Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Legislativa:

Odkazy:

Oddělení dopravně-komunikační

Dopravně komunikační oddělení vydává zejména rozhodnutí k provádění stavebních prací na pozemních komunikacích a umístění stavebních záborů, k připojení objektu k místní komunikaci a pro audiovizuální tvorbu, stanovuje místní a přechodnou úpravu silničního provozu (dopravní značení, dopravní zařízení) a vyjadřuje se k projektovým dokumentacím z hlediska dopravy. Dále vydává parkovací karty do Zóny placeného stání pro území MČ P1.

Aktuality:

Vracení stíracích parkovacích lístků
22.1.2018

Vracení stíracích parkovacích lístků

V souvislosti s přechodem Zóny placeného stání (ZPS) v MČ Praha 1, Praha 2, Praha 3 a Praha 7 na nový elektronický systém, bude od 1.2.2018 možné vracet stírací parkovací karty, a to po předchozí domluvě na tel. čísle +420 236 002 138.

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail
Hanuš Vladimír Zábory veř.prostr.-N.Město,St.Město,Jos. 221 097 314 Vodičkova 18 417 vladimir.hanus@praha1.cz
Haučnerová Jaromíra Karty ZPS 221 097 176 Vodičkova 18 022 jaromira.haucnerova@praha1.cz
Kotlár Pavel Dopravní značení, audiovizuální tvorba 221 097 386 Vodičkova 18 416 pavel.kotlar@praha1.cz
Louthanová Kateřina Vyjádření k projektové dokumentaci 221 097 347 Vodičkova 18 418 katerina.louthanova@praha1.cz
Málková Zuzana Vedoucí odd. dopravně komunikačního 221 097 390 Vodičkova 18 415 zuzana.malkova@praha1.cz
Minaříková Marie, Bc. Dlouhodobé vjezdy na pěší zónu 221 097 798 Vodičkova 18 418 marie.minarikova@praha1.cz
Pokorný Roman, Ing. Karty ZPS 221 097 180 Vodičkova 18 022 roman.pokorny@praha1.cz
Saler Jiří Zábory veř. prostr.-Malá Strana,Hradčany 221 097 339 Vodičkova 18 417 jiri.saler@praha1.cz
Šimurka Julius, Ing. Karty ZPS 221 097 179 Vodičkova 18 022 julius.simurka@praha1.cz
Vacková Denisa, Bc. Krátkodobé vjezdy na pěší zónu 221 097 349 Vodičkova 18 416 denisa.vackova@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>