Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Soutěž pro mladé umělce do 35 let pro rok 2014

Výsledky soutěže:

A. kategorie literárně dramatické umění:

1. místo – nebylo uděleno
2. místo – nebylo uděleno
3. místo – Samuel Sís – „Záhady školy v Josefské“

B. kategorie výtvarné a užité umění:

1. místo – nebylo uděleno
2. místo – nebylo uděleno
dvě třetí místa
3.místo – Antonín Handl – „Kostel sv. Haštala v Praze“
3.místo – Willem Heida – „Fragmenty Prahy“

C. kategorie fotografie a obrazový záznam:

1. místo – nebylo uděleno
2. místo – Augustina Micková – soubor fotografií „Voda, kam se podíváš“
dvě třetí místa
3.místo – Milan Hýbl
3.místo – Věra Housková Nováková

D. kategorie hudba:

1. místo – nebylo uděleno
2. místo – Roman Haas – „Vltava v proměnách“
3. místo – Markéta Zdeňková – „Mé mladé písně staropražské“


Veškeré informace o soutěži na www.praha1.cz v sekci „Kultura“ nebo oddělení kultury ÚMČ P1 martina.pechova@praha1.cz
,tel.: 221 097 212.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění proběhne dne 15.9.2014 od 18 hodin na Botelu Albatros, Nábřeží L. Svobody, Praha 1. Na toto setkání budou pozváni všichni úspěšní účastníci soutěže, včetně odborné poroty.

Všem účastníkům Soutěže děkujeme a výhercům blahopřejeme!


Vyhlášení soutěže pro rok 2014

Rada MČ Praha 1 schválila svým usnesením č. UR14_0608 ze dne 28.4.2014 vyhlášení Soutěže pro mladé umělce do 35-ti let pro rok 2014.

Uzávěrka přihlášek: 30. červenec 2014

Přihlášky do soutěže, tj. formulář „Přihláška“ a povinné přílohy jsou přijímány pouze osobně do data uzávěrky soutěže v kanceláři odd. kultury, dv. č. 614, Vodičkova 18, Praha 1, 115 68 Praha 1, a to pouze v úředních dnech (pondělí a středa 9-12 a 13-18 hod.). O přijetí přihlášky bude vyhotoveno potvrzení na formuláři „Přihláška“ – kopii přihlášky obdrží účastník soutěže. Přihláška do soutěže nebude přijata v případě nesplnění formálních náležitostí specifikovaných v bodě B „Přihláška do soutěže musí obsahovat“.

Čtěte prosím bedlivě koncept a zásady soutěže!

Soutěž pro mladé umělce si klade za cíl podpořit uměleckou činnost na území Městské části Praha 1 a současně prezentovat a popularizovat Městskou část Praha 1 mezi mladými umělci, jejich čtenáři či posluchači, a návštěvníky. Má také podpořit vznik uměleckých děl, která budou součástí uměleckého života Prahy 1.

Soutěž vyhlašuje Rada Městské části Praha 1 ve spolupráci s Nadací Pražské děti jednou za rok. Vyhlášení soutěže a její podmínky budou zveřejněny na webových stránkách Městské části Praha 1 www.praha1.cz  a v Měsíčníku Prahy 1.


Soutěž se vyhlašuje ve čtyřech oborech (kategoriích):

a. Literárně dramatické umění (např. povídka, fejeton, scénka či výstup, monolog atp.) v minimální rozsahu 5 strojopisných stránek a maximálním rozsahu 15 strojopisných stránek (řádkování 1,5) v českém jazyce;

b. Výtvarné a užité umění (např. skulptura, obraz, designový objekt) 1 objekt – maximální velikost díla je 1m x 1m x 1m;

c. Fotografie a obrazový záznam – fotografie (černobílá, barevná), minimálně 5 fotografií, max. 10 fotografií o rozměru A4, na fotopapíře, přiložení CD s portfoliem 10 fotografií; obrazový záznam v rozsahu 3 – 5 minut

d. Hudba (píseň, hudební opus atp.) – nutné na CD (klavírní záznam nebo klavírní výtah skladby) s textem či bez, v délce minimálně 5 minut, maximálně 10 minut (i v případě cyklu), případný text v českém jazyce


Námět přihlášeného díla musí být:
– literárně dramatické umění, užité umění, fotografie a obrazový záznam, hudba – forma a obsah vyplývá provázanost s historií či současností Prahy 1;
– výtvarné umění – kulturní památky na Praze 1


Kompletní detailní informace o podmínkách najdete v Zásadách soutěže (viz. příloha níže).


Veškeré informace o soutěži na www.praha1.cz v sekci „Kultura“ nebo oddělení kultury ÚMČ P1, martina.pechova@praha1.cz, tel.: 221 097 212.

Zásady, přihláška, obecné informace

Rada MČ Praha 1 schválila svým usnesením č. UR14_0608 vyhlášení Soutěže pro mladé umělce do 35 let pro rok 2014.

Přihlášky se přijímají pouze osobně do data uzávěrky soutěže v kanceláři odd. kultury ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, v úřední dny (po a st 9-12 a 13-18 hod.)
O přijetí přihlášky bude vyhotoveno potvrzení na formuláři „Přihláška“ – kopii přihlášky obdrží účastník soutěže. Přihláška do soutěže nebude přijata v případě nesplnění formálních náležitostí specifikovaných v bodě B Zásad – „Přihláška do soutěže musí obsahovat“.

Podání poštou není možné.

Uzávěrka přihlášek: 

Čtěte prosím bedlivě zásady soutěže.

Zásady Soutěže pro mladé umělce pro rok 2014

Zasady_souteze_pro_mlade_umelce_do_35_ti_let_pro_rok_2014.pdf - 54,35 KB

PŘIHLÁŠKA do Soutěže pro mladé umělce pro rok 2014

Prihlaska_do_souteze_pro_mlade_umelce_do_35_ti_let_pro_rok_2014.pdf - 22,94 KB

Usnesení Rady MČ Praha 1 o vyhlášení Soutěže pro mladé umělce pro rok 2014

Usneseni_RMC_P1_vyhlaseni_Souteze_pro_mlade_umelce_2014.pdf - 133,02 KB

 

Výsledky prvních čtyř ročníků (2010-2013) Soutěže pro mladé umělce najdete v Archivu.