Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

 • Základní JRF pro fyzickou osobu

  MPO_FO.pdf - 152,06 KB

 • Pokyny k základnímu JRF pro fyzickou osobu

  Pokyny----FO--vzor-c--12--_2017-10-01_.doc - 133,00 KB

 • Seznam oborů činnosti náležejících do živnosti volné

  CRM_2015_Seznam_oboru_nalezici_do_zivnosti_volne.pdf - 103,78 KB

 • Odštěpný závod

  MPO_OdstepZavod.pdf - 123,87 KB

 • Příloha - Předmět podnikání

  CRM_2014_Priloha_predmet_podnikani.pdf - 64,42 KB

 • Příloha - Provozovny

  CRM_2014_Priloha_provozovna.pdf - 102,19 KB

 • Příloha - Odpovědný zástupce

  MPO_OZ.pdf - 147,66 KB

 • Prohlášení odpovědného zástupce

  MPO_POZ_1.pdf - 127,09 KB

 • Změnový list

  MPO_ZL.pdf - 149,32 KB

 • Pokyny ke změnovému listu

  Pokyny----ZL-vzor-c--13--_2017-10-01_.doc - 143,00 KB

 • Příloha pro správu sociálního zabezpečení

  Priloha-pro-spravu-socialniho-zabezpeceni.pdf - 139,17 KB

 • Přihláška k registraci pro fyzické osoby (Finanční úřad)

  CRM_2017_FU_Prihlaska_k_registraci_pro_fyzicke_osoby.pdf - 191,12 KB

 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny (Finanční úřad)

  CRM_2017_FU_Platcovy_pokladny.pdf - 140,43 KB

 • Příloha k přihlášce k registraci - Organizační složky obchodního závodu (Finanční úřad)

  CRM_FU_2015_Priloha_k_prihlasce_k_registraci_Organizacni_slozky_obchodniho_zavodu.pdf - 84,92 KB

 • Oznámení o změně registračních údajů (Finanční úřad)

  CRM_FU_2016_Oznameni-o-zmene-registracnich-udaju(1).pdf - 105,79 KB

 • Žádost o zrušení registrace (Finanční úřad)

  CRM_FU_2015_Zadost_o_zruseni_registrace.pdf - 100,16 KB

 • Zvláštní příloha pro Finanční úřad

  CRM_FU_2015_Zvlastni_priloha_pro_Financni_urad.pdf - 100,27 KB

Registrace fyzických osob

 • zpracovává ohlášení živnosti, rozhoduje o vydání koncese;
 • zpracovává oznámení změn a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jako náležitosti žádosti o koncesi;
 • zpracovává oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti či  pokračování v provozování živosti;
 • provádí zápis do živnostenského rejstříku a vydává výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu;
 • rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele;
 • plní funkci centrálního registračního místa (CRM)
  1. přijímá přihlášky k daňové registraci nebo příslušné oznámení (§ 39, 39b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů),
  2. přijímá oznámení zahájení samostné výdělečné činnosti (§ 48 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů),
  3. přijímá přihlášku k důchodovému pojištění (§ 48a č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů),
  4. přijímá přihlášku k nemocenskému pojištění (§ 11, 13 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů),
  5. přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení (§ 35 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),
  6. přijímá oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (§ 10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 214/2006 Sb);
 • plní další úkoly stanovené živnostenským zákonem.

Aktuality:

Pronájem přes on-line aplikace např. Airbnb, je klasickou podnikatelskou činností
30.10.2017

Pronájem přes on-line aplikace např. Airbnb, je klasickou podnikatelskou činností

V poslední době se často setkáváme s tzv. fenoménem pronájmu bytů prostřednictvím mobilních datových aplikací např. Airbnb a s tím spojených možných negativních dopadů na podnikatelské prostředí. V této souvislosti je vhodné připomenout si základní pravidla.

Změna živnostenského zákona
18.9.2017

Změna živnostenského zákona

Změna je zaměřena na zkvalitnění podnikatelského prostředí, zejména na odstranění nedůvodných rozdílů mezi jednotlivými skupinami podnikatelských subjektů, snížení administrativní zátěže podnikatelů, jakož i na zlepšení dostupnosti potřebných informací o podnikatelích zapsaných v živnostenském rejstříku pro širokou veřejnost.

Potřebujete vyřídit:

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail
Mokrá Veronika, Bc. Vedoucí oddělení registrace - žad. Q,W,Y 221 097 456 Vodičkova 18 320 veronika.mokra@praha1.cz
Balada Lukáš, Bc. JKM, referent registrace 221 097 394 Vodičkova 18 326 lukas.balada@praha1.cz
Dvořáková Hana Referent reg. - žadatelé I, P 221 097 415 Vodičkova 18 323 hana.dvorakova@praha1.cz
Karešová Jitka Referent reg.- žadatelé E, J, L 221 097 342 Vodičkova 18 323 jitka.karesova@praha1.cz
Kyšerová Jana, Ing. Referent reg. - žadatelé G, H, X, Z, Ž 221 097 169 Vodičkova 18 319 jana.kyserova@praha1.cz
Novák Jan Referent reg.- žadatelé S, Š 221 097 396 Vodičkova 18 320 jan.novak@praha1.cz
Pecníková Eva Referent reg.- žadatelé Č, R, Ř, U, V 221 097 509 Vodičkova 18 324 eva.pecnikova@praha1.cz
Prokopcová Libuše Referent reg.- žadatelé A, CH, O, Ö 221 097 428 Vodičkova 18 319 libuse.prokopcova@praha1.cz
Sladká Jana Referent reg.- žadatelé B, T, Ť 221 097 503 Vodičkova 18 323 jana.sladka@praha1.cz
Trampotová Jiřina, Bc. Referent reg.- žadatelé C, D, Ď 221 097 507 Vodičkova 18 319 jirina.trampotova@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>