Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Aktuality

Aktuality:

Pozvánka na workshop
15-11-2017

Pozvánka na workshop

Pozvánka na avizovaný workshop pro vedoucí oddělení školství a zástupce realizačních týmu MAP v městských částech hl. m. Prahy.  
Informace o opravě Sportovního areálu Masná
19-7-2017

Informace o opravě Sportovního areálu Masná

Dětské hřiště v Masné je v provozu. Zveme rodiče a děti. 

 

 

Stálá Škola v přírodě a ŠJ Čestice nabízí pobyt pro rodiče s dětmi
20-9-2017

Stálá Škola v přírodě a ŠJ Čestice nabízí pobyt pro rodiče s dětmi

Stálá "Škola v přírodě a ŠJ Čestice" nabízí pobyt pro rodiče s dětmi 2. - 9. 2. 2018
Běžíme do školy bezpečně a s pravidly
11-9-2017

Běžíme do školy bezpečně a s pravidly

Městská část Praha 1 zve předškoláky a školáky na sportovně-bezpečnostní akci Běžíme do školy bezpečně a s pravidly
Letní příměstský kemp Praha 1 s Tenis Akademií Bálek
28-6-2017

Letní příměstský kemp Praha 1 s Tenis Akademií Bálek

Letní příměstský kemp Praha 1, který pořádá Tenis Akademie Bálek za podpory MČ Praha 1, se koná od 10. do 14. 7. a je určen všem dětem od pěti let, i bez předchozího hraní tenisu. Během jednoho týdne si děti osvojí a zdokonalí své tenisové dovednosti a zažijí spoustu zábavy a poznání při odpoledních doprovodných aktivitách, které zahrnují např. výlet parníkem po Vltavě či návštěvu ZOO Troja. Pro děti s trvalým bydlištěm v Praze 1 za akční cenu! Na kemp jsou stále volná místa.
Volnočasové vzdělávání bylo posledním diskusním tématem MAP Praha 1 v tomto školním roce
19-6-2017

Volnočasové vzdělávání bylo posledním diskusním tématem MAP Praha 1 v tomto školním roce

Ve středu 14. 6. 2017 jsme naposledy v tomto školním roce diskutovali na jedno z témat MAP, a to VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. V autentickém prostředí Klubu mladých při ZŠ Vodičkova se sešlo na 14 diskutujících zastupujících základní školství, volnočasové aktivity, univerzitní vzdělávání, spolek a dvě pražské městské části.
MAP Praha 1 již má své logo! Jeho autorkou je žákyně osmé třídy
19-6-2017

MAP Praha 1 již má své logo! Jeho autorkou je žákyně osmé třídy

S radostí oznamujeme, že Místní akční plán rozvoje vzdělávání Prahy 1 konečně získal svou oficiální tvář.
Hurá na Petřín!
24-5-2016

Hurá na Petřín!

MČ Praha 1 a radní pro školství Eva Špačková Vás zve v neděli 11. 6. 2016 od 14.00 - 19.00 hod na odpoledne plné soutěží a her.
Přebor Prahy 1 pro děti z MŠ a ZŠ 1. stupně
1-6-2017

Přebor Prahy 1 pro děti z MŠ a ZŠ 1. stupně

Městská část Praha 1 pod záštitou radní Evy Špačkové pořádá pro děti z MŠ a ze ZŠ 1. stupně Přebor Prahy 1 ve sportovních disciplínách sprint s překážkami, skok do dálky, hod oštěpem a míčový trojboj. Přebor se uskuteční 6. 6. (pro ZŠ) a 7. 6. (pro MŠ) vždy od 8:45 ve sportovním areálu Na Františku. Těšíme se na Vaši účast!
Návrhy žáků Základní školy Vodičkova na logo Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Prahy 1
5-5-2017

Návrhy žáků Základní školy Vodičkova na logo Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Prahy 1

Návrhy žáků Základní školy Vodičkova na logo Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Prahy 1. S žáky II. stupně v hodinách výtvarné výchovy a počítačové grafiky pracovaly paní učitelky Mgr. Věra Rafajová, Mgr. Dagmar Hulešová, Mgr. Věra Warthová. Originály si můžete prohlédnout na výstavě do konce května v Informačním centru Úřadu MČ Praha 1.
Pozvánka na konferenci: Evropské dialogy Václava Havla
3-5-2017

Pozvánka na konferenci: Evropské dialogy Václava Havla

Srdečně Vás zveme na 4. ročník mezinárodní konference Evropské dialogy Václava Havla, která se uskuteční 15. května 2017 v Centru současného umění DOX v Praze a jejímž hlavním tématem je otázka Kde začíná a končí Evropa?
Knihovna Václava Havla se zapojila do Místního akčního plánu vzdělávání Prahy 1
2-5-2017

Knihovna Václava Havla se zapojila do Místního akčního plánu vzdělávání Prahy 1

Ve středu 26. 4. 2017 v 15:00 se v Ostrovní 13 sešla více než desítka pedagogů a dalších zájemců o diskusi na téma „kulturní povědomí a vyjádření“. Pracovní skupina svým složením odpovídala šířce tématu, sešli se zástupci předškolního vzdělávání, základního, základního uměleckého a dokonce i terciálního vzdělávání.
Místní akční plán vzdělávání Prahy 1 úspěšně pokračuje
21-4-2017

Místní akční plán vzdělávání Prahy 1 úspěšně pokračuje

Na duben a květen jsme pro Vás naplánovali další tři pracovně-diskusní setkání, a to na velmi zajímavá témata: KULTURNÍ POVĚDOMÍ (26. 4. 2017, 15:00), INKLUZE (17. 5. 2017, 15:00) a POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ (31. 5. 2017, 15:00). Cílů těchto diskusí v rámci MAP Praha 1 je několik: 1. UMOŽNIT SETKÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ RŮZNÝCH ORGANIZACÍ, NAVÁZÁNÍ KONTAKTŮ, 2. SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ, INFORMACÍ, 3. IDENFITIKACE PROBLÉMŮ, NEDOSTATKŮ A POTŘEB, HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ. Pracovních skupin se mohou účastnit zástupci organizací formálního, zájmového i volnočasového vzdělávání z Prahy 1. MAP Praha 1 tak dává možnost získat nové informace, navázat kontakty a více zapojit organizace do rozvoje vzdělávání v Praze 1. Na Vaše dotazy a přihlášky se těšíme na map@praha1.cz.
Sešla se Pracovní skupina k (pre) matematické gramotnosti
13-4-2017

Sešla se Pracovní skupina k (pre) matematické gramotnosti

Ve středu 5. 4. 2017 od 15:00 proběhlo další z cyklu setkání Pracovních skupin zpracování Místního akčního plánu, tentokrát na téma matematická a prematematická gramotnost. Diskuse se zúčastnila jako host PhDr. Michaela Kaslová z Katedry matematiky a didaktiky matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Atmosféra byla velmi tvůrčí, diskutovalo se o souvislosti MG s ostatními gramotnostmi, přesazích MG do jiných oblastí, metodě profesora Hejného, konstruktivistickém přístupu k výuce atd.  Do závěrečné SWOT analýzy bylo pojmenováno mnoho příležitostí (nejen) pro Prahu 1. Všem zúčastněným ještě jednou děkujeme a těšíme se na další mapácko-matematické setkání.
Zápisy do prvních tříd školní rok 2017/2018
7-3-2017

Zápisy do prvních tříd školní rok 2017/2018

Termíny zápisů do prvních tříd na školní rok 2017/2018 základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 1 naleznete v detailech této aktuality. 
Setkávání pracovních skupin MAP úspěšně zahájeno tématem předčtenářské gramotnosti
6-3-2017

Setkávání pracovních skupin MAP úspěšně zahájeno tématem předčtenářské gramotnosti

Ve středu 22. 2. 2017 v odpoledních hodinách proběhlo první setkání z řady pracovních skupin k tvorbě Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Prahy 1. Cíli prvního kola setkávání pracovních skupin jsou otevřená debata na vybrané téma, získávání informací z praxe a také vytvoření samotné příležitosti pro setkání aktérů vzdělávání dětí a žáků do 15 let a vytvoření nových kontaktů. Díky všem přítomným dámám, ale i pánům, lze považovat cíle pracovní skupiny za splněné. Díky přítomnosti zástupců neziskového sektoru došlo také k propojení nabídky a poptávky, respektive pohledů ze dvou stran.
Zápisy dětí do mateřských škol MČ Praha 1 – školní rok 2017/2018
6-3-2017

Zápisy dětí do mateřských škol MČ Praha 1 – školní rok 2017/2018

Začátkem května probíhají zápisy do mateřských škol MČ Praha 1. Veškeré upřesňující informace k zápisům naleznete na webových stránkách jednotlivých škol.
MAPOVÁNÍ (nejen) se školami – pozvánka k diskusi o stavu vzdělávání v Praze 1
6-2-2017

MAPOVÁNÍ (nejen) se školami – pozvánka k diskusi o stavu vzdělávání v Praze 1

Jak jsme Vás již informovali, MČ Praha 1 zahájila přípravu strategického dokumentu, kterým bude vytýčena společná vize a cíle rozvoje vzdělávání dětí do 15 let ve školkách, školách ale i v dalších organizacích zabývajících se vzděláváním na území Prahy 1. Přijetí dokumentu také umožní čerpání dotačních prostředků.
Dotační program Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha1 v roce 2017
16-1-2017

Dotační program Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha1 v roce 2017

Rada Městské části Praha 1 vyhlásila Dotační program Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha1 v roce 2017. Lhůta pro podání žádostí je od 14. do 31. ledna 2017. Více informací k dotacím a jednotlivé formuláře naleznete v detailech článku.

ZŠ na Praze 1 hledá asistenty pedagoga – NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
11-1-2017

ZŠ na Praze 1 hledá asistenty pedagoga – NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Pro 1. stupeň ZŠ J. Gutha-Jarkovského (Truhlářská 22/1120, 110 00  Praha 1) hledáme asistenty pedagoga na částečný i celý úvazek. Náplň práce: asistence u dětí s Aspergerovým syndromem (dopoledne ve výuce, odpoledne v družině). Požadujeme: odpovídající vzdělání, předchozí zkušenosti jsou výhodou. Nabízíme: odborné vedení a možnost doškolování.
MAPOVÁNÍ (nejen) se školami
9-1-2017

MAPOVÁNÍ (nejen) se školami

Městská část Praha 1 úspěšně předložila projekt do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na tvorbu místních akčních plánů (MAP) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV).
Česko zpívalo koledy
19-12-2016

Česko zpívalo koledy

K této čím dál populárnější akci, kdy se sejdou kolektivy školek, škol, spolků, nebo jen těch, kteří mají rádi české koledy a písničky o Vánocích, se letos, kdy se Česko zpívá koledy konalo ve středu 14. 12., přidaly děti z mateřské školky Národní. Aby mělo zpívání slavnostnější atmosféru, využily k tomu krásně vyzdobený vánoční strom v Platýzu, který mohou obdivovat z oken svých tříd a heren. Moc jim to slušelo a svým zpěvem jistě potěšily i návštěvníky, kteří nakupovali dárky či jen posedávali v kavárničkách. Dětem i učitelkám ze školky děkujeme za pěknou propagaci práce s dětmi v námi zřizovaných mateřinkách.
Benefiční bazar Báry Basikové - nakupte si kousky z šatníků celebrit
16-11-2016

Benefiční bazar Báry Basikové - nakupte si kousky z šatníků celebrit

Přijďte si nakoupit krásné a levné kousky z šatníků našich celebrit! V sobotu 26. listopadu od 11:00 do 16:00 se v prostorách galerie kavárny Louvre na Národní třídě 22 uskuteční Benefiční bazar Báry Basikové. Výtěžek z akce bude věnován žákům s poruchou autistického spektra ZŠ J. Gutha-Jarkovského v Truhlářské ulici. Záštitu nad akcí převzala radní MČ Praha 1 pro oblast školství a občanské společnosti Eva Špačková.
2. námořnický karneval na botelu Albatros
8-11-2016

2. námořnický karneval na botelu Albatros

Městská část Praha 1 a radní pro oblast školství a spolkové činnosti Eva Špačková srdečně zvou všechny piráty a námořníky i jejich rodiče na 2. námořnický karneval na botelu Albatros, který se uskuteční tuto sobotu 12. listopadu od 15:00 do 17:00. Těšit se můžete na kouzelnické vystoupení, výtvarnou dílnu, hudebně-taneční program a drobný dárek pro každého. Přijďte s námi plout na vlně dobré nálady a zábavy!
I v centru Prahy se dá s buzolou hledat poklad
15-9-2016

I v centru Prahy se dá s buzolou hledat poklad

Že hrajete bojovky jenom v lese a o prázdninách nebo na skautských výpravách? V pořádku. Správnou a opravdu dobrou bojovku ale můžete absolvovat i přímo v centru Prahy. Nevěříte? I autor těchto řádků si do těchto dní Střelecký ostrov zrovna s bojovými hrami nespojoval. Nyní však, stejně jako ostatní účastníci, tomu věří a tvrdí, že to je ideální spojení.
Hudebnímu petrskému létu přály počasí i divácká přízeň
13-9-2016

Hudebnímu petrskému létu přály počasí i divácká přízeň

Celkem čtyři sousedské akce vytvořily program letošního „HUDEBNÍHO PETRSKÉHO LÉTA“. Proběhly na multifunkčním hřišti v Parku Lannova na nábřeží Ludvíka Svobody a každou z nich zorganizoval ve spolupráci s radnicí jeden ze spolků či jiných občanských organizací se sídlem v Praze 1. Všechny se mohly pochlubit přízní počasí i velmi pěknou návštěvností.
Stavební úpravy ve školách a na hřištích v průběhu letních prázdnin
14-9-2016

Stavební úpravy ve školách a na hřištích v průběhu letních prázdnin

Už se stává téměř tradicí, že léto v Praze 1 bývá pracovní. Letošní rok tak nebyl v tomto ohledu ničím výjimečný. I letos jsme pracovali na tom, aby se děti měly po prázdninách na co těšit. Co se během prázdnin podařilo pro děti zrealizovat?
Běhejme rádi, běhejme často, běhejme opatrně
8-9-2016

Běhejme rádi, běhejme často, běhejme opatrně

A pak že naše děti neumějí sportovat! Nebo že třeba nerady sportují! Že to není pravda anebo že je třeba děti prostě jen správně motivovat, se mohl přesvědčit každý, kdo přišel ve čtvrtek do parku Kampa, kde se po celý den běhalo, skákalo nebo třeba stříkalo hasičskou hadicí. Zjednodušeně řečeno: na Kampě proběhl prima den. A jak nám řekl jeden malý běžec po proběhnutí cílem, bylo to hustý…
Běžíme do školy
29-8-2016

Běžíme do školy

Městská část Praha 1 zve předškoláky a školáky na sportovně-bezpečnostní akci Běžíme do školy – bezpečně a s pravidly. Akce se uskuteční 8. 9. 2016 v parku na Kampě a kromě běžeckých závodů se můžete těšit na skákací hrad, ukázky práce Městské policie a mnoho dalších zábavných aktivit.
Honba za pokladem
7-9-2016

Honba za pokladem

Městská část Praha 1 pod záštitou radní pro oblast školství a občanské společnosti Mgr. Evy Špačkové si Vás dovolují pozvat na akci Honba za pokladem ve čtvrtek 15. 9. 2016 od 16:00 do 19:00 na Střeleckém ostrově. MČ Praha 1 zve děti, jejich rodiče a prarodiče na poprázdninovou bojovku na Střeleckém ostrově. Přijďte si vyzkoušet svoje znalosti a dovednosti a najděte zlatý poklad! Vstup na akci je zdarma!
Základní školy Prahy 1 otevřely čtrnáct prvních tříd
1-9-2016

Základní školy Prahy 1 otevřely čtrnáct prvních tříd

Školní rok je tady! Více než dva tisíce šest set dětí nastoupilo 1. září do základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 1. V Základních školách Brána jazyků, J. Gutha-Jarkovského, nám. Curieových, Vodičkova a v Malostranské ZŠ na ně čekalo tři sta učitelek a učitelů. Radní Prahy 1 pro školství a občanskou společnost Eva Špačková navštívila při příležitosti zahájení školního roku prvňáčky ze ZŠ J. Gutha-Jarkovského.
Spolkový jarmark 2016 – i v Praze 1 vládne pospolitost
1-9-2016

Spolkový jarmark 2016 – i v Praze 1 vládne pospolitost

Spolky a další neziskové organizace působící na území Městské části Praha 1 se ve čtvrtek sešly na Můstku, aby obyvatelům i návštěvníkům našeho města představily svoji činnost a aby je třeba inspirovaly k zapojení do činnosti nebo k nějaké formě podpory; anebo třeba „jen“ k úvaze, jak pomáhat svému okolí a jak něco udělat pro lidi kolem sebe. Akci s názvem „Spolkový jarmark“ pro ně už podruhé zorganizovala radnice.
Pravidla grantového řízení pro "Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2017"
5-9-2016

Pravidla grantového řízení pro "Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2017"

Rada hlavního města Prahy schválila usnesením č. 1958 ze dne 16. 8. 2016 "Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2017". Lhůta pro podání žádostí je od 19. 9. do 7. 10. 2016.
Poupění STRÝT TYJÁTR
5-9-2016

Poupění STRÝT TYJÁTR

HaF spolek a Městská část Praha 1 srdečně zvou na sedmý ročník festivalu dětských divadelních a tanečních souborů, hudebních orchestrů a kapel, zpěváků, zpěvaček, sborů, uměleckých vystoupení malých divadelních nadšenců Poupění STRÝT TYJÁTR, který se uskuteční v sobotu prvního října od 10 do 18 hodin v parku Kampa. Jako hosté vystoupí i soubory seniorů. Vstupné zdarma!
Rodiny s dětmi oslavily narozeniny Karla IV.
30-8-2016

Rodiny s dětmi oslavily narozeniny Karla IV.

Úterní odpoledne patřilo v parku Kampa malým i starším historikům, kteří vyslyšeli pozvání organizátorů akce s názvem „Karel IV. – Dětské hraní“, jež se uskutečnila v rámci oslav 700. výročí narození nejvýznamnějšího českého panovníka. Uspořádaly ji Nadační fond Mikuláše Daczického z Heslova a Městská část Praha 1. Záštitu jí pak udělili starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký a radní pro školství a občanskou společnost Eva Špačková.
Léto v Petrské čtvrti rozhodně nekončí
23-8-2016

Léto v Petrské čtvrti rozhodně nekončí

Městská část Praha 1 a Nadace Srdce sportu uspořádaly v úterý 23. srpna první díl série sousedských akcí s názvem „HUDEBNÍ PETRSKÉ LÉTO“, které celkem čtyřikrát proběhnou na multifunkčním hřišti v Parku Lannova na nábřeží Ludvíka Svobody. Každou akci uspořádá ve spolupráci s radnicí jedna z neziskových organizací se sídlem v Praze 1.
Spolkový Jarmark Václavské nám. 1.9.2016
15-8-2016

Spolkový Jarmark Václavské nám. 1.9.2016

Městská část Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na  SPOLKOVÝ JARMARK  1. 9. od 15 do 18 hod VE SPODNÍ ČÁSTI VÁCLAVSKÉHO NÁMĚSTÍ. V rámci akce budou mít spolky možnost prezentace své činnosti a dále také možnost seznámit se mezi sebou navzájem. Celou akcí vás provede moderátor Alexander Hemala. Připraveny jsou pro vás i ukázky sborového zpěvu, cvičení tai chi a hudební doprovod. Těšíme se na setkání s vámi!
Hudební Petrské léto v parku Lannova 30.8.2016
15-8-2016

Hudební Petrské léto v parku Lannova 30.8.2016

Městská část Praha 1 pod záštitou radní pro oblast školství a občanské společnosti Mgr. Evy Špačkové a Sdružení taoistického tai chi si Vás dovolují pozvat na akci  HUDEBNÍ PETRSKÉ LÉTO  Park Lannova, nábř. Ludvíka Svobody 30.8.2016 16-20 hod * ODPOLEDNE PRO VŠECHNY VĚKOVÉ SKUPINY 16-18 HODIN * UKÁZKY CVIČENÍ PRO SENIORY CVIČENÍ TAI - CHI * KONCERT 18-20 HODIN POUŤOVÝ ORCHESTR
Hudební Petrské léto v parku Lannova 23.8.2016
15-8-2016

Hudební Petrské léto v parku Lannova 23.8.2016

Městská část Praha 1 pod záštitou radní pro oblast školství a občanské společnosti Mgr. Evy Špačkové a Nadace srdce sportu si Vás dovolují pozvat na akci Hudební Petrské léto, Park Lannova, nábř. Ludvíka Svobody, 23.8.2016 16 -20 hod. * DĚTSKÉ ODPOLEDNE 16-18 HODIN * SPORTOVNÍ SOUTĚŽE DĚTSKÝ AEROBIC POD VEDENÍM ŠÁRKY KOPŘIVOVÉ * SKÁKÁNÍ NA MÍČÍCH HÁZENÍ KROUŽKŮ, BALÓNY, SKÁKACÍ HRAD ODPOLEDNEM PROVÁZÍ KLAUN LUKÝNO  * KONCERT 18-20 HODIN SKUPINA TRIOBEAT

Městská část Praha 1 podpořila příměstský tábor pro malé tenisty
10-8-2016

Městská část Praha 1 podpořila příměstský tábor pro malé tenisty

Dva týdenní turnusy nabízí příměstský tábor „Tenisová akademie“, organizovaný Tenisovou akademií Bálek ve spolupráci se spolkem Sport4active a za podpory Městské části Praha 1. Tábor se koná v pražských Kobylisích a vedou ho zkušení trenéři, kteří se věnují jak dětem, jež už tenis provozují, tak i úplným začátečníkům.
„Střídání stráží“ v Česticích
22-7-2016

„Střídání stráží“ v Česticích

V úterý 19. 7. byl osobně radní pro školství Evou Špačkovou a vedoucí oddělení školství Michaelou Vencovou předán jmenovací dekret nové ředitelce Školy v přírodě a školní jídelny Čestice Mgr. Kateřině Vrškové. Nová paní ředitelka prošla velmi úspěšně konkurzním řízením a má plno plánů jak rozšířit vzdělávací programy specificky zaměřené na místní lidové tradice a přírodní dědictví.
Odstartoval už druhý turnus Dnů mladých hasičů 2016
18-7-2016

Odstartoval už druhý turnus Dnů mladých hasičů 2016

Příměstský tábor pořádaný Sborem dobrovolných hasičů Praha 1 zahájil už druhý turnus. A stejně jako před týdnem i tentokrát prvnímu dni přálo počasí měrou vrchovatou. Malí i velcí hasiči ale doufají, že tímto veškerá podobnost končí a že se nebudou opakovat průtrže mračen z druhé poloviny minulého týdne. Tak jim držme palce, i když moc dobře víme, že i za deště je na hasičském táboře o skvělou zábavu postaráno.
Baráčnická obec provedla slavnostní požehnání praporu
13-7-2016

Baráčnická obec provedla slavnostní požehnání praporu

Na Staroměstském náměstí v kostele svatého Mikuláše bylo při nedělní bohoslužbě dne 1​9. června 2016 provedeno slavnostní požehnání praporu Obce baráčníků Prahy 1 (Starého Města a Josefova) a Prahy 5.
Dny mladých hasičů 2016 – příměstský tábor dobrovolných hasičů Prahy 1
11-7-2016

Dny mladých hasičů 2016 – příměstský tábor dobrovolných hasičů Prahy 1

Tak to je tábor, jak má být – pestrý program, v němž nechybějí dostatek pohybu, nových znalostí i skvělé koupání: zkrátka další ročník příměstského tábora Sboru dobrovolných hasičů Praha 1 s názvem „Dny mladých hasičů 2016“. Pravé vojenské stany, nádherný bazén, tedy pardon – požární nádrž, kterou by ale našim mladým hasičům mohl závidět kdejaký „opravdový plavečák“, a k tomu fungl nové sprchy a toalety. Klobouk dolů, páni hasiči!
Filmová přehlídka ZŠ Brána jazyků: spokojení diváci i vítězný film Konference (s Jackem Rozparovačem)
29-6-2016

Filmová přehlídka ZŠ Brána jazyků: spokojení diváci i vítězný film Konference (s Jackem Rozparovačem)

Do posledního místa zaplněný sál Kina 35 ve Francouzském institutu aplaudoval všem soutěžním snímkům přihlášeným do Filmového TRHáku – přehlídky filmů žáků osmých a devátých tříd Základní školy Brána jazyků. Festivalu, který vstoupil v nové éře konání v kinosále Francouzského institutu do třetího ročníku a definitivně potvrdil svoji kvalitu i oblibu.
Rozloučení se školním rokem
30-6-2016

Rozloučení se školním rokem

Děti ze ZŠ Vodičkova (ale i z jiných škol) to už mají za sebou: s květinami a ve slavnostnějším oblečení si přišly pro vysvědčení, deváťáci navíc občas zamáčkli slzu, protože se po letech rozloučili, a všichni pak svorně vyrazili na prázdniny. Do ZŠ Vodičkova přišla děti pozdravit radní Prahy 1 pro školství a občanskou společnost Eva Špačková, která si rovněž popovídala s loučícími se deváťáky.
Gratulujeme! Ing. Věra Polášková oslavila významné jubileum
1-7-2016

Gratulujeme! Ing. Věra Polášková oslavila významné jubileum

Dlouholetá členka Komise pro výchovu a vzdělávání (KOVV) Ing. Věra Polášková oslavila v uplynulých týdnech své životní jubileum. Popřát a zároveň poděkovat jí za dlouholetou práci ve prospěch školství v Praze 1 přišly radní pro školství a občanskou společnost Eva Špačková a vedoucí oddělení školství Michaela Vencová.
Malé kreslíře z Prahy 1 ocenili potomci Josefa Lady
28-6-2016

Malé kreslíře z Prahy 1 ocenili potomci Josefa Lady

V pátek 24. 6. 2016 se děti z mateřské školy Národní a jejich kamarádi z Řásnovky dočkali opravdu vzácné návštěvy. Přišli za nimi pravnuci Josefa Lady, Martin a Viktor Ladovi, aby je pochválili a také odměnili za umělecká dílka, která děti připravily v rámci projektu „Doba Karla IV. očima dětí Prahy 1“.
Hurá, prázdniny!
29-6-2016

Hurá, prázdniny!

Milé děti, blahopřeji vám k ukončení letošního školního roku, ať už to byl váš první nebo třeba poslední ve školách naší městské části. Věřím, že jste se svými výsledky spokojeni a známky na vysvědčení potěší i vaše rodiče, kteří vás po celý školní rok podporovali ve vašem úsilí.
Děti z „Curieovky“ prožily krásný týden na příměstském táboře
23-6-2016

Děti z „Curieovky“ prožily krásný týden na příměstském táboře

Základní škola nám. Curieových chystá velké změny spojené s náročnou přestavbou půdních prostorů. Proto také v předstihu ukončila stávající školní rok. Řada rodičů, zvláště těch mladších žáků, tak přemýšlela o dalším programu svých dětí. Tento problém jim pomohla vyřešit radnice, která přišla s nabídkou velmi zajímavých volnočasových aktivit.
Jahodové reggae potěšilo obyvatele Kozího plácku
17-6-2016

Jahodové reggae potěšilo obyvatele Kozího plácku

Během úterního podvečera ovládly Kozí plácek jahody ve všech možných i nemožných podobách. V rámci sousedského setkání se zde sešli sousedé a přátelé, aby přivítali léto a blížící se prázdniny jahodovou limonádou, zmrzlinou, bublaninou, koláčem, výtečnými jahodovými knedlíky i sklenkou růžového vína. Byli zde všichni, kteří Kozí plácek milují a mají k němu osobní vztah.
Sdružení Nového Města pražského zvelebilo záhonek na Václavském náměstí
13-6-2016

Sdružení Nového Města pražského zvelebilo záhonek na Václavském náměstí

Členové občanského spolku Sdružení Nového Města pražského vlastními silami zvelebili záhon přímo uprostřed Václavského náměstí. Záhon byl zryt, doplněn zeminou a pod odborným dohledem osázen novými květinami, aby obyvatelům i návštěvníkům Prahy 1 více zpříjemňoval pobyt v centru města. Iniciativu spolku ocenila radní pro školství a spolkovou činnost Eva Špačková. "Velmi mne potěšilo, když jsem viděla, jak díky aktivnímu přístupu spolku působícího v naší městské části prokoukla tato frekventovaná část Václavského náměstí," uvedla paní radní.
Žáci základních a středních škol z Prahy 1 převzali zasloužená ocenění
8-6-2016

Žáci základních a středních škol z Prahy 1 převzali zasloužená ocenění

Dům dětí a mládeže Praha 2 zastoupený ředitelem Mgr. Jánem Rybárikem s podporou radní Městské části Praha 1 pro oblast školství Mgr. Evou Špačkovou zorganizoval slavnostní ceremoniál předávání cen vítězům obvodních kol soutěží - olympiád Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Letošní předávání žákům základních a středních škol z Prahy 1 proběhlo dne 6. června 2016 v důstojném prostředí Brožíkova sálu na Staroměstské radnici.
Jan Neruda přivítal na Petříně děti i jejich rodiče
9-6-2016

Jan Neruda přivítal na Petříně děti i jejich rodiče

Pod dohledem sochy Jana Nerudy, od jehož úmrtí uplyne 22. srpna 125 let, se v neděli odpoledne uskutečnila v krásném prostředí petřínských sadů oslava Dne dětí pod názvem „Hurá na Petřín!“, tentokrát určená celým rodinám.
Informace o prázdninovém provozu jesliček Modré nebe
8-6-2016

Informace o prázdninovém provozu jesliček Modré nebe

Prázdninová provozní doba mezinárodních jesliček Modré nebe je v červenci a v srpnu Po-Pá 8:00-17:00 hod.
Den dětí zaplnil Slovanský ostrov
1-6-2016

Den dětí zaplnil Slovanský ostrov

Tak to Žofín dlouho nezažil! Přesně v devět hodin ráno vběhly na Slovanský ostrov stovky malých capartů v reflexních vestičkách a s baťůžky, ke kterým se postupně přidali i větší školáci, aby si společně užili svůj krásný den – Den dětí, jehož oslavy pro ně připravila Městská část Praha 1. A aby si také připomněli „narozky“ nejvýznamnějšího českého panovníka Karla IV.
Pozvánka na tradiční Dětský den na Žofíně 1. června
23-5-2016

Pozvánka na tradiční Dětský den na Žofíně 1. června

Městská část Praha 1 pod záštitou radní pro školství Evy Špačkové, zve všechny děti z Prahy 1 na tradiční Den dětí na Žofíně.
Školáci ze ZŠ Brána jazyků hostí svoje francouzské přátele
17-5-2016

Školáci ze ZŠ Brána jazyků hostí svoje francouzské přátele

Týden v českých rodinách tráví žáci z Collège Claude Debussy ze Saint Germain-en-Laye nedaleko Paříže, kteří přijeli na pozvání partnerské Základní školy Brána jazyků na návštěvu Prahy 1. V úterý zavítali na Staroměstskou radnici, kde byli nejen slavnostně přijati, ale navíc si prohlédli i důstojné a krásné radniční prostory.
Informace o prázdninovém provozu MŠ MČ Praha 1
16-5-2016

Informace o prázdninovém provozu MŠ MČ Praha 1

Po dohodě s ředitelkami MŠ byl stanoven prázdninový provoz
Doba Karla IV. očima dětí Prahy 1
3-5-2016

Doba Karla IV. očima dětí Prahy 1

Galerie 1 nabízí v těchto dnech krásnou výstavu, v níž hlavní role hrají děti, mladí lidé a Karel IV. Výstavu výtvarných prací i výsledků projektového pátrání žáků a studentů z mateřských, základních a středních škol v Praze 1, která se koná při příležitosti 700. výročí narození Karla IV. a kterou je v Galerii 1 ve Štěpánské 47 možné zhlédnout do 14. května. Tak si pospěšte.
Výstava "Doba Karla IV. očima dětí Prahy 1"
25-4-2016

Výstava "Doba Karla IV. očima dětí Prahy 1"

Městská část Praha 1 si vás dovoluje pozvat na výstavu výtvarných děl dětí z mateřských, základních i středních škol na Praze 1 „Doba Karla IV. očima dětí Prahy 1“.
Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa
15-4-2016

Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

Rada městské části Praha 1 vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Škola v přírodě a školní jídelna Čestice.

Čeští školáci hostí francouzské přátele
15-4-2016

Čeští školáci hostí francouzské přátele

Slavnostního uvítání se ve středu dostalo studentům a žákům z jihofrancouzského města Nîmes a jejich českým přátelům ze ZŠ Brána jazyků, kteří se o ně během jejich výměnného pobytu v Praze starají. A jak jsme se dozvěděli, tak vzorně. České i francouzské školáky přivítala na Staroměstské radnici radní Prahy 1 pro školství a občanskou společnost Eva Špačková.
Mít otevřeno – a nejen dnes
10-4-2016

Mít otevřeno – a nejen dnes

Divadlo ABC nabídlo v neděli odpoledne jedinečný zážitek – veřejné komponované vystoupení Studia Oáza s názvem „Dnes otevřeno“. Studio Oáza je kulturním centrem pro lidi s mentálním postižením, které dlouhodobě podporuje kromě jiných i Městská část Praha 1.
Mateřské školy přivítaly nové předškoláky
7-4-2016

Mateřské školy přivítaly nové předškoláky

Šestý a sedmý dubnový den byly v kalendářích mnoha rodin už dlouho dopředu pečlivě zakroužkované. A aby také ne, když se v sedmi mateřských školách zřizovaných Městskou částí Praha 1 konaly zápisy a v ulicích bylo během celého odpoledne možné potkávat maminky či celé rodiny se svátečně oblečenými dětmi, spěchající do některé z našich krásných mateřinek.
Městská část Praha 1 ocenila nejlepší pracovníky škol
22-3-2016

Městská část Praha 1 ocenila nejlepší pracovníky škol

Nejlepší pedagogické a nepedagogické pracovníky z mateřských a základních škol Prahy 1 čekalo v úterý v Kaiserštejnském paláci slavnostní ocenění. Na návrh vedení jednotlivých škol jim je předali představitelé Městské části Praha 1. Do Síně slávy byla in memoriam uvedena paní učitelka Miluše Musilová.
Sousedé z Kozího plácku oslavili příchod jara
31-3-2016

Sousedé z Kozího plácku oslavili příchod jara

Příchod jara se rozhodli oslavit obyvatelé z okolí Kozího náměstí v úterý 22. března, tedy dva dny po příchodu astronomického jara. Uskutečnilo se zde první sousedsko-přátelské setkání, které uspořádali místní obyvatelé za podpory MČ Prahy 1.
V MŠ Opletalova se diskutovalo na téma inkluze
31-3-2016

V MŠ Opletalova se diskutovalo na téma inkluze

V integrované mateřské škole v Opletalově ulici se sešly radní pro školství Městské části Praha 1 Eva Špačková (ODS) a poslankyně Poslanecké sněmovny ČR Mgr. Nina Nováková (TOP 09), která se dlouhodobě zabývá školstvím a jeho palčivými otázkami – inkluzí a šikanou ve školách. Hostitelkou byla ředitelka školky Jitka Enderst Moravcová, která návštěvu nejprve provedla po školce, kde paní poslankyně předala dětem dárky a podrobně se seznámila s provozem MŠ.
Ukázková hodina pro ředitelky a učitelky mateřských škol Prahy 1
29-3-2016

Ukázková hodina pro ředitelky a učitelky mateřských škol Prahy 1

Ve středu 16. března se odehrálo něco nezvyklého ve třídě 1. B v ZŠ Brána jazyků v budově ve Vojtěšské ulici. Na pozvání radní pro školství Evy Špačkové se sešly zájemkyně z našich mateřských škol, aby se podívaly, jak se učí matematika metodou prof. Hejného v prvním ročníku.
Žáci z Ebernu obdivovali krásy Prahy 1
18-3-2016

Žáci z Ebernu obdivovali krásy Prahy 1

V rámci výměnných jazykových pobytů ZŠ Brána jazyků navštívili v týdnu od 13. do 18. března Prahu 1 žáci z gymnázia v německém Ebernu. Za městskou část oficiálně přivítala žáky i pedagogy radní pro oblast školství Eva Špačková.
D-DUR (Den dětí, učitelů a rodičů)
11-3-2016

D-DUR (Den dětí, učitelů a rodičů)

Městská část Praha 1 vás zve na zábavně vzdělávací akci pro děti, rodiče a učitele s názvem D-DUR s podtitulem Dva roky prázdnin.
Školy využívají jarní prázdniny k opravám
4-3-2016

Školy využívají jarní prázdniny k opravám

Ani během jarních prázdnin nezejí naše školní budovy prázdnotou. Školy využívají volna k opravám a novým investicím, jak se ostatně na vlastní oči přesvědčila také radní pro školství Eva Špačková (ODS). Ta během své návštěvy v ZŠ Brána jazyků za doprovodu ředitele školy Mgr. Petra Tlustého osobně zkontrolovala všechny realizované opravy. A na jaké změny se mohou žáci po prázdninách těšit?
Pozvánka na Hasičský bál
3-3-2016

Pozvánka na Hasičský bál

Sbor dobrovolných hasičů Praha 1 si vás dovoluje pozvat na Hasičský bál v Malostranské besedě, který se bude konat 19. března 2016 od 19:00 hodin.
Dětské prázdninové radovánky
3-3-2016

Dětské prázdninové radovánky

Jarní prázdniny jsou v plném proudu a většina školních dětí je tráví se svými rodiči na horách. Pro ty nejmenší, které musely zůstat o prázdninách v Praze, připravila nadace Pražské děti ve spolupráci s Městskou částí Praha 1 již tradičně zábavnou akci s názvem „Dětské prázdninové radovánky“. Zúčastnily se jí děti z mateřských škol Masná, Revoluční a Národní.
Bezplatné setkávání rodičů s psychology
1-3-2016

Bezplatné setkávání rodičů s psychology

Novoměstská radnice připravila bezplatný pravidelný program pro rodiny s dětmi Setkávání rodičů s psycholožkou. Na společném setkání se maminky a tatínkové budou moci volně ptát zkušených psycholožek na své trable ve výchově dětí.
Malostranská beseda nabídne dětem multimediální projekt Trnkova Zahrada 2
1-3-2016

Malostranská beseda nabídne dětem multimediální projekt Trnkova Zahrada 2

V Galerii Malostranská beseda na Malostranském náměstí byl zahájen multimediální projekt Trnkova Zahrada 2, jehož autory jsou výtvarníci Jan a Matyáš Trnkovi. Jeho cílem je oživit jednu z nejznámějších dětských knih Jiřího Trnky a zároveň přinést dětem alternativní možnost rozvíjení jejich fantazie a formování vkusu zábavnou formou.
Praha 1 učí děti sportovat
23-2-2016

Praha 1 učí děti sportovat

Více než tři tisícovky dětí z mateřských a základních škol Prahy 1 se zapojily do projektu „Praha 1 naučí děti plavat, bruslit a sportovat“, který za vydatné dotační podpory Městské části Praha 1 zorganizovaly Nadace Pražské děti a Beachclub Strahov. Projekt dětem nabídl tzv. pískování, bruslení a plavání. Jeho zatím poslední ročník, který odstartoval v loňském lednu, vyvrcholil toto úterý na ledové ploše sportovního areálu „Na Františku“.
Základní školy v Praze 1 přijmou 396 prvňáčků
23-2-2016

Základní školy v Praze 1 přijmou 396 prvňáčků

V polovině ledna začaly v České republice zápisy do prvních tříd základních škol a nejinak tomu bylo i v Praze 1. Stejně jako uplynulé roky, i tento rok dlouhé zástupy budoucích prvňáčků s rodiči potvrdily, že o základní školy na území Městské části Praha 1 je veliký zájem.
Děti, přijďte si během jarních prázdnin zabruslit!
17-2-2016

Děti, přijďte si během jarních prázdnin zabruslit!

Všechny děti i rodiče z první městské části mohou v období jarních prázdnin, které tento rok připadají na termín 29. 2. - 4. 3. 2016, využít ledovou plochu veřejného sportoviště "Na Františku" a přijít si zabruslit.
Radnice zrekonstruuje další sportoviště
18-2-2016

Radnice zrekonstruuje další sportoviště

Sportovní areál v Masné ulici pořádně prokoukne. Oblíbené sportoviště, které má díky velkému zájmu všech generací, od mateřských škol po sportující seniory, neustále nabitý „rozvrh“, už po letech věrné služby potřebuje nutné opravy a vylepšení. A pomůže mu k tomu „někdo“, od koho jsme zvyklí čekat spíše problémy, a ne skutečnou pomoc – a to hazard…
Praha 1 má nové hokejisty i krasobruslaře
19-2-2016

Praha 1 má nové hokejisty i krasobruslaře

Úctyhodných čtyřiapadesát diplomů podepsali radní Prahy 1 Eva Špačková a legendární hokejista a vítěz naganské olympiády Josef Beránek. A přestože jim to dalo zabrat, určitě nelitovali, protože účastníci bezplatného hokejového kurzu, uspořádaného za podpory radnice spolkem Sport4active, si diplom spolu s dárkem od radnice určitě zasloužili.
Také školy na území Prahy 1 oslaví sedmisté výročí narození Karla IV.
1-2-2016

Také školy na území Prahy 1 oslaví sedmisté výročí narození Karla IV.

Celá Česká republika bude v tomto roce žít událostmi okolo oslav sedmistého výročí narození Karla IV.  Ani Praha 1 nezůstane pozadu, vždyť kde jinde než právě na území Prahy 1 je cítit přítomnost Otce vlasti téměř na každém kroku.
Curieovku čeká velká změna
20-1-2016

Curieovku čeká velká změna

Sedm nových světlých učeben, tři kabinety pro vyučující a moderní sociální zařízení – to vše by mělo do konce tohoto roku vzniknout na tisícovce čtverečních metrů půdního prostoru v budově ZŠ nám. Curieových. Než k tomu ale dojde, stojí před všemi – radnicí, základní školou a stavebními odborníky – velký kus náročné práce.
Zápisy do základních škol odstartovaly
18-1-2016

Zápisy do základních škol odstartovaly

Indiáni a indiánská stezka čekali na budoucí prvňáčky ve Vojtěšské ulici, kde sídlí jedna z budov ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky. Zápis tam totiž už dlouhá léta není nějakou „úředničinou“. Každoročně se o to starají děti z pátých tříd, pro které je tak, stejně jako pro příchozí děti, zápis velkým zážitkem, na který se dlouho připravují. Na zápisy se ale pečlivě připravují ve všech školách zřizovaných Prahou 1.
Galerie na schodech představuje novoroční přání dětí z Prahy 1
12-1-2016

Galerie na schodech představuje novoroční přání dětí z Prahy 1

Tiskové a komunikační centrum radnice ve Vodičkově ulici zažilo v úterý nával jako už dlouho ne. Konaly se tam totiž vernisáž výstavy vítězných dětských výtvarných prací a ocenění jejich autorů zároveň. Ti se zapojili do soutěže vyhlášené Městskou částí Praha 1 a jejich úkolem bylo nakreslit novoroční přání PF. Oceněná díla a zhruba šedesátku dalších je nyní možné zhlédnout v zadní části vestibulu radnice, kde vznikla netradiční „Galerie na schodech“.
Také Kozí plácek přivítal adventní zpívání
16-12-2015

Také Kozí plácek přivítal adventní zpívání

Vkusně ozdobený smrček sice už nějaký čas zdobí Kozí plácek, ale to pravé krásné adventní zpívání tomuto půvabnému místu dosud chybělo. Ale jen do středy 16. prosince, kdy se i tady – v režii Městské části Praha 1 – rozezněly vánoční melodie. A ne ledajaké…
Adventní zpívání zaplnilo Petrské náměstí
9-12-2015

Adventní zpívání zaplnilo Petrské náměstí

Stejně jako Petrské náměstí a celá čtvrť v posledních letech pomalu, ale jistě prokoukávají, tak se i zdejší sousedská setkání mohou pochlubit stále vřelejším přijetím a vzrůstající návštěvností. Mohou za to bezpochyby jak pozornost radnice, tak i činorodost a zápal členů Spolku přátel Petrské čtvrti. A potvrdilo to i středeční adventní zpívání na Petrském náměstí.
Na Františku se bruslí! Hurá tam!
4-12-2015

Na Františku se bruslí! Hurá tam!

Ke správné zimě patří sníh, mrazivé teploty a samozřejmě i led. Sníh zatím v Praze 1 nemáme (on tu stejně nikdy dlouho nevydrží), s teplotami to je prozatím dost rozpačité, ale led, opravdový LED už máme!!! A to na hřišti na Františku, kde se už naplno rozjela bruslařská sezona.
Do Karmelitské se Mikuláš rád vrací
4-12-2015

Do Karmelitské se Mikuláš rád vrací

Tak jako každý rok i letos se Mikuláš rozhodl, že navštíví děti z Malostranské ZŠ v Karmelitské ulici. A nikdo se mu nemůže divit: tak krásnou budovu – a krásně vyzdobenou – už je vidět většinou jen v pohádkových knížkách, paní učitelky jsou prima a děti, které do ní chodí, jsou velmi šikovné a vždy Mikuláše, anděla a čerta mile uvítají.
Staroměstské náměstí přivítalo děti i Mikuláše
4-12-2015

Staroměstské náměstí přivítalo děti i Mikuláše

Městská část Praha 1 a Nadace Pražské děti pozvaly děti z mateřských a základních škol, ze školních družin i z domovů na mikulášský den plný zábavy, soutěží, písniček, radosti a hlavně mikulášské nadílky. A bylo plno. Plno bylo také skvělé zábavy.
Besedy o zdravém stravování dětí vyvrcholily na ZŠ nám. Curieových
2-12-2015

Besedy o zdravém stravování dětí vyvrcholily na ZŠ nám. Curieových

Přední český dietolog Petr Havlíček absolvoval v uplynulých týdnech sérii besed v jídelnách základních škol Prahy 1, jejichž tématy byly stravování a životní styl našich dětí. Setkání určená rodičům dětí z mateřských a základních škol i široké veřejnosti iniciovala radní pro školství Prahy 1 Eva Špačková.
Sousedé z Vojtěšské čtvrti se sešli na adventním zpívání
2-12-2015

Sousedé z Vojtěšské čtvrti se sešli na adventním zpívání

Advent už zavítal i do Vojtěšské čtvrti, kde se na náměstí mezi Vojtěšskou a Pštrossovou ulicí sešli ve středu v podvečer zdejší obyvatelé, aby za doprovodu vánočních písní a divadla pro děti přivítali advent. Adventní zpívání z cyklu Sousedských setkání pro ně připravila Městská část Praha 1.
Radnice pozvala pedagogy na komedii „Úča musí pryč!“
1-12-2015

Radnice pozvala pedagogy na komedii „Úča musí pryč!“

Více než čtyři stovky pedagogických i nepedagogických pracovníků základních a mateřských škol dorazily v úterý večer do Divadla Palace, kam je na tradiční předvánoční divadelní představení pozvala Městská část Praha 1. I letos byl výběr předváděného „kusu“ předmětem pečlivých úvah. A výsledek? Komedie Lutze Hübnera „Úča musí pryč!“
Svatý Mikuláš patron školních dítek - pátek 4. 12. 2015 od 10:00 do 17:00 v parku za Staroměstskou radnicí
1-12-2015

Svatý Mikuláš patron školních dítek - pátek 4. 12. 2015 od 10:00 do 17:00 v parku za Staroměstskou radnicí

Milé děti, Městská Část Praha 1 a Nadace Pražské děti vás zvou na mikulášský den plný zábavy, soutěží a také bohaté nadílky.  Pimprlové divadlo „Pohádka z krabice" - Vánoční zpěvohraní a vyhlášení nejhezčího andílka a nejroztomilejšího Čertíka - Dětská rocková kapela ZŠ Vodičkova Masakrózní hustec - DJ, zábavné soutěže, mikulášská nadílka a focení s Mikulášem a jeho pomocníky - Taneční vystoupení - Mikulášské electric boogie a další. Těšíme se na vás!
Francie ocenila paní učitelku Markétu Šafránkovou
26-11-2015

Francie ocenila paní učitelku Markétu Šafránkovou

Řád akademických palem obdržela od Francouzské republiky dlouholetá učitelka francouzštiny v ZŠ Brána jazyků Markéta Šafránková. Jedno z nejstarších francouzských vyznamenání pro civilní osoby je udělováno za zásluhy ve vzdělání, vědě a kultuře. Řád byl založen císařem Napoleonem roku 1808.
Místa utrpení, smrti a hrdinství - vězni z českých zemí v nacistických koncentračních táborech
25-11-2015

Místa utrpení, smrti a hrdinství - vězni z českých zemí v nacistických koncentračních táborech

Královská kanonie premonstrátů na Strahově spolu s Městskou částí Praha 1, Historickou skupinou Osvětim a Památníkem Terezín zvou na výstavu Místa utrpení, smrti a hrdinství - vězni z českých zemí v nacistických koncentračních táborech. Výstava bude zahájena 10. prosince 2015 v 17:00 v chodbě u Letního refektáře kláštera na Strahově, Strahovské nádvoří 1, Praha 1 (vstup do Strahovské obrazárny z nádvoří "U lva"). Otevřena bude poté denně od 11. prosince 2015 do 31. ledna 2016 od 9:30 do 11:30 a od 12:00 do 17:00. Výstava je vhodná i pro školy.
Výtvarná soutěž PF 2016
19-10-2015

Výtvarná soutěž PF 2016

Základní škola Vodičkova a oddělení školství MČ Praha 1 vyhlašují výtvarnou soutěž pro děti mateřských škol, žáky I. stupně a žáky II. stupně základních škol na téma PF 2016. Termín uzávěrky soutěže: 20. 11. 2015
Pojďme změnit stravovací návyky dětí
4-11-2015

Pojďme změnit stravovací návyky dětí

Městská část Praha 1 zahájila sérii besed, jejichž tématem jsou stravování a životní styl našich dětí a hlavně pak způsoby, jak je upravit tak, abychom je mohly označit za ZDRAVÉ. Setkání jsou určena rodičům dětí z mateřských a základních škol i dalším zájemcům z řad široké veřejnosti a vedou je radní Prahy 1 Eva Špačková a přední český dietolog Petr Havlíček.
I italština prochází žaludkem
3-11-2015

I italština prochází žaludkem

Už třetí měsíc úspěšně funguje nový česko-italský vzdělávací program ZŠ Jiřího Gutha-Jarkovského, který je zatím vyučován v prvním a šestém ročníku. Děti zvládají italštinu jak prostřednictvím klasické jazykové výuky, tak česko-italskou výukou předmětů jako například zeměpis, občanská výchova či dějepis. A protože nejen láska, ale i italština procházejí žaludkem, vypravily se děti do italské pekárny a restaurace.
Škola bezpečného internetu pro pedagogy
5-11-2015

Škola bezpečného internetu pro pedagogy

Národní centrum bezpečnějšího internetu pořádá odborný seminář „Škola bezpečného internetu pro pedagogy“ pro řídící a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, jehož tématem je výchova k bezpečnému a etickému užívání internetu a informačních a komunikačních technologií na ZŠ a SŠ. Termín pro pedagogy škol zřizovaných na území městské části Praha 1 je 24. listopadu 2015, od 9:00 do 16:50 hodin. 
Besedy o zdravém stravování dětí
29-10-2015

Besedy o zdravém stravování dětí

Městská část Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na besedy s předním českým dietologem Petrem Havlíčkem, který má za sebou již 20letou praxi v oblasti výživy a zdravého životního stylu. Besedy se uskuteční na půdě základních škol Prahy 1 ZDARMA vždy od 17:00 hod. a jejich tématem bude zdravé stravování a životní styl dětí. Těšíme se na setkání s vámi!
ZUŠ Biskupská oslavuje v Galerii 1 sedmdesáté narozeniny
27-10-2015

ZUŠ Biskupská oslavuje v Galerii 1 sedmdesáté narozeniny

O její historii i současnosti a hlavně o šikovnosti těch, kterým se věnuje. O tom všem je výstava v Galerii 1, kterou se představuje Základní umělecká škola Biskupská, jež letos oslavuje sedmdesáté narozeniny. Velmi pěknou expozici je možné zhlédnout ve Štěpánské 47 do 6. listopadu, a to od úterý do pátku, vždy od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin, a v sobotu od 10 do 14 hodin. Vstup je tradičně zdarma.
Děti z Vojtěšské vyrazily do Afriky
19-10-2015

Děti z Vojtěšské vyrazily do Afriky

Prvňáčci ze Základní školy Brána jazyků ve Vojtěšské ulici, přesněji děti z 1. B, se 19. října vydali do Afriky. A aby na to nebyli sami, mohli si s sebou vzít svoje maminky a tatínky. Ano, správně tušíte, že ten výlet, navíc jednodenní, nebyl skutečný, ale pomyslný, avšak i tak stál opravdu za to. To nám věřte.
23. ročník ankety ZLATÝ ÁMOS
21-10-2015

23. ročník ankety ZLATÝ ÁMOS

Neváhejte a nominujte svou oblíbenou učitelku nebo oblíbeného učitele do 23. ročníku ankety ZLATÝ ÁMOS NEJOBLÍBENĚJŠÍ UČITEL ČESKÉ REPUBLIKY 2015/2016. Příjem přihlášek končí 31. prosince 2015.

Historický dům by se mohl proměnit na DDM MČ Praha 1
20-10-2015

Historický dům by se mohl proměnit na DDM MČ Praha 1

Dne 14.10. 2015 proběhla návštěva objektu Truhlářská 8, které se zúčastnili zástupci Pracovní skupiny pro zřízení DDM MČ Praha 1 a přizvaní členové Komise pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 1. Historický dům by se mohl v budoucnu proměnit na volnočasové centrum uprostřed Prahy sloužící dětem a jejich rodičům, ale třeba i dospělým a senoirům, takový je záměr Mgr. Evy Špačkové, radní pro školství, občanskou společnost a spolky.
Galerie Perla zve na víkendové výtvarné workshopy
15-10-2015

Galerie Perla zve na víkendové výtvarné workshopy

Galerie Perla pořádá víkendové výtvarné workshopy pro děti a jejich rodiče z Prahy 1, a to 16. a 17. 10 2015 na téma Malostranská zákoutí v různých výtvarných technikách, 20. a 21. 11. 2015 na téma Andělé a 27. a 28. 11. 2015 na téma Adventní svícen vždy od 14:00 do 17:30 hod.
Celoměstské programy podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2016
14-10-2015

Celoměstské programy podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2016

Hlavní město Praha vyhlašuje usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2336 ze dne 29. 9.  2015 "Celoměstské programy podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy na rok 2016". Lhůta pro podání žádostí je od 02. 11. do 30. 11. 2015.
Tajemství Čtyřlístku odhaleno v Galerii GUD
14-10-2015

Tajemství Čtyřlístku odhaleno v Galerii GUD

V pražské Galerii umění pro děti GUD bude v pátek 16. října zahájena interaktivní výstava na počest významného jubilea 600 - stého vydání dětského časopisu Čtyřlístek. Součástí výstavy bude mnoho doprovodných programů - víkendové workshopy, divadelní představení “Čtyřlístek v pohádce”, vánoční dílny, výlety za poznáním historické Prahy a další. Výstava potrvá od 16. října do 23. prosince 2015 v  Galerie umění pro děti GUD, nám. Franze Kafky 24/3, Praha 1
Sportovní areál Na Františku uzavřen
14-10-2015

Sportovní areál Na Františku uzavřen

Vážení návštěvníci, z důvodu  rekonstrukce hřiště, která začíná dnes, tedy 14. 10. 2015,  bude po dobu probíhajících prací z bezpečnostních důvodů celý areál uzavřen. Z tohoto důvodu se nemohou konat páteční tréninky pro mládež pod záštitou P1. Po ukončení rekonstrukce bude areál připravován na zimní provoz bruslení.
Slavnosti Petřínské pálenky 2015
4-10-2015

Slavnosti Petřínské pálenky 2015

Láska prochází žaludkem, říká se. Na Petříně to je ale díky Karlu Hynku Máchovi (a nejen jemu) přeci jen trochu komplikovanější. A aby to bylo ještě složitější, jednou do roka si tam zamilovaní mohou své city stvrdit čerstvým jablečným moštem a hlavně pak pálenkou – Petřínskou pálenkou, již tam občanstvo Prahy 1 každoročně vespolek oslavuje.
Školáci i předškoláci z Prahy 1 vyrazili zdarma na Večerníčkovu výstavu
23-9-2015

Školáci i předškoláci z Prahy 1 vyrazili zdarma na Večerníčkovu výstavu

AKTUALIZOVÁNO! Nová fotogalerie ke stažení! Večerníček slaví 50. narozeniny – a to s velkou parádou! A protože se mu „narozky“ vydařily a dětem i dospělým se výstava, která se při té příležitosti koná, líbí, můžete ji navštívit až do 27. září, protože byla pro velký zájem prodloužena. A děti z mateřských a základních škol Prahy 1 navíc od své radnice dostaly bezva dárek – bezplatný vstup do Musea Kampa i do Valdštejnské jízdárny, kde narozeninová expozice probíhá.
Spolky z Prahy 1 odvádějí velký kus práce
16-9-2015

Spolky z Prahy 1 odvádějí velký kus práce

Ovocný trh jako by se ve středu vrátil ke svému původnímu účelu, kterému sloužil od třináctého do počátku dvacátého století. Jen ovoce vystřídala nabídka volnočasových, vzdělávacích a jiných obecně prospěšných aktivit, služeb a akcí a místo trhovkyň v širokých sukních a s mocnými hlasy ozdobili náměstí za Stavovským divadlem pěkné stánky a v nich sympatické ženy a muži.
I v centru metropole se dá běhat – bezpečně a s nadšením
3-9-2015

I v centru metropole se dá běhat – bezpečně a s nadšením

Tolik napětí, fandění, nadšení a sportovního nasazení park na Kampě dlouho nezažil. Městská část Praha 1 tam totiž ve spolupráci s Městskou policií, společností Prague Triathlon a organizacemi Sport4active a Prevence dětem uspořádala zábavné, sportovní a hlavně poučné odpoledne s názvem „Běžíme do školy – bezpečně a s pravidly“.
Nový vzdělávací program otevírá dětem možnost studia v zahraničí
1-9-2015

Nový vzdělávací program otevírá dětem možnost studia v zahraničí

Základní škola Jiřího Gutha-Jarkovského, zřizovaná Městskou částí Praha 1, otevřela od nového školního roku unikátní česko-italský vzdělávací program. Výuka probíhá v jedné první a v jedné šesté třídě. Ředitelkou základní školy a zároveň osmiletého gymnázia je PhDr. Jitka Kendíková.
Školní rok začal slavnostně
1-9-2015

Školní rok začal slavnostně

Nový školní rok 2015/2016 je tady! Slavnostně vyzdobené školy a třídy přivítaly po prázdninách slavnostně naladěné děti, zejména pak prvňáčky, a výuka trvající deset měsíců tak mohla začít. V ZŠ náměstí Curieových pak byl první školní den přeci jen slavnostnější než jinde: kromě pana starosty Lomeckého a paní radní Špačkové tam totiž na návštěvu zavítal i prezident Miloš Zeman.
Unikátní program vzdělává děti v češtině, italštině i angličtině
1-9-2015

Unikátní program vzdělává děti v češtině, italštině i angličtině

Základní škola Jiřího Gutha-Jarkovského zahájila nový česko-italský program. Od začátku školního roku 2015/2016 otevřela jednu první a jednu šestou česko-italskou třídu s vícejazyčným vzdělávacím programem. Zahájení nového školního roku se v této škole v Klimentské a Truhlářské ulici zúčastnil i zástupce starosty Prahy 1 Richard Bureš.
Praha chce být pro děti bezpečná
30-8-2015

Praha chce být pro děti bezpečná

Už pátý ročník bezpečnostní, kulturní a charitativní akce „Praha dětem“ se uskutečnil v neděli v dolní části Václavského náměstí. Šestihodinový program byl plný písniček, tance, soutěží i zajímavého povídání a poučení. Zúčastnila se ho řada osobností z kultury, sportu i z oblasti prevence bezpečnosti. Svoji záštitu akci udělil starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký.
Školní jídelna Karmelitská a školní jídelna Uhelný trh přijme nové pracovníky
26-8-2015

Školní jídelna Karmelitská a školní jídelna Uhelný trh přijme nové pracovníky

ŠJ Karmelitská a ŠJ Uhelný trh - pracoviště Dušní přijme kuchařku a pomocnou sílu na hlavní pracovní poměr. Nástup možný ihned.
Letní tábor neslyšících skautů Potkani
21-8-2015

Letní tábor neslyšících skautů Potkani

53. skautský oddíl neslyšících Potkani uspořádal letní týdenní indiánský tábor pro děti, který je vyvrcholením celoročního programu. Tábor se konal od 6. do 12. července ve Středočeském kraji u vesnice Slověnice. Podívejte se, zda opět bojovali s bílými tvářemi, nebo tentokrát měli v táboře klid.
Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy pro rok 2016
24-8-2015

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy pro rok 2016

Hlavní město Praha vyhlašuje usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1805 ze dne 21. 7. 2015 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2016
Organizace školního roku 2015/2016
21-8-2015

Organizace školního roku 2015/2016

Informace nejen pro rodiče o organizaci školního roku 2015/2016.
Výstava prací dětí mateřských a základních škol v rámci projektu hlavního města Prahy
11-8-2015

Výstava prací dětí mateřských a základních škol v rámci projektu hlavního města Prahy

Vážení pedagogové, milé děti, děkujeme vám všem za aktivní účast ve výtvarné soutěži „Namaluj obrázek hasiče, policisty a záchranáře“, která byla vyhlášena v rámci projektu Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku pod záštitou Mgr. Evy Špačkové radní MČ Praha 1 pro oblast školství a občanské společnosti. Dovolte nám, abychom se s vámi podělili o výstavu, kterou naleznete v průchodu budovy Městské části Praha 1, kde si budete moci prohlédnout všechny soutěžní obrázky.
Také děti z Prahy 1 vyrazily na letní tábory
16-7-2015

Také děti z Prahy 1 vyrazily na letní tábory

Oddíly Českého svazu ochránců přírody Origanon a Lacerta a skautský oddíl neslyšících dětí Potkani strávily v červenci krásné dny na letních táborech. Zatímco Potkani byli u Slověnic, členové oddílu Origanon tábořili u Nové Cerekve a děti z Lacerty prožívaly řadu dobrodružství nedaleko Chotětic. Všechny tři tábory se uskutečnily i díky finanční podpoře Městské části Praha 1.
Děti z Řásnovky vyhrály výtvarnou soutěž
23-6-2015

Děti z Řásnovky vyhrály výtvarnou soutěž

Celkem 46 pražských i mimopražských mateřských škol se s 211 obrázky zúčastnilo soutěže „Namaluj obrázek hasiče, policistu a záchranáře“. Tu vyhlásil v rámci projektu „Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku“ spolek Prevence dětem a první cena putuje do Mateřské školy Řásnovka z Prahy 1. Gratulujeme!
I děti z MŠ Masná pomohly Švédům ke zlatu
30-6-2015

I děti z MŠ Masná pomohly Švédům ke zlatu

Mistrovství Evropy ve fotbale do 21 let, pořádané v České republice, vyvrcholilo poslední červnový den finálovým zápasem v pražském Edenu. Švédové, tým, který byl před šampionátem obecně považován za outsidera, dotáhli svoji spanilou jízdu do konce a domů si odvezli historicky první zlato, když ve finále porazili favority z Portugalska. Palce jim – a nejen při tomto zápase – drželi děti a pracovníci z Mateřské školy Masná.
První vysvědčení a hurá na prázdniny
26-6-2015

První vysvědčení a hurá na prázdniny

Osmdesáti sedmi prvňáčky ve třech prvních třídách se v právě skončeném školním roce mohla pochlubit ZŠ náměstí Curieových. V pátek si tito žáci přišli pro svá první vysvědčení. Děti z první zelené, tedy 1. Z, ho navíc dostaly na dvoře školy z rukou paní třídní učitelky, paní ředitelky a také radní pro školství Prahy 1 Evy Špačkové.
ZŠ Vodičkova uspořádala úspěšný projektový den o Evropě
25-6-2015

ZŠ Vodičkova uspořádala úspěšný projektový den o Evropě

Přes řadu starostí a problémů, o kterých zejména v poslední době slyšíme ze všech stran, je Evropa krásný kontinent, který naší zemi i každému z nás dává nemálo příležitostí, zejména pak našim dětem. A na ty se zaměřil speciální workshopový den s názvem „Evropa hrou“, uspořádaný po celý čtvrtek ZŠ Vodičkova ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce, příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
FOTBALOVÉ A BASKETBALOVÉ TRÉNINKY
13-5-2015

FOTBALOVÉ A BASKETBALOVÉ TRÉNINKY

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 Vás zve na "FOTBALOVÉ A BASKETBALOVÉ TRÉNINKY" pod vedením kvalifikovaných trenérů. Těšíme se na vás již tento pátek 15. května 2015 od 14:00 do 15:00 na hřišti Na Františku a pak i každý další pátek až do konce školního roku. TRÉNINKY JSOU PRO DĚTI Z PRVNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI ZCELA ZDARMA!
Maturanti z „Truhly“ dostali maturitní vysvědčení
3-6-2015

Maturanti z „Truhly“ dostali maturitní vysvědčení

Padesáti sedmi úspěšnými maturanty se letos může pochlubit Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského se sídlem v Truhlářské ulici. A studenti oktávy A a oktávy B se ve středu i se svými nejbližšími sešli na Staroměstské radnici, aby při slavnostním ceremoniálu převzali svá vytoužená a hlavně vydřená maturitní vysvědčení.
Výstava o životním prostředí - Globální oteplování a jeho důsledky
4-6-2015

Výstava o životním prostředí - Globální oteplování a jeho důsledky

MČ Praha 1 a Francouzský institut v Praze si Vás dovolují pozvat na výstavu o životním prostředí - Globální oteplování a jeho důsledky, v Galerii 1, Štěpánská 47, Praha 1. Výstava potrvá od 3. do 20. června 2015.
Kouzelný dětský den: Děti z Prahy 1 oslavily svůj svátek
27-5-2015

Kouzelný dětský den: Děti z Prahy 1 oslavily svůj svátek

Takový nápor dětí z mateřských i základních škol Prahy 1 Slovanský ostrov dlouho nezažil. Den dětí je ale třeba pořádně oslavit, a když ho uspořádala radnice a ještě pod názvem Kouzelný Den dětí, nebylo divu, že se zástupy těch nejmenších, oblečených do slušivých svítících vest, hrnuly k Žofínu už od samotného rána.
Kouzelný DEN DĚTÍ na Žofíně
11-5-2015

Kouzelný DEN DĚTÍ na Žofíně

MČ PRAHA 1,  POD ZÁŠTITOU RADNÍ PRO ŠKOLSTVÍ EVY ŠPAČKOVÉ, VÁS ZVE NA ve středu 27.5.2015 KOUZELNÝ DEN DĚTÍ NA ŽOFÍNĚ 9:00 - 16:00 PRO DĚTI VČETNĚ DOPROVODU VSTUP ZDARMA!
Dětské sportovní hry 2015
29-4-2015

Dětské sportovní hry 2015

Dětské sportovní hry 1.6. – 3.6.2015, KDY: 1. – 3.6.2015  KDE: hřiště Na Františku. Na hřišti Na Františku se budou konat opět třídenní Dětské sportovní hry, které důkladně prověří obratnost i bojovnost malých sportovců, ale i hlasivky těch, kteří jim budou fandit, jako tomu bylo v loňských letech. Těšit se můžete na kvalitní sportovní úroveň, nasazení i sportovní atmosféru a hlavně na zábavu. Přijďte se podívat – všichni jste srdečně zváni!
Partnerství s Nîmes obohacuje hlavně děti a mladé lidi
27-4-2015

Partnerství s Nîmes obohacuje hlavně děti a mladé lidi

Spolupráce Prahy 1 a Nîmes je na velmi dobré úrovni. Shodli se na tom představitelé obou měst na schůzce, která se uskutečnila v Praze a která měla za cíl – kromě vyhodnocení projektů uskutečněných v uplynulém období – diskusi o plánech dalších společných aktivit. Jednání se za naši městskou část zúčastnili starosta Oldřich Lomecký a radní Eva Špačková. Z Francie pak mimo jiné přijely místostarostka Nîmes Valérie Rouverandová a ředitelka‎ Lycea Alphonse Daudeta Janine Barbéová.
KC Kampa připravilo jarmark a bleší trh
25-4-2015

KC Kampa připravilo jarmark a bleší trh

Jarmark, bleší trh, ale taky divadlo pro děti a výtvarnou dílnu zorganizovalo v sobotu odpoledne Komunitní centrum Kampa. Jarmark, nabízející ručně vytvořené výrobky, se konal přímo v komunitním centru, bleší trh pak v salle terreně, donedávna známé hlavně jako „Plynárenský domeček“. Ten zrekonstruovala naše radnice a poté ho nabídla KC Kampa k realizaci programů pro občany.
Mladí fotografové skvěle reprezentovali Prahu 1
25-4-2015

Mladí fotografové skvěle reprezentovali Prahu 1

Desátý ročník otevřené umělecké přehlídky „To je hlína“ vyvrcholil v sobotu v klubu Rock Café koncertem Wabiho Daňka a závěrečným předáváním ocenění. A Praha 1 slavila zásluhou dětí z fotografického kroužku Michaely Antůškové velký úspěch.
Pejskařské sousedské setkání pobavilo Kampu
25-4-2015

Pejskařské sousedské setkání pobavilo Kampu

Pokud jste měli v sobotu při procházce na Kampě pocit, že když chcete svému okolí něco sdělit, tak musíte pořádně zaštěkat, nemýlili jste se. Sobotní odpoledne totiž v tamějším parku patřilo všem majitelům čtyř neposedných nožek, kratších či delších vrtichvostů a pěkně zvučných psích hlasivek. Nutno rovněž dodat, že k tomu potřebovali i notnou dávku šikovnosti a nějakého toho ochotného páníčka. A 8. Pejskařské sousedské setkání mohlo začít.
Včelaři pozvali sousedy na Třešňový den
25-4-2015

Včelaři pozvali sousedy na Třešňový den

Loretánská zahrada přivítala v sobotu už čtvrtý Třešňový den; akci určenou dětem i dospělým, sousedům z Hradčan, Malé Strany i druhého břehu, kterou uspořádal spolek Hradčanské včely. Ten chce přispět ke zpestření zdejšího občanského života i k propagaci včelaření a sám už pět let aktivně udržuje tradici chovu včel na území naší městské části.
Šikovné děti byly oceněny za úspěchy v soutěžích MŠMT
15-4-2015

Šikovné děti byly oceněny za úspěchy v soutěžích MŠMT

Desítky dětí základních škol a víceletých gymnázií na území Městské části Praha 1 se zapojily do odborných olympiád a soutěží Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které pro ně ve spolupráci s Prahou 1 uspořádal Dům dětí a mládeže Praha 2. Soutěže probíhaly v deseti oborech – v českém jazyce, dějepisu, němčině, angličtině, matematice, zeměpisu, recitaci, chemii, programování a elektronice. Nejúspěšnější soutěžící obdrželi na středečním ceremoniálu ceny.
Francouzské děti jsou na návštěvě Prahy 1
7-4-2015

Francouzské děti jsou na návštěvě Prahy 1

Základní škola Brána jazyků zažívá v těchto týdnech čilý „cizinecký“ ruch a jedna návštěva zahraničních kamarádů z partnerské školy střídá druhou. Celý povelikonoční týden tak v Praze tráví žáci Collège Claude Debussy ze Saint-Germain-en-Laye u Paříže.
Velikonoce na Uhelném trhu porazily vítr i zimu
1-4-2015

Velikonoce na Uhelném trhu porazily vítr i zimu

Tak zaplněný Uhelný trh dlouho nebyl. Stánky, pódium, lavice před ním – to vše bylo v obležení. A hlavně malými nadšeně se bavícími dětmi, kterých se během dne vystřídaly na malém prostranství stovky. Městská část Praha 1 tam totiž uspořádala „Velikonoce na Uhelném trhu aneb Děti dětem“, akci určenou dětem z mateřských i základních škol, jejíž výtěžek přispěje k uhrazení pobytu dětí našich krajanů z ukrajinského Čechohradu u nás.
Praha 1 ocenila své nejlepší pedagogy
26-3-2015

Praha 1 ocenila své nejlepší pedagogy

Den učitelů je každoroční příležitostí vyzdvihnout důležitou úlohu učitelské profese. Tuto tradici ctí také Městská část Praha 1, která i letos předala významná ocenění výjimečným pedagogům. Slavnostní setkání při příležitosti Dne učitelů se konalo v Zrcadlové kapli Klementina.
Návštěva studentů z jihofrancouzského města Nîmes
27-3-2015

Návštěva studentů z jihofrancouzského města Nîmes

Studenti z jihofrancouzského města Nîmes jsou u nás v těchto dnech na výměnném pobytu. Doma navštěvují Collège Jean Rostand a v Praze je hostí žáci ZŠ Brána jazyků. V pátek je na Staroměstské radnici přivítala radní Prahy 1 pro školství a občanskou společnost Eva Špačková.
Studenti z Ebernu jsou na návštěvě Prahy 1
24-3-2015

Studenti z Ebernu jsou na návštěvě Prahy 1

Z krásného bavorského města Ebernu dorazilo do krásné Prahy 1 čtyřiadvacet studentů na návštěvu přátel ze ZŠ Brána jazyků. Součástí jejich týdenního programu byla i návštěva a prohlídka starobylé Staroměstské radnice, kde je přivítala i radní pro školství první pražské městské části Eva Špačková.
Dětský maškarní bál v Malostranské besedě
22-3-2015

Dětský maškarní bál v Malostranské besedě

Princezny, tygr, opice, kocour v botách, loupežník, spiderman, broučci, kuchtíci, víla, nevěsta se ženichem, kostlivec a další masky – ti všichni dorazili v neděli odpoledne na Maškarní bál v Malostranské besedě, který tam pro ně uspořádala Městská část Praha 1.
Jaro má řadu podob. Díky Bráně jazyků i uhelnou…
19-3-2015

Jaro má řadu podob. Díky Bráně jazyků i uhelnou…

Děti ze ZŠ Brána jazyků mají talentu na rozdávání a kromě studijních dovedností, nezbytných pro zvládnutí této náročné školy, se mnohé z nich mohou pochlubit i uměleckým nadáním. Přesvědčily o tom i během druhé ročníku umělecké přehlídky s originálním názvem Uhelné jaro, kterou učitelé a žáci zorganizovali v důstojném prostředí koncertního sálu Pražské konzervatoře.
Předškolní děti z Prahy 1 by už chtěly jaro
5-3-2015

Předškolní děti z Prahy 1 by už chtěly jaro

Jelikož se jarní sluneční paprsky zatím derou na svět jen velmi pomalu, bylo třeba jim trošku pomoci. Nadace Pražské děti proto přichystala pro všechny děti z mateřských školek z Prahy 1 týden jarních divadelních pohádek.
Malostranský happening
5-3-2015

Malostranský happening

Josefa, tedy přesněji: Malostranskou ZŠ a Malostranské gymnázium v Josefské ulici, ovládli ve čtvrtek kumštýři z řad žáků druhého stupně základky a studentů prim až septim gymnázia. Zdejší mladí lidé totiž ve vlastní režii zorganizovali tradiční happening, jehož součástí byly scénky a krátká divadelní představení, v nichž se mělo objevit téma minulosti školy.
Dětský maškarní bál v Malostranské besedě
5-3-2015

Dětský maškarní bál v Malostranské besedě

MČ Praha 1 si vás dovoluje pozvat na Dětský maškarní bál v Malostranské besedě v neděli 22.března 2015 od 15:00 hod. Co vás čeká: Maximum Turbulenc, Český animační tým, Princezna, Ježibaba, Kouzelník, soutěže, dětská diskotéka, malování na obličej.
Mateřské školy se otevřely novým dětem
4-3-2015

Mateřské školy se otevřely novým dětem

Více než 220 nových dětí by měly přijmout během probíhajících zápisů mateřské školy Městské části Praha 1. Zájem rodičů z Prahy 1 i odjinud je tradičně velký. Jak zápis probíhá, se byla osobně přesvědčit radní první městské části pro oblast školství a občanské společnosti Eva Špačková, která ve středu navštívila mateřské školy na Národní třídě, v Pštrossově, Hellichově a Letenské ulici.
Muzeum Karlova mostu nabízí dětský pohled na Vltavu
18-2-2015

Muzeum Karlova mostu nabízí dětský pohled na Vltavu

do 30. dubna můžete v Muzeu Karlova mostu zdarma zhlédnout výstavu fotografií s názvem Vyplouváme společně. Autory jsou děti z kroužku Michaely Antůškové. Tématem jejich snímků jsou Vltava a život kolem ní a výsledky jejich pozorování stojí opravdu za to. Zajděte do muzea a přesvědčte se sami.
Týdenní cesta na Měsíc s Muzeem Karla Zemana - Jarní příměstský tábor pro malé filmaře a dobrodruhy 7-15 let
16-2-2015

Týdenní cesta na Měsíc s Muzeem Karla Zemana - Jarní příměstský tábor pro malé filmaře a dobrodruhy 7-15 let

Potěšte své děti o jarních prázdninách a pošlete je na příměstský tábor do světa filmových kouzel! Čeká na ně pětidenní program, během něhož zažijí spoustu zábavy a proniknou do tajů výroby animovaného filmu. Ten si společně s ostatními také natočí a tábor zakončí slavnostní projekcí pro rodiče a přátele. Tábor je určen pro děti od 7 do 15 let. Termíny jarních příměstských táborů: • první turnus 23. 2. - 27. 2. 2015 • druhý turnus 2. 3. - 6. 3. 2015
Radnice připravila pro děti prima páteční odpoledne
6-2-2015

Radnice připravila pro děti prima páteční odpoledne

Děti z Prahy 1 mají díky naší radnici o další výbornou aktivitu navíc. Každý pátek od 14,30 mohou na kluzišti Na Františku absolvovat BEZPLATNÝ hodinový výukový program. K dispozici jim jsou profesionální trenéři, a kdo nemá brusle, tomu je pan Jelínek, správce areálu a dlouholetý vynikající hokejista, rád zdarma půjčí.
Hokejové a krasobruslařské tréninky na hřišti Na Františku pro děti z Prahy 1 zdarma
23-1-2015

Hokejové a krasobruslařské tréninky na hřišti Na Františku pro děti z Prahy 1 zdarma

Již od 23.ledna budou každý pátek od 14.30 do 15.30 hod. žákům naší MČ k dispozici kvalifikovaní trenéři, kteří budou učit základy těchto zimních sportů. V době pololetních prázdnin - 30.1. si od 13.00 do 14.00 hodin mohou přijít zdarma zabruslit děti s bydlištěm v Praze 1
Děti z Prahy 1 sport baví
26-1-2015

Děti z Prahy 1 sport baví

Podpořit zdravý životní styl dětí se rozhodl pořadatel Pražského mezinárodního maratonu ve spolupráci s Městskou částí Praha 1. Při příležitosti svých loňských dvacátých „narozenin“ proto oslovil děti z našich základních škol s výzvou, aby nakreslily, jak ony vidí maraton a běžecké závody. A zájem dětí byl velký a nutno dodat, že také jejich obrázky se těšily obrovskému zájmu.
A proč ne?
26-1-2015

A proč ne?

Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského, a její studenti Jan Mazel a Adam Sládek jsou autory knihy „A proč ne?“, která je otevřeným rozhovorem ředitelky se studenty Honzou a Adamem na téma integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.
Školy zapisovaly nové prvňáčky
21-1-2015

Školy zapisovaly nové prvňáčky

Až patnáct prvních tříd chtějí v příštím školním roce otevřít základní školy zřizované Městskou částí Praha 1. Zápisy budoucích prvňáčků už proběhly a o docházku do všech našich škol opět usilovalo značné množství dětí nejen z Prahy 1, ale i z celého hlavního města a Středočeského kraje.
Studujte ve Francii
20-1-2015

Studujte ve Francii

Francouzský institut v Praze nabízí žákům ZŠ (9. třída) a studentům středních škol ve věku 15-17 let možnost odjet studovat na jeden školní rok na střední školu (lyceum) do Francie. Do programu „Rok ve Francii“ se mohou hlásit žáci, kteří studují francouzský jazyk a kteří mají velkou motivaci strávit rok v zahraničí, poznat nové prostředí, nalézt nové přátele a osamostatnit se. Přihlášky se podávají do 28. února 2015!
Vyhlášení grantového řízení na podporu využití volného času dětí a mládeže pro rok 2015
15-1-2015

Vyhlášení grantového řízení na podporu využití volného času dětí a mládeže pro rok 2015

Rada Městské části Praha 1 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí grantů na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2015. Termín uzávěrky je 20. února 2015 do 12:00 hod.
Zápisy do 1. tříd základních škol pro školní rok 2015/2016
24-11-2014

Zápisy do 1. tříd základních škol pro školní rok 2015/2016

Zápisy do 1. tříd základních škol pro školní rok 2015/2016 se blíží. Zde najdete informace a termíny zápisů jednotlivých základních škol zřizovaných MČ Praha 1