Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

  • Formulář žádosti o odnětí ze ZPF

    formular_zadosti_vyneti_ZPF(1).doc - 26,00 KB

Legislativa:

Odbor životního prostředí

Odbor zajišťuje výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, zemědělského půdního fondu, ochrany zvířat proti týrání, vydává lovecké lístky a vede evidenci zemědělských podnikatelů.
Odbor dále v samosprávné působnosti zajišťuje údržbu veřejné zeleně, správu dětských hřišť v plochách městské zeleně, odstraňování černých skládek, svoz objemného odpadu od obyvatel, koordinaci nakládání s komunálním odpadem na území městské části a ekoosvětu.

 

Kontakt na vedoucího odboru:

Jméno osoby Název funkčního místa E-mail Telefon Číslo kanceláře
RNDr. Hana Váňová Vedoucí odboru OŽP hana.vanova@praha1.cz 221097231 419

 

Odbor životního prostředí není členěn na jednotlivá oddělení, pro lepší orientaci zde uvádíme jednotlivé referenty a jejich agendy.

 Jméno referenta  Agenda

 Kateřina Melzerová

vydávání souhlasu k pořádání akcí v zeleni

vydávání souhlasu k vjezdu do ploch veřejné zeleně

sekretariát

 Ing. Zdeněk Krenk

vydávání loveckých lístků

zápis do evidence zemědělského podnikatele

organizace svozu velkoobjemových odpadu

podílí se na organizaci svozu tříděného odpadu

státní správa v oblasti odpadů

Ing. Žaneta Dvořáková

ochrana zvířat proti týrání

správa veřejné zeleně

 Ing. Blanka Zoufalá

státní správa v oblasti ochrany přírody a krajiny

správa veřejné zeleně

Ing. Dagmar Endrlová

státní správa v oblasti ochrany ovzduší

roční hlášení o nakládání s odpady

 Miloslav Říha

stanoviska k projektové dokumentaci z hlediska životního prostředí

 Dana Vytlačilová

správa dětských hřišť ve veřejné zeleni

správa vodních prvků na veřejných plochách

kontrola čistoty veřejných prostranství

Jitka Homoláčová

ekonom odboru

Aktuality:

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Číslo
dveří
E-mail
Váňová Hana RNDr. Vedoucí odboru OŽP 221097231 419 hana.vanova@praha1.cz
Dvořáková Žaneta Ing. Ochrana zvířat, kontrola čistoty 221097401 421 zaneta.dvorakova@praha1.cz
Endrlová Dagmar Ing. Referent - ochrana ovzduší 221097391 531 dagmar.endrlova@praha1.cz
Homoláčová Jitka Ekonom 221097313 423 jitka.homolacova@praha1.cz
Krenk Zdeněk Ing. Odpadové hosp., lovecké lístky 221097506 421 zdenek.krenk@praha1.cz
Melzerová Kateřina Referent, asistent - samosprávní činnost 221097553 420 katerina.melzerova@praha1.cz
Říha Miloslav Stavební technik 221097417 531 miloslav.riha@praha1.cz
Vytlačilová Dana Zahradní architekt-kontrolor 221097411 423 dana.vytlacilova@praha1.cz
Zoufalá Blanka Ing. Zahradní architekt-kontrolor 221097371 423 blanka.zoufala@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>