Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Odbor živnostenský

Aktuality:

Nová pravidla pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů
1-11-2016

Nová pravidla pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů

Informujeme podnikatele, že 1. prosince 2016 nabývá účinnosti zákon č. →258/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru. Tato novela mimo jiného zrušuje živnost vázanou s předmětem podnikání „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“.  Povolovacím orgánem pro zájemce o tento druh podnikání je Česká národní banka.

Český Goodwill ocenil podnikatele, kterých si lidé váží
20-10-2016

Český Goodwill ocenil podnikatele, kterých si lidé váží

V prostorách Českého muzea hudby, kde dříve býval kostel a později i četnická stanice, se uskutečnil slavnostní galavečer soutěže Český Goodwill – ocenění podnikatelských subjektů, kterých si lidé váží. Veřejnost mohla do soutěže nominovat podnikatele a společnosti, u kterých oceňuje jejich odpovědný přístup k podnikání, férové jednání se zaměstnanci, zákazníky nebo dodavateli a etický přístup k nejširšímu okolí firmy.
Založení s.r.o. je levnější
27-7-2016

Založení s.r.o. je levnější

Od června 2016 zlevnilo zakládání jednoduchých společností s ručením omezeným. Uskutečněná změna reflektuje na požadavek Evropské unie na snížení nákladů nezbytných k založení „podniku“ na maximálně cca 100 EUR. Celkové náklady na založení a zápis jednoduché společnosti s ručením omezeným do veřejného (obchodního) rejstříku s oprávněním k živnostenské činnosti avizovanou částku však překonají.

Změna obsahových náplní živností
7-7-2016

Změna obsahových náplní živností

Změna nařízení vlády ze dne 23. července 2008, o obsahových náplních jednotlivých živností. Účinné od 1.7.2016.

Oznámení o ztrátě průkazu
2-6-2016

Oznámení o ztrátě průkazu

Oznámení o ztrátě průkazu (pověření ke kontrole)

 

Týden inovací 2016: Jak držet krok se světem a nové trendy
20-5-2016

Týden inovací 2016: Jak držet krok se světem a nové trendy

Největší událost roku zaměřená na inovace, moderní technologie, umělou inteligenci a koncept chytrých měst se bude konat od 23. – 29. května.

Evropský profesní průkaz a mobilita zaměstnanců
10-5-2016

Evropský profesní průkaz a mobilita zaměstnanců

Evropský profesní průkaz - European Professional Card (EPC)

 

Změna živnostenského zákona k 1.5.2016
2-5-2016

Změna živnostenského zákona k 1.5.2016

Platné znění živnostenského zákona včetně přechodných ustanovení k 1.5.2016

 

Změna živnostenského zákona k 15.4.2016
15-4-2016

Změna živnostenského zákona k 15.4.2016

Do § 3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) se doplňuje činnost, která nespadá do působnosti tohoto zákona. Jedná se činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob a oznámených subjektů v oblasti státního zkušebnictví.

Praha 1 - trendy v podnikání 2015
16-3-2016

Praha 1 - trendy v podnikání 2015

Na území Městské části Praha 1 bylo ke dni 31.12.2015 registrováno celkem 34 682 podnikatelů. Z tohoto počtu tvořili 9 504 fyzické osoby (živnostníci, kteří mají své sídlo umístěno na Praze 1) a 25 178 právnické osoby (obchodní korporace mající sídlo na Praze 1).

Mimosoudní řešení sporů (ADR)
4-2-2016

Mimosoudní řešení sporů (ADR)

S účinností od února 2016 přináší novela zákona o ochraně spotřebitele další možnost řešení sporu spotřebitele s prodávajícím, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí mediátora zákon pověřuje mj. Českou obchodní inspekci.

Zákaz podomního prodeje
13-1-2016

Zákaz podomního prodeje

Informace k zákazu podomního prodeje na území hlavního města Prahy. Prodejcům, kteří tento zákaz poruší, hrozí pokuta až do výše 200 000 Kč.

Přísnější pravidla pro podnikání v oblasti cestovního ruchu
30-12-2015

Přísnější pravidla pro podnikání v oblasti cestovního ruchu

Dne 29.12.2015 nabyla účinnosti novela zákona o některých podmínkách podnikání  a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu provedená zákonem č. 341/2015 Sb.

Praha 1 obsadila 2.místo v hodnocení webových stránek pro podnikatele
9-12-2015

Praha 1 obsadila 2.místo v hodnocení webových stránek pro podnikatele

Rychlá a srozumitelná komunikace, přehledné webové stránky s dostatečnými informacemi pro podnikatele a dobré hospodaření vedení města - to jsou kritéria hodnocení a výzkumu "Město pro byznys", jehož vyhlašovatelem je Týdeník Ekonom. V letošním ročníku se v kategorii "Obsah webových stránek z pohledu podnikatele" umístila Městská část Praha 1 na druhém místě, vzhledem k vyrovnané kvalitě webových stránek shodně s dalšími městy Aš, Mohelnice, Rakovník a Děčín.
Evropská komise spustila kampaně zaměřené na práva spotřebitelů
29-4-2015

Evropská komise spustila kampaně zaměřené na práva spotřebitelů

Dle aktuálního průzkumu společnosti TNS uzavřela více než třetina Čechů v uplynulých letech úvěrovou smlouvu a stejný počet o ní do budoucna uvažuje. Informovanost spotřebitelů v této oblasti však zdaleka není dostatečná. Aby mohli spotřebitelé bez potíží čelit složitému ekonomickému prostředí, musejí znát svá základní práva.

Ministerstvo průmyslu a obchodu upozorňuje podnikatele na nabídky katalogových společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci
4-12-2014

Ministerstvo průmyslu a obchodu upozorňuje podnikatele na nabídky katalogových společností týkající se uzavření smlouvy o úplatné registraci

Uvedený typ nabídek podnikatelům tedy může vést k mylnému názoru, že se jedná o další zákonem stanovený poplatek, což není pravda.

Integrovaná služba pro podnikatele - efektivní pomoc na evropském trhu
25-3-2014

Integrovaná služba pro podnikatele - efektivní pomoc na evropském trhu

Informace o službách pro podnikatele na vnitřním trhu EU - JKM, SOLVIT, PROCOP.

 

Vyhlášení nového programu Revit na podporu malých a středních podnikatelů na léta 2014 až 2020
1-11-2013

Vyhlášení nového programu Revit na podporu malých a středních podnikatelů na léta 2014 až 2020

Snahou ministerstva je podpořit malé a střední podniky působící v regionech s nižší či klesající ekonomickou aktivitou a vysokou nezaměstnaností nebo postižených živelními pohromami.

Odbor živnostenský vykonává činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem (zákon č.455/1991 Sb.) v souladu se zákonem o živnostenských úřadech (zákon č.570/1991 Sb.). Činnosti vykonávané ŽIO jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.
Plní funkci Centrálního registračního místa (CRM) odkaz na externí webJednotného kontaktního místa (JKM) odkaz na externí web a další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

Podání podle živnostenského zákona (např. ohlásit živnost, požádat o koncesi, oznámit zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně) lze učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice. Podání lze také učinit on-line do elektronické podatelny Živnostenského rejstříku.

Konkrétního podnikatele, se zobrazením jeho údajů z veřejné části živnostenského rejstříku v souladu s ustanovením §60 odst. 6 živnostenského zákona, lze vyhledat on – line prostřednictvím Registru živnostenského podnikání.

 

Kontakt na vedoucího odboru:

Jméno osoby Název funkčního místa E-mail Telefon Číslo kanceláře
Mgr. Tatiana Kunštátová Vedoucí odboru ŽIO tatiana.kunstatova@praha1.cz 221097466 321

Informace z odboru

Průvodce živnostenským podnikáním

ZU_P1_pruvodce_06_2016_Lukas_Balada.pdf - 645,16 KB

Informace o výsledcích kontrol Živnostenského odboru v roce 2015, ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

UMCP1_1665_2016_informace_vysledky_kontrol_ZIO_2015.pdf - 388,86 KB

Informace o výsledcích kontrol Živnostenského odboru v roce 2014, ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

UMCP1_726_2015_informace_vysledky_kontrol_ZIO_2014.pdf - 385,66 KB