Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Vydání cestovního dokladu (pasu) s biometrickými údaji

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji

Vyřizuje:

 

Oddělení osobních dokladů 

Kontakt:

 

Danuše Kafková, vedoucí oddělení osobních dokladů, email :danuse.kafkova@praha1.cz, tel: 221 097 656,

Potřebujete:

 

  • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození apod.), například platný občanský průkaz (u občanů, kterým se občanský průkaz nevydává, jiné doklady, například: rodný list, oddací list), rodný list (pro upřesnění místa narození v případě zjištěného nesouladu údaje v informačním systému evidence obyvatel), doklad o státním občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky)
  • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno
  • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu
  • doklad prokazující oprávněnost k podání žádosti opatrovníkem za občana, jehož svéprávnost byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu
  • smlouvu o zastoupení schválenou soudem, podává-li za občana staršího 15 let člen domácnosti
  • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí


Správní a místní poplatky:

 Za vydání cestovního pasu

Vydání cestovního pasu       600 Kč
 - občanům mladším 15 let   100 Kč

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě    4 000 Kč
 - občanům mladším 15 let                             2 000 Kč

Tyto správní poplatky se platí při podání žádosti.

Za převzetí cestovního pasu

Za převzetí cestovního pasu se platí správní poplatek 100 Kč, pokud občan převezme cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než podal žádost o jeho vydání. Správní poplatek zaplatí před převzetím cestovního pasu.