístup občanů k informacím poskytovaným městskou částí pomocí zvolené formy informování (SMS, e-maily, hlasové zprávy). Jedná se o akci spolufinancovanou z prostředků Evropské unie v rámci dotačního programu JPD2
  • Připravuje se projekt digitalizace datových fondů a jejich elektronické archivace.